งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเชื่อมโยงท่าเรือ โครงการ 2 ล้านล้าน โครงการ 2 ล้านล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเชื่อมโยงท่าเรือ โครงการ 2 ล้านล้าน โครงการ 2 ล้านล้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเชื่อมโยงท่าเรือ โครงการ 2 ล้านล้าน โครงการ 2 ล้านล้าน

2 2 ทางหลวงชนบทสาย 3056 สายเลี่ยงเมือง ตอนที่ 1 ปรับเป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ ทางหลวงชนบทสาย 3056 สายเลี่ยงเมือง ตอนที่ 2 ไม่มีการก่อสร้าง ทางหลวงชนบทสาย 4052 ละงู - ปากบารา ปัจจุบัน 4 ช่องจราจรแล้ว เสร็จ ทางหลวงสาย 416 ตอนที่ สามแยกฉลุง ถึง อ. ละงู ปรับเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว

3 3 การขนส่งเชื่อมโยงทางราง จีนตอนใต้ คุนห มิง เชียง รุ้ง เชียงรา ย เชียงให ม่ เวียง จันทร์ หนองค าย ฮ่องกง ไปยุโรป ทางเรือ กรุงเทพ ฯ สงขลา สตูล เส้นทาง ที่ 2 เส้นทางที่ 3 เส้นทางที่ 1 เส้นทางขนส่งสินค้าของ จีนตอนใต้

4 ท่าเรือปากบารา 416 406 4052 ด่าน ปาดังเบซา ท่าเรือสงขลา 2 ทางรถไฟแนวเดิม ทางรถไฟ Land Bridge การขนส่งเชื่อมโยงทางราง ใน ภาคใต้ตอนล่าง

5 แนว Landbridge ขน อม สิชล กระบี่ ทับ ละมุ สงขลา สตูล กระบี่ – ขน อม ทับละมุ – สิ ชล สตูล - สงขลา

6 แนว ทางรถไฟเชื่อมท่าเรือ ปากบา รา สงขลา 2 6


ดาวน์โหลด ppt 1 การเชื่อมโยงท่าเรือ โครงการ 2 ล้านล้าน โครงการ 2 ล้านล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google