งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 3

2 ทบทวนแบบฝึกจากชั่วโมงที่แล้ว

3 ประวัติเพลงแป๊ะ

4 - ประวัติเพลงแป๊ะ

5

6 ด ดด ดดรดซมซรมรด ดรด ดด ด ซ ซซซลซซล ล ซล ล ซ ม ด ด การฝึกตีขิม

7 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร - การฝึกตีขิม

8 ด ดด ดดรดซมซรมรด ดรด ดด ด ซ ซซซลซซล ล ซล ล ซ ม ด ด - การฝึกตีขิม

9 ดรดรดดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร - การฝึกตีขิม

10 ด ซด ซ ด ลร ดร ดม รม รซมซรมรดดรด ดด ด ซ ซซ ซล ลล ลลซลล ซล ซ ด ด ร รร ร - การฝึกตีขิม

11 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร - การฝึกตีขิม

12 ด ดด ดดรดซมซรมรด ดรด ดด ด ซ ซซซลซซล ล ซล ล ซ ม ด ด

13 - การฝึกตีขิม ด ซด ซ ด ลร ดร ดม รม รซมซรมรดดรด ดด ด ซ ซซ ซล ลล ลลซลล ซล ซ ด ด ร รร ร

14 - การฝึกตีขิม ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร

15 ด ซด ซ ด ลร ดร ดม รม รซมซรมรดดรด ดด ด ซ ซซ ซล ลล ลลซลล ซล ซ ด ด ร รร ร - การฝึกตีขิม

16 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร - การฝึกตีขิม

17 ทบทวนแบบฝึกจากชั่วโมงที่แล้ว

18 ม มซล ซม มรด ด ม ม ซซซล ม มม มม มม ม ด มดม ดดรม ม - การฝึกตีขิม

19 ดรดรด ซซลล ลซ ซซลซลซ ดรม มมรดดรมมมรด - การฝึกตีขิม

20 มมซล ซม มรดดม ม ซซซล ม มม มม มม ม ด มดม ดดรม ม - การฝึกตีขิม

21 ดรดรด ซซลล ลซ ซซลซลซ ดรม มมรดดรมมมรด - การฝึกตีขิม

22 ด ดด ดดรมซมซ ร มรดดรด ดด ด ซ ซซ ซลซ ซ ลลซลล ซล ซ มด ด - การฝึกตีขิม

23 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร - การฝึกตีขิม

24 ด ซด ซ ด ลร ดร ดม รม รซมซรมรดดรด ดด ด ซ ซซ ซล ลล ลลซลล ซล ซ ด ด ร รร ร - การฝึกตีขิม

25 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร - การฝึกตีขิม

26 ม มซล ซม มรดดม ม ซซซล ม มม มม มม ม ดมดม ดดรม ม - การฝึกตีขิม

27 ดรดรด ซซลลลซ ซซลซลซ ดรม มมรดดรมมมรด - การฝึกตีขิม

28 ด ดด ดดรมซมซ ร มรดดรด ดด ด ซ ซซ ซลซ ซ ลลซลล ซล ซ มด ด - การฝึกตีขิม

29 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร - การฝึกตีขิม

30 ด ซด ซ ด ลร ดร ดม รม รซมซรมรดดรด ดด ด ซ ซซ ซล ลล ลลซลล ซล ซ ด ด ร รร ร - การฝึกตีขิม

31 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร - การฝึกตีขิม

32 ม มซล ซม มรดดม ม ซซซล ม มม มม มม ม ดมดม ดดรม ม - การฝึกตีขิม

33 ดรดรด ซซลลลซ ซซลซลซ ดรม มมรดดรมมมรด - การฝึกตีขิม

34 Help


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google