งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550
ระหว่างวันที่ เมษายน 2550 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง

2 ประมาณการและเป้าหมายคาดคะเนการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี จังหวัดอ่างทอง การคาดคะเน การเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส ประมาณการ คาดคะเน 27 23 2 30 26 หน่วย : ราย

3 แสดงจุดตรวจ

4 แสดงจุดเกิดเหตุ

5 ตารางแสดงจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอ่างทอง ปี 2550
วัน/เดือน 2550 เกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ 11 เมษายน 3 12 เมษายน 5 1 4 13 เมษายน 7 8 14 เมษายน 10 15 เมษายน 16 เมษายน 6 17 เมษายน รวม 35 2 39

6 แผนภูมิแสดงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุรายวัน

7 จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง (แยกรายอำเภอ) ที่ อำเภอ จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ปี 2550 1 เมืองอ่างทอง 4 2 ไชโย 3 ป่าโมก โพธิ์ทอง 11 5 แสวงหา 6 วิเศษชัยชาญ 7 สามโก้ รวม 35

8 แผนภูมิแสดงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุรายอำเภอ
(ครั้ง)

9 จำนวนผู้บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง (แยกรายอำเภอ และชาย – หญิง) ที่ อำเภอ ปี 2550 ชาย หญิง รวม 1 เมืองอ่างทอง 2 4 ไชโย 3 ป่าโมก โพธิ์ทอง 11 5 16 แสวงหา 6 วิเศษชัยชาญ 7 สามโก้ 22 17 35

10 จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง (แยกรายอำเภอ และชาย – หญิง) ที่ อำเภอ ปี 2550 ชาย หญิง รวม 1 เมืองอ่างทอง 2 ไชโย 3 ป่าโมก 4 โพธิ์ทอง 5 แสวงหา 6 วิเศษชัยชาญ 7 สามโก้

11 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 (จำแนกตามเพศ) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

12 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (จำแนกตามประเภทของยานพาหนะ)
ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

13 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (จำแนกตามสถานะ)
ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

14 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (จำแนกตามวัย)
ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

15 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (จำแนกตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)
ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

16 มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

17 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (จำแนกตามสาเหตุการเกิด)
ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

18 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (จำแนกตามประเภทถนน)
ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

19 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (จำแนกตามจุดเกิดเหตุ)
ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

20 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง
โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง


ดาวน์โหลด ppt สรุปอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google