งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ ฯลฯ โทรทัศ น์

3 ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 โทรทั ศน์ วิท ยุ หนังสือ พิมพ์ วิทยุ ชุมชน ข่าว เผยแพร่ อื่น ๆ เว็บไ ซต์ เปอร์เซ็ นต์ ช่อง ทาง ,8351, รวมเป็น 5,020 ครั้ง

4 สรุปการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556  รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 667 ครั้ง  รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 4,353 ครั้ง  รวมผลการประชาสัมพันธ์ 5,020 ครั้ง

5 ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง

6

7

8 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค

9

10

11

12 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google