งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการ เป็นพิธีกร ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการ เป็นพิธีกร ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการ เป็นพิธีกร ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร ” 3 วัน ณ วันที่ …………………………………………… น. ลงทะเบียน / เปิดการ อบรม น. หลักการพูดในที่ ชุมชน น. พักรับประทานอาหาร ว่าง น. การเอาชนะอาการ ประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน น. ฝึกเอาชนะอาการ ประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น น. พักรับประทานอาหาร ว่าง น. การจัดลำดับขั้นตอน ของการพูด

6 วันที่ ………………………………… น. ฝึกการจัดลำดับ ขั้นตอนของการพูด น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การใช้ภาษากายและเสียง ประกอบการพูด น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน น. ฝึกการใช้ภาษากายและ เสียง ประกอบการพูด น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การเป็นพิธีกร

7 วันที่ …………………………………… น. ฝึกการเป็นพิธีกร น. พักรับประทานอาหารว่าง น. ฝึกการเป็นพิธีกร ( ต่อ ) น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน น. ฝึกการเป็นพิธีกร ( ต่อ ) น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แสดงความคิดเห็น น. มอบวุฒิบัตร / ปิดการอบรม หมายเหตุ เนื่องจากการอบรมมุ่งเน้นการฝึก ปฏิบัติจึงรับเพียงรุ่นละ 30 ท่าน โดย ภาคปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 15 ท่าน

8


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการ เป็นพิธีกร ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google