งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในอาเซียน

2 ลาว(laos)

3 ธงประจำชาติ สีแดง หมายถึง ลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ พระจันทร์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง และหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พรรคคอมมิวนิสต์ลาว) หรือหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขง

4 เกี่ยวกับลาว ในภาษาอังกฤษ คำว่าลาว ที่หมายถึงประเทศสะกดว่า "Laos" และ ลาวที่หมายถึงคนลาว และภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับเชื้อชาติลาว ที่สะกดว่า Ethnic Lao ตราแผ่นดินของลาว

5 ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม
ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน ทิศใต้ ติดกับประเทศไทย และประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย และประเทศพม่า ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1,700 กว่ากิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 500 กิโลเมตร และที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร

6 สกุลเงินที่ใช้คือ ”กีบ”
เศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจของ สปป.ลาวมีพัฒนาการที่ดีตามลำดับ โดยในช่วง 20 ปีนับตั้งแต่ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาดเมื่อปี 2529 สปป.ลาวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ต่อปี ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2529 เป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2548 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี โดยอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อย่างไรก็ดี ลาวยังคงประสบปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ที่สำคัญได้แก่ ปัญหาราคาน้ำมัน ที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการขาดดุลการค้าในอัตราสูง ค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย และปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง สกุลเงินที่ใช้คือ ”กีบ”

7 สังคมและวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาลาว อังกฤษ และฝรั่งเศษ
ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือพุทธ วัฒนธรรม มีความคล้ายคลึงกับคนอีสานอยู่มาก มีแคนเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ และยังมี หมอขับ หมอลำ เหมือนคนอีสานด้วย และประเพณีก็มีหลายอย่างคล้ายของไทย เช่น วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ วันออกพรรษา เป็นต้น

8 การเดินทางจากประเทศไทย
Link

9 วิดีโอเกี่ยวกับ asian

10


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google