งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร กรมทางหลวงชนบท นวัตกรรมด้านเครื่องกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร กรมทางหลวงชนบท นวัตกรรมด้านเครื่องกล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร กรมทางหลวงชนบท นวัตกรรมด้านเครื่องกล

2 นำเสนอนวัตกรรมด้านเครื่องกล 2 ประเภท ดังนี้ รถตัดหญ้า เครื่อง ล้างหิน

3 นวัตกรรมด้านเครื่องกล ( รถตัด หญ้า ) สนง. ทชจ. หนองคาย รถตัดหญ้าที่มีการพัฒนาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สนง. ทชจ. เลย

4 นวัตกรรมด้านเครื่องกล ( รถตัด หญ้า ) สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) รูปแบบรถตัดหญ้ากำลังดำเนินการพัฒนาใน ปัจจุบัน รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2

5 นวัตกรรมด้านเครื่องกล เครื่อง ล้างหิน รูปแบบเครื่องล้างหินที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สนง. ทชจ. อุดรธานี สนง. ทชจ. บึง กาฬ

6 นวัตกรรมด้านเครื่องกล เครื่อง ล้างหิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบจาก ชิ้นงาน Cold Mix ที่ได้จากส่วนผสมของหินที่ ผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาด ให้สำนัก วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ช่วยทดสอบ ประสิทธิภาพ ความแข็งแรง และการยึดเกาะ

7


ดาวน์โหลด ppt สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร กรมทางหลวงชนบท นวัตกรรมด้านเครื่องกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google