งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Outbreaks   Widespread  Regional  Local  Sporadic  Negligibal or no surveillance Influenza.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Outbreaks   Widespread  Regional  Local  Sporadic  Negligibal or no surveillance Influenza."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Outbreaks   Widespread  Regional  Local  Sporadic  Negligibal or no surveillance Influenza

4 Type A, B, or C family Orthomyxoviridae

5 Type A influenza contagious อย่างมาก ทำให้ เกิด acute respiratory disease และมีอัตราป่วยสูง อัตราตายต่ำ คน ม้า หมู และสัตว์ปีกอีกหลาย ชนิด พบน้อยในแมวน้ำ มิงค์ cattle sporadic influenza A virus : พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ รวมทั้งปลาวาฬ

6 เป็นเฉพาะในคน influenza B มีผลกระทบทาง สาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่ มีศักยภาพทำให้เกิด pandemic เหมือน influenza A ทำให้การ ระบาดรุนแรงน้อยกว่า Type B and C influenza

7 ชื่อของ influenza virus type (A, B, C) โฮสต์ของ origin ภูมิศาสตร์ของ origin strain number ปีที่แยกเชื้อได้ และ antigenic subtype designations ของ hemagglutinin และ neuraminidase glycoproteins

8 type A influenza virus ได้มา จากสุกรใน Iowa ในปีค. ศ. 1930, เชื้อที่แยกได้มี laboratory reference number ‘15’ และมี hemagglutinin subtype 1 และ neuraminidase subtype 1 surface glycoproteins ถ้าไม่มีข้อมูล host-of-origin หมายความว่าโฮสต์คือ คน ตัวอย่าง A/swine/Iowa/15/30 (H1N1)

9 Etiology

10 Antigenic drift เริ่มจากการสะสม ของ point mutation ใน viral RNA segment ที่ coding สำหรับ HA และ NA ซึ่งทำให้เกิด antigenic change แบบ minor ที่ surface glycoprotein Antigenic shift = เป็นการ เปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดของ type A influenza virus ชนิดใหม่ ที่ มี subtype A แตกต่างไปอย่าง ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง subtype HA และ NA การเปลี่ยนแปลงทาง antigenic ในโปรตีน HA และ NA

11 Antigenic shift เชื่อกันว่าเป็นผล มาจากการจัดสรรใหม่ (reassortment) ของ viral RNA segment ระหว่างการ maturation ของ progeny ของไวรัส เมื่อเซล หนึ่งถูก infect ด้วย influenza virus 2 ตัวหรือมากกว่าที่มี subtype HA และ NA ที่แตกต่าง กัน คำว่า ‘antigenic shift’ ยัง หมายถึง การ establish ของ influenza virus ที่แตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิงในคน ดังเช่นที่พบ H1N1 human influenza ในปี 1971

12 swine = ‘mixing vat’ มีส่วน พัวพันกับการเกิด influenza A viruses การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในสุกร  พบได้ในไก่งวง สามารถพบ avian-origin influenza viruses พบในสุกร

13

14 Pandemic influenza ศตวรรษที่แล้ว เกิด pandemic 3 ครั้ง = Spanish Flu ( คนตาย 40 ล้านคนในปี 1918-1919), Asian influenza ( ปี 1957), Hong Kong influenza ( ปี 1968) จากการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ของ gene โดยหลักคือ H- component

15 pandemic ในปี 1918- 19 เกิดจาก H1N1 Spanish influenza

16

17 คน 20 ล้านคนตาย ปี 1918 : clinical swine influenza ติด ไปยังคน

18

19

20

21 Asian flu pandemic ในปี 1957 มี คนตายมากกว่า 69,800 คนในฤดู หนาวปี 1957-58 ในปี 1957 H1N1 ได้ถูกแทนด้วย H2N2 เป็น serotype ใหม่ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิด Asian flu pandemic 11 ปีต่อมา (1968) เกิด influenza virus ใหม่ขึ้นมาคือ H3N2 ที่ทำให้ เกิด the Hong Kong flu pandemic

22 Asia Week 1998

23 20 มี. ค. 40 (1997) influenza vaccine 97-98 ประกอบด้วย A/Wuhan/359/95 (H3N2) -like strain A/Bayern/7/95 (H1N1) -like strain B/Beijing/184/93 -like strain ปี 1997 ที่ฮ่องกงพบการระบาด ของ H5N1

24 อาการและอาการ แสดง ( คน ) ระยะฟักตัว 1-3 วัน เริ่มมีไข้สูง อ่อนเพลียมาก ปวด ศีรษะ ไอ เเละปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ อาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5 วัน จะค่อยๆ ดีขึ้น อาการอ่อนเพลียซึมเศร้า อาจยัง เป็นต่อได้หลายสัปดาห์

25 Influenza เป็นโรคติดเชื้อระบาด สูง เป็นโรคเฉียบพลันมีระยะเวลา เป็นโรคประมาณ 14 วัน point prevalence และ incidence แปรผันไปโดยขึ้นกับ ว่าการประเมินนั้นทำในช่วง pandemic, epidemic หรือ inter-epidemic

26

27

28 ระยะติดต่อมากที่สุดในคน คือ ช่วง just ก่อนหรือระหว่างเป็น ไข้ Virus shedding หลัง expose 1-3 วัน คือระยะเป็นไข้ 1 วัน หรือ 2-3 ชั่วโมง สูงสุดระหว่าง ช่วงเป็นไข้ และค่อยๆ ลดลงใน 2-3 วันถัดไป และหยุดเมื่อ 14- 20 วันหลัง exposure

29 Transmission Inhalation สิ่งคัดหลั่งจากระบบ ทางเดินหายใจและ conjunctival การหายใจและการกิน fomite- associated virus ในนก : การหายใจ และ / หรือ การ กินน้ำหรือ fomites ที่ปนเปื้อน ด้วย fecal material

30 Prevention Bio-security programs = เป็น การรวมกันของการปิดฝูง สุขาภิบาลสูง ให้คนเข้าจำกัด ป้องกันการ contact ระหว่างสัตว์ ป่าและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ โดยนำสัตว์ ทดแทนเข้าจากฝูงที่ปลอดโรค และแยกสัตว์ที่นำเข้าใหม่นาน 30 วัน ก่อนนำเข้าในฝูง ทำวัคซีน

31 ประกอบสเตรน 3 สเตรน influenza A 2 ชนิด (H3N2, H1N1) และ influenza B 1 ชนิด สเตรนประกอบด้วย most recent antigenic variant เลี้ยงไวรัสใน embryonated eggs และ noninfectious Strain ของไวรัสใน inactivated vaccine

32 ข้อเสนอแนะ การระบาดในแต่ละปี มักเกิดจาก เชื้อไวรัสที่มี strain แตกต่างกัน และในแต่ละประเทศก็ยังมีความ แตกต่างกันอีกด้วย การฉีด วัคซีนในแต่ละปี จึงต้องเลือก วัคซีนให้ตรงกับชนิด และ strain ของเชื้อที่กำลังระบาด การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่ จึงฉีดปีละครั้งก่อนมีการ แพร่ระบาด ( ประมาณ กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม )

33 Family trees for type A viral strains from 11 consecutive flu seasons with each branch representing a new mutant strain. (Robin Bush)

34 influenza vaccine 1997-1998 ประกอบด้วย A/Wuhan/359/95 (H3N2) -like strain A/Bayern/7/95 (H1N1) -like strain B/Beijing/184/93 -like strain ปี 1997 ที่ฮ่องกงพบการระบาด ของ H5N1

35 influenza vaccine 1999-2000 ประกอบด้วย A/Sidney/5/97 (H3N2)-like A/Beijing/262/95 (H1N1)-like B/Yamanashi/166/98 (B/Beijing/184/93-like)

36 influenza vaccine 2001- 2002 (2544-2545) ประกอบด้วย A/New Caledonia/20/99 (H1N1) A/Misco/10/99 (H3N2) B/Sichuan/3/79/99

37 A/New Caledonia/20/99(H1N1)- like virus A/Moscow/10/99(H3N2)-like virus* B/Hong Kong/330/2001-like virus** * ที่ใช้กันแพร่หลายคือ A/Panama/2007/99. ** วัคซีนที่ใช้กันอยู่มี B/Shandong/7/97, B/Hong Kong/330/2001, B/Hong Kong/1434/2002. influenza vaccine 2003-2004 (2546-2547) ประกอบด้วย

38 มาตรการควบคุมโรค ระหว่างประเทศ รายงานให้ WHO การ Detect การระบาดของไวรัส (throat secretion, paired sera) ส่งไป ref. Lab. ที่ Atlanta, USA; London, UK; Melbourne, Australia ศึกษาทางระบาดวิทยา เตรียมพร้อมในภาครัฐหรือ เอกชน ที่จะผลิตวัคซีนและมี โครงการให้วัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt Outbreaks   Widespread  Regional  Local  Sporadic  Negligibal or no surveillance Influenza.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google