งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 “ เชื้อโรค ” หมายถึง จุลินทรีย์ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการติด เชื้อหรือโรคติดเชื้อได้ เช่น ไวรัสแบคทีเรีย รา โปรโตซัว ริคเก็ตเชีย และหนอนพยาธิ  “ เชื้อโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " “ เชื้อโรค ” หมายถึง จุลินทรีย์ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการติด เชื้อหรือโรคติดเชื้อได้ เช่น ไวรัสแบคทีเรีย รา โปรโตซัว ริคเก็ตเชีย และหนอนพยาธิ  “ เชื้อโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  “ เชื้อโรค ” หมายถึง จุลินทรีย์ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการติด เชื้อหรือโรคติดเชื้อได้ เช่น ไวรัสแบคทีเรีย รา โปรโตซัว ริคเก็ตเชีย และหนอนพยาธิ  “ เชื้อโรค ” คือ จุลินทรีย์ขนาดเล็กทีก่อให้เกิดอาการ เจ็บป่วยขึ้น เชื้อโรคมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป หาก ร่างกายอ่อนแอ หรือไม่มีการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวที่ดี ก็จะติดเชื้อได้ง่าย การรักษาสุขอนามัยทำได้ง่ายๆ เช่น ขยันล้างมือบ่อยๆ หรือใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น

4  ระดับการระบาดของเชื้อโรค เป็นตัวเลขระดับการระบาดของเชื้อ โรคสายพันธุ์ต่างๆที่มีขึ้นและเกิดการระบาดขึ้นบนโลก เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางในประเทศไทยจากเหตุการณ์การระบาดของ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ 4  การแบ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 6 ระดับ โดย องค์กรอนามัยโลก ดังต่อไปนี้  ระดับ 1 จะเป็นระดับที่ยังไม่พบเชื้อโรคในมนุษย์ หรืออาจจะมีเชื้อ โรคดังกล่าวในสัตว์บางตัว  ระดับ 2 มีการระบาดอย่างชัดเจนในสัตว์ ยังไม่มีการระบาดใน มนุษย์  ระดับ 3 จะเป็นระดับที่มีการพบการระบาดจากสัตว์สู่คน  ระดับ 4 พบการระบาดจากคนสู่คน แต่เชื้อโรคยังไม่สามารถรับมือ กับระบบภูมิต้านทานในร่างกายได้ดีนัก  ระดับ 5 มีการระบาดในวงกว้างขึ้น เชื้อโรคสามารถรับมือกับระบบ ภูมิต้านทานในร่างกายได้ดีขึ้น  ระดับ 6 เกิดการระบาดของเชื้อโรคทั่วโลก

5  ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะ มีอาการรุนแรง ผู้ มีภูมิต้านทานต่ำ และผู้มีโรคอ้วน ควรไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือแขนเสื้อของ ตนเอง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นไข้หวัด เพื่อป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด มือ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว และสิ่งของที่มีคนสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำ ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วย ( ในระยะ 1 เมตร ) และในพื้นที่ที่มีการ ระบาด ไม่ควรเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค หากจำเป็นเข้าไปใน สถานที่ดังกล่าวต้องป้องกันตนเองอย่างดี งดกิจกรรมการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงาน เมื่อป่วยเป็นไข้หวัด จนกว่า จะหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน และในช่วงเวลาดังกล่าวหลีกเลี่ยง การคลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt  “ เชื้อโรค ” หมายถึง จุลินทรีย์ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการติด เชื้อหรือโรคติดเชื้อได้ เช่น ไวรัสแบคทีเรีย รา โปรโตซัว ริคเก็ตเชีย และหนอนพยาธิ  “ เชื้อโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google