งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ ฯลฯ โทรทัศ น์

3 ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 โทรทั ศน์ วิท ยุ หนังสือ พิมพ์ วิทยุ ชุมชน ข่าว เผยแพร่ อื่น ๆ เว็บไ ซต์ 1010 0 9090 8080 7070 6060 5050 4040 3030 2020 10 0 เปอร์เซ็ นต์ ช่อง ทาง 0.5 0 9.1 4 2.6 5 36. 55 32. 59 13. 67 4.9 0 2525 45 9 24613 3 1,8351,63668 6 รวมเป็น 5,020 ครั้ง

4 สรุปการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556  รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 667 ครั้ง  รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 4,353 ครั้ง  รวมผลการประชาสัมพันธ์ 5,020 ครั้ง

5 ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง

6

7

8 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค

9

10

11

12 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google