งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน  ประเพณีของภาคใต้ ประเพณีของภาคใต้  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School Srisamrong 64120

2  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน  ประเพณีของภาคใต้ ประเพณีของภาคใต้  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ชื่อสมาชิก นางสาวภริตา เกิดมี เลขที่ 22 นางสาวสุดารัตน์ จูสวย เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

3  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน  ประเพณีของภาคใต้ ประเพณีของภาคใต้  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีปอยส่างลอง ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ระยะเวลา 3-7 วัน โดยทั่วไปนิยมจัดงาน 3 วัน "ปอยส่างลอง" เป็นงานประเพณีบวชลูกแก้วของไทยใหญ่ เป็นการ บรรพชาสามเณรให้สืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำสั่ง สอนของพระพุทธเจ้า โดยมีความเชื่อว่า ถ้าได้บวชให้ลูกของตนเป็นสามเณร จะได้อานิสงฆ์ 8 กัลป์ บวชลูกคนอื่นเป็นสามเณรได้อานิสงฆ์ 4 กัลป์ และ หากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะได้อานิสงฆ์ 12 กัลป์ และ ได้อุปสมบทลูกคนอื่นจะได้อานิสงฆ์ 8 กัลป์ และเพื่อเป็นการสืบทอด ประเพณีที่มีมาดั้งเดิม

4  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน  ประเพณีของภาคใต้ ประเพณีของภาคใต้  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีวันสงกรานต์ สงกรานต์ แปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วัน มหาสงกรานต์ เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคนไทย ซึ่งยึดถือสืบเนื่อง มาแต่โบราณ เป็นระยะเวลาเข้าฤดูร้อนที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าว จึง ว่างจากการงานประจำ มีการละเล่นสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันในแต่ละ หมู่บ้าน ตรุษสงกรานต์ถือเป็นนักขัตฤกษ์ที่ขึ้นหน้าขึ้นตามาแต่ดึกดำ บรรพ์ ก่อนจะถึงวันสงกรานต์จะมีการเตรียมเครื่องแต่งตัวประกวด ประขันกัน

5  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน  ประเพณีของภาคใต้ ประเพณีของภาคใต้  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณีของภาคอีสาน  ประเพณีบุญบั้งไฟ ช่วงเวลา เดือนพฤษภาคม ความสำคัญ ชาวจังหวัดยโสธรร้อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวยโสธรจึงจัดประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นการทำบุญประจำปีทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนฤดูการทำนา เป็นพิธีขอ ฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

6  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน  ประเพณีของภาคใต้ ประเพณีของภาคใต้  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณีของภาคใต้  ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาว ภาคใต ้โ ดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช เป็นประเพณีที่ได้รับ อิทธิพลมาจากอินเดีย และได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ ครั้งโบราณจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ชาวบ้านจึงจัดให้มีการทำบุญ อุทิศ ส่วนกุศลให้กับ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว งานบุญนี้ถือว่า เป็นงานสำคัญวันหนึ่งวงศ์ตระกูล

7  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน  ประเพณีของภาคใต้ ประเพณีของภาคใต้  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล http://blog.eduzones.com/eve123/3507 http://www.prapayneethai.com/th/tradition/center/vie w.asp?id=02 http://blog.eduzones.com/eve123/3509 แหล่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีของภาคเหนือ  ประเพณีของภาคกลาง ประเพณีของภาคกลาง  ประเพณีของภาคอีสาน ประเพณีของภาคอีสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google