งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการ เป็นพิธีกร ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการ เป็นพิธีกร ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการ เป็นพิธีกร ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร ” 3 วัน ณ................................................... วันที่ …………………………………………… 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน / เปิดการ อบรม 09.00-10.30 น. หลักการพูดในที่ ชุมชน 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหาร ว่าง 10.45-12.00 น. การเอาชนะอาการ ประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน 13.00-15.00 น. ฝึกเอาชนะอาการ ประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น 15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหาร ว่าง 15.15-16.30 น. การจัดลำดับขั้นตอน ของการพูด

6 วันที่ …………………………………. 09.00-10.30 น. ฝึกการจัดลำดับ ขั้นตอนของการพูด 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-12.00 น. การใช้ภาษากายและเสียง ประกอบการพูด 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน 13.00-15.00 น. ฝึกการใช้ภาษากายและ เสียง ประกอบการพูด 15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.15-16.30 น. การเป็นพิธีกร

7 วันที่ …………………………………… 09.00-10.30 น. ฝึกการเป็นพิธีกร 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-12.00 น. ฝึกการเป็นพิธีกร ( ต่อ ) 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน 13.00-15.00 น. ฝึกการเป็นพิธีกร ( ต่อ ) 15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.15-16.30 น. แสดงความคิดเห็น 16.00-16.30 น. มอบวุฒิบัตร / ปิดการอบรม หมายเหตุ เนื่องจากการอบรมมุ่งเน้นการฝึก ปฏิบัติจึงรับเพียงรุ่นละ 30 ท่าน โดย ภาคปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 15 ท่าน

8


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการ เป็นพิธีกร ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google