งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง. ประมาณการและเป้าหมายคาดคะเนการเกิด อุบัติเหตุ การเสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง. ประมาณการและเป้าหมายคาดคะเนการเกิด อุบัติเหตุ การเสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง

2 ประมาณการและเป้าหมายคาดคะเนการเกิด อุบัติเหตุ การเสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง การคาดคะเน การเกิดอุบัติเหตุ การคาดคะเน การเสียชีวิต การคาดคะเน บาดเจ็บสาหัส ประมาณ การ คาดคะเ น ประมา ณ การ คาดคะเน ประมาณ การ คาดคะเน หน่วย : ราย

3

4

5 ตารางแสดงจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอ่างทอง ปี 2550 ปี วัน / เดือน 2550 เกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ 11 เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 306 รวม 35239

6 แผนภูมิแสดงจำนวนการเกิด อุบัติเหตุรายวัน

7 จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง ( แยกรายอำเภอ ) ที่อำเภอ จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ปี เมืองอ่างทอง 4 2 ไชโย 2 3 ป่าโมก 4 4 โพธิ์ทอง 11 5 แสวงหา 4 6 วิเศษชัยชาญ 6 7 สามโก้ 4 รวม 35

8 จำน วน ( ครั้ง ) แผนภูมิแสดงจำนวนการเกิด อุบัติเหตุรายอำเภอ

9 จำนวนผู้บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง ( แยกรายอำเภอ และชาย – หญิง ) ที่อำเภอ ปี 2550 ชายหญิงรวม 1 เมืองอ่างทอง ไชโย ป่าโมก โพธิ์ทอง แสวงหา วิเศษชัยชาญ สามโก้ 145 รวม

10 จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง ( แยกรายอำเภอ และชาย – หญิง ) ที่อำเภอ ปี 2550 ชายหญิงรวม 1 เมืองอ่างทอง ไชโย ป่าโมก โพธิ์ทอง แสวงหา วิเศษชัยชาญ สามโก้ 000 รวม 200

11 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 ( จำแนกตามเพศ ) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

12 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ( จำแนกตามประเภทของยานพาหนะ ) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

13 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ( จำแนกตามสถานะ ) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

14 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ( จำแนกตามวัย ) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

15 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ( จำแนกตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

16 มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

17 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ( จำแนกตามสาเหตุการเกิด ) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

18 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ( จำแนกตามประเภทถนน ) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

19 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ( จำแนกตามจุดเกิดเหตุ ) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

20 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง. ประมาณการและเป้าหมายคาดคะเนการเกิด อุบัติเหตุ การเสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2550 จังหวัดอ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google