งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคใต้ แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา Srisamrongchanupatham School Srisamrong 64120

2 นางสาวภริตา เกิดมี เลขที่ 22 นางสาวสุดารัตน์ จูสวย เลขที่ 24
ชื่อสมาชิก นางสาวภริตา เกิดมี เลขที่ 22 นางสาวสุดารัตน์ จูสวย เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคใต้ แหล่งข้อมูล

3 ประเพณีของภาคเหนือ หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ
ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคใต้ แหล่งข้อมูล ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีปอยส่างลอง        ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ระยะเวลา 3-7 วัน โดยทั่วไปนิยมจัดงาน 3 วัน        "ปอยส่างลอง" เป็นงานประเพณีบวชลูกแก้วของไทยใหญ่ เป็นการบรรพชาสามเณรให้สืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีความเชื่อว่า ถ้าได้บวชให้ลูกของตนเป็นสามเณรจะได้อานิสงฆ์ 8 กัลป์ บวชลูกคนอื่นเป็นสามเณรได้อานิสงฆ์ 4 กัลป์ และหากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะได้อานิสงฆ์ 12 กัลป์ และได้อุปสมบทลูกคนอื่นจะได้อานิสงฆ์ 8 กัลป์ และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาดั้งเดิม

4 ประเพณีของภาคกลาง หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคกลาง
ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคใต้ แหล่งข้อมูล ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีวันสงกรานต์ สงกรานต์ แปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคนไทย ซึ่งยึดถือสืบเนื่องมาแต่โบราณ เป็นระยะเวลาเข้าฤดูร้อนที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าว จึงว่างจากการงานประจำ มีการละเล่นสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันในแต่ละหมู่บ้าน ตรุษสงกรานต์ถือเป็นนักขัตฤกษ์ที่ขึ้นหน้าขึ้นตามาแต่ดึกดำบรรพ์ ก่อนจะถึงวันสงกรานต์จะมีการเตรียมเครื่องแต่งตัวประกวดประขันกัน

5 ประเพณีของภาคอีสาน หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ
ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคใต้ แหล่งข้อมูล ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ช่วงเวลา              เดือนพฤษภาคม ความสำคัญ              ชาวจังหวัดยโสธรร้อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวยโสธรจึงจัดประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นการทำบุญประจำปีทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนฤดูการทำนา เป็นพิธีขอฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

6 ประเพณีของภาคใต้ หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคกลาง
ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคใต้ แหล่งข้อมูล ประเพณีของภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ      ประเพณีสารทเดือนสิบ  เป็นประเพณีที่สำคัญของชาว ภาคใต ้โ ดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช เป็นประเพณีที่ได้รับ อิทธิพลมาจากอินเดีย และได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ ครั้งโบราณจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ชาวบ้านจึงจัดให้มีการทำบุญ  อุทิศส่วนกุศลให้กับ พ่อแม่  ปู่ย่า  ตายาย  และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว  งานบุญนี้ถือว่า เป็นงานสำคัญวันหนึ่งวงศ์ตระกูล

7 หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคใต้ แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt หน้าหลัก สมาชิก ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google