งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคผนวก ก การใช้น้ำหมักชีวภาพ (Enzyme) เอนไซม์ คือ น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่ง ได้จาก การหมักผักและผลไม้ผสมกับน้ำตาลทรายแดง มี ประโยชน์ในการใช้ดับกลิ่นเหม็นจากคอกเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคผนวก ก การใช้น้ำหมักชีวภาพ (Enzyme) เอนไซม์ คือ น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่ง ได้จาก การหมักผักและผลไม้ผสมกับน้ำตาลทรายแดง มี ประโยชน์ในการใช้ดับกลิ่นเหม็นจากคอกเลี้ยงสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาคผนวก ก การใช้น้ำหมักชีวภาพ (Enzyme) เอนไซม์ คือ น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่ง ได้จาก การหมักผักและผลไม้ผสมกับน้ำตาลทรายแดง มี ประโยชน์ในการใช้ดับกลิ่นเหม็นจากคอกเลี้ยงสัตว์ ห้องส้วม กองขยะ

3 วิธีทำ หัวเชื้อ หมักในภาชนะปิดสนิท นาน 3 เดือน จะได้หัว เชื้อเอ็นไซม์เข้มข้น แยกเอากากออก เอาแต่ส่วนที่ เป็นน้ำไปหมักต่อ ผักหรือผลไม้ 3 ส่วน น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน น้ำสะอาด 10 ส่วน

4 วิธีการต่อขยายหัวเชื้อ หัวเชื้อเข้มข้น 1 ส่วน น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน น้ำสะอาด 10 ส่วน หมักต่ออีก 3 เดือน สามารถนำไปใช้ได้ หรือจะ ขยายเชื้อด้วยวิธีนี้อีก 3-4 ครั้ง จะได้เอนไซม์ที่มี ประสิทธิภาพดีขึ้น

5 การนำไปใช้ ผสมเอนไซม์กับน้ำสะอาดในอัตรา 1:100 ใช้ฉีดพ่นหรือราดพื้นคอกสุกร อัตราการใช้ประมาณ 1 ลิตร / ตรม. ผสมน้ำให้สุกรกิน วิธีนี้ต้องให้น้ำแบบเติมทุกวัน เพราะเอนไซม์จะเสียถ้าสุกรกินไม่หมดในวันเดียว และ เอนไซม์ที่ใช้ต้องผ่านการหมักและขยายเชื้อนานกว่า 1 ปี ( ขยายเชื้อมากกว่า 3 ครั้ง )

6 ต้นทุนในการใช้เอนไซม์ ขนาดคอกสุกร ( ขนาดปกติ ) จำนวนสุกรที่เลี้ยง ระยะเวลาการเลี้ยงสุกรขุน 1 รอบ อัตราการใช้เอนไซม์ต่อน้ำสะอาด ปริมาณการใช้ 5 x 5 เมตร 25 ตัว / คอก 5 เดือน 1:100 1 ลิตร / ตรม. วันละ 1 ครั้ง รายละเอียดจำนวน

7 ค่าแรงงานในการดำเนินการฉีดพ่น ระยะเวลาที่ใช้ในการฉีดพ่น ต่อ 1 คอก ต้นทุนการใช้เอนไซม์ กรณีผลิตเอง กรณีซื้อหัวเชื้อ (80 บาท / ลิตร ) 25 บาท / ชั่วโมง 5 นาที 15 บาท / ตัว - สุกรขุน 132.5 บาท / ตัว - สุกรขุน รายละเอียดจำนวน

8 ภาคผนวก ข ระบบกำจัดกลิ่นแบบชีวภาพ ชนิดไบโอฟิลเตอร์ (Biofilter) ระบบกำจัดกลิ่นแบบชีวภาพ ชนิด ไบโอฟิลเตอร์ (Biofilter) เป็นระบบที่เหมาะสำหรับใช้ลดกลิ่นจากจุด กำเนิดที่มีการปล่อยออกเป็นจุดเดียว เช่น บ่อรวบรวม น้ำเสีย ท่อระบายก๊าซจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบ พลาสติกคลุมบ่อ (Covered Lagoon) ระบบบำบัดน้ำ เสียแบบบ่อโดมคงที่ (Fixed Dome) ระบบบำบัดน้ำ เสียแบบบ่อหมักรางและบ่อยูเอเอสบี (MC-UASB)

9 วัสดุอุปกรณ์ ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร ( เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ) ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว เจาะรูรอบปลายท่อยาว 10 ซม. ตะแกรงแตนเลส หรือ ตาข่ายพลาสติก และ กรวด สำหรับรองรับสารกรอง ดินเกษตรหรือปุ๋ยหมัก แกลบเผา และแกลบดิบ เครื่องเป่าอากาศ ขนาด 0.5 แรงม้า หรือ 700 ลิตร / นาที

10 ขั้นตอนการทำไบโอฟิลเตอร์ นำดินเกษตร ( หรือปุ๋ยหมัก ) ผสมกับแกลบเผา และแกลบดิบ ในอัตราส่วน 8:4:1 โดยน้ำหนัก พรมน้ำให้มีความชื้นประมาณร้อยละ 60-70 หมัก ไว้ 2 สัปดาห์ โดยต้อง พรมน้ำทุกวัน ประกอบตะแกรงสแตนเลส และท่อ PVC เข้า กับถังพลาสติก โดยใช้อิฐ หรือวัสดุอื่น ๆ รองรับตะแกรงสแตนเลส ให้มี ความสูงจากก้นถัง 15 ซม. ( แต่ต้องไม่ขัดขวางการไหลของอากาศ )

11 นำสารกรองที่หมักแล้ว บรรจุในถังพลาสติกให้สูง ประมาณ 60 เซนติเมตร ต่อท่อรวมกลิ่นจากแหล่งกำเนิดผ่านเครื่องเป่า อากาศเข้ากับปลายท่อ PVC ด้านบน ใส่กรวดลงในถังพลาสติกให้สูงประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อรองรับสาร กรอง ไม่ให้หลุดร่วงจากตะแกรง

12


ดาวน์โหลด ppt ภาคผนวก ก การใช้น้ำหมักชีวภาพ (Enzyme) เอนไซม์ คือ น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่ง ได้จาก การหมักผักและผลไม้ผสมกับน้ำตาลทรายแดง มี ประโยชน์ในการใช้ดับกลิ่นเหม็นจากคอกเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google