งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกรอกข้อมูล แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 บนเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกรอกข้อมูล แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 บนเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกรอกข้อมูล แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 บนเว็บไซต์

2 ภาคบ่าย 3 ธันวาคม 2552

3 เรื่องแจ้งเพื่อ ทราบ การจัดทำแผนการ รับนักเรียน การจัดทำแผนการ รับนักเรียน1 ผลการกรอกข้อมูล บนเว็บไซต์ ผลการกรอกข้อมูล บนเว็บไซต์2

4 แผนการรับนักเรียน หรือ แผนชั้นเรียนรายปี แผนที่กำหนดว่าโรงเรียนใดจะ เปิดรับนักเรียนชั้นใด กี่ ห้องเรียนในแต่ละปี โดยที่โรงเรียน สามารถ จัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 การคาดคะเน แผนการรับนักเรียน หรือ แผนชั้นเรียนรายปี อ. 1 = 30 คนต่อห้อง ป.1 = 40 คนต่อห้อง ม.1 = 40 คนต่อห้อง ม.4 = 40 คนต่อห้อง

6 ผลการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่ได้ ดำเนินการ สงขลา 2 สงขลา 2 สุราษฎร์ธานี 3 สุราษฎร์ธานี 3

7 ผลการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา 1 สงขลา 1 สมุทรปราก าร 2 สมุทรปราก าร 2 สมุทรสาคร สมุทรสาคร สระแก้ว 1 - 2 สระแก้ว 1 - 2 กรอกข้อมูลครบถ้วน แต่ขอให้ ปรับแผน สระบุรี 2 สระบุรี 2 สุราษฎร์ ธานี 1 สุราษฎร์ ธานี 1 สุรินทร์ 1 - 3 สุรินทร์ 1 - 3 หนองคาย 1 - 3 หนองคาย 1 - 3

8 ผลการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรอกข้อมูลครบถ้วน แต่ขอให้ ปรับแผน สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุรี 3 สมุทรสงคร าม สมุทรสงคร าม สุโขทัย 1 สุโขทัย 1 สุราษฏร์ธา นี 2 สุราษฏร์ธา นี 2 อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ อุดรธานี 1,4 อุดรธานี 1,4 อุตรดิตถ์ 1 - 2 อุตรดิตถ์ 1 - 2 อุทัยธานี 1 อุทัยธานี 1 อุบลราชธานี 1, 2, 4 อุบลราชธานี 1, 2, 4

9 ผลการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และ ขอให้ปรับแผน สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 1 หนองบัวลำ ภู 2 หนองบัวลำ ภู 2 อ่างทอง อ่างทอง อุดรธานี 3 อุดรธานี 3 อุบลราชธา นี 3 อุบลราชธา นี 3 อุบลราชธา นี 5 อุบลราชธา นี 5

10 ผลการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรอกข้อมูลเหลือเล็กน้อย และขอให้ปรับแผน สงขลา 3 สงขลา 3 สตูล สตูล สมุทรปราก าร 1 สมุทรปราก าร 1 หนองบัวลำภู 1 หนองบัวลำภู 1 อุดรธานี 2 อุดรธานี 2 อุทัยธานี 2 อุทัยธานี 2 สระบุรี 1 สระบุรี 1 สิงห์บุรี สิงห์บุรี สุโขทัย 2 สุโขทัย 2 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 2


ดาวน์โหลด ppt การกรอกข้อมูล แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 บนเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google