งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประวัติวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์  วันมหาสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์  กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประวัติวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์  วันมหาสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์  กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประวัติวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์  วันมหาสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์  กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณี สงกรานต์ จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120

2  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประวัติวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์  วันมหาสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์  กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณี สงกรานต์ ชื่อสมาชิก 1. นายวัชรินทร์ ปั้นลี้ เลขที่ 28 2. นายชุมพล บุญมั่น เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120

3  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประวัติวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์  วันมหาสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์  กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณี สงกรานต์ สงกรานต์ เป็นประเพณีเดือน 5 ของ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่ม น้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูน นานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออก ของประเทศอินเดีย สงกรานต์เป็นคำ สันสกฤต หมายถึงการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็น การอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการ ประทับในจักรราศี หรือคือการเคลื่อนขึ้นปี ใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณี ตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษ สงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษเป็นภาษา ทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี

4  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประวัติวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์  วันมหาสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์  กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณี สงกรานต์ วันมหาสงกรานต์ ถ้าปีใดวันมหาสงกรานต์เป็นวันอาทิตย์ ปีนั้นไร่ นาเรือกสวน เผือกมัน มิสู้แพงแล ถ้าวันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้เสนาบดี ท้าวพระยาและนางพระยาทั้งหลาย ถ้าวันอังคารและวันเสาร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิงและโจรผู้ร้าย และจะเจ็บไข้นักแล ถ้าวันพุธ เป็นวันมหาสงกรานต์ ว่าท้าวพระยาจะ ได้เครื่องบรรณาการมาแต่ต่างเมือง แต่จะแพ้ลูกอ่อน นักแล ถ้าวันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้ข้าไท พระสงฆ์ราชาคณะจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกัน แล ถ้าวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ ข้าวน้ำ ลูกหมาก รากไม้ทั้งหลายจะอุดม แต่จะแพ้เด็ก ฝนและพายุชุม จะเจ็บตากันมากนักแล

5  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประวัติวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์  วันมหาสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์  กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณี สงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์  การทำบุญตักบาตร  การสรงน้ำพระ  บังสุกุลอัฐิ  การรดน้ำผู้ใหญ่  การปล่อยนกปล่อย ปลา  การนำทรายเข้าวัด จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120

6  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประวัติวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์  วันมหาสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์  กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์  แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเพณี สงกรานต์ แหล่งข้อมูล http://th.wikipedia.org/ wiki จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120


ดาวน์โหลด ppt  หน้าหลัก หน้าหลัก  สมาชิก สมาชิก  ประวัติวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์  วันมหาสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์  กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมในวันสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google