งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการในการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการในการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการในการผลิต

2 การวางแผน Planning วิเคราะห์ เนื้อหา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ

3 การวางแผน Planning ออกแบบ รูปแบบในการนำเสนอ ศิลปกรรม มุมกล้อง

4 การวางแผน Planning หาไอเดีย Brainstorm

5 การวางแผน Planning ขยายความคิด

6 การวางแผน Planning ค้นหาข้อมูล

7 การเตรียมการ Preparation
โครงการในการผลิต Proposal

8 การเตรียมการ Preparation
Content Outline

9 การเตรียมการ Preparation
สคริปต์ Fully Script

10 การเตรียมการ Preparation
สคริปต์ Semi Script

11 การเตรียมการ Preparation
Rundown Sheet

12 การเตรียมการ Preparation
สคริปต์

13 การผลิต Production Pre Production Production Post Production

14 ก่อนการผลิต Pre Production
การซ้อมถ่ายภาพ ซ้อมแห้ง ซ้อมจริง บันทึกเสียง จากสถานที่จริง จากห้องบันทึกเสียง กราฟิก/วัสดุประกอบ วัสดุประกอบ งานฉาก

15 ก่อนการผลิต การซ้อม การซ้อมถ่ายภาพ ซ้อมแห้ง ซ้อมจริง ซ้อมผู้แสดง
ซ้อมกล้อง

16 ก่อนการผลิต บันทึกเสียง
จากสถานที่จริง จากห้องบันทึกเสียง

17 ก่อนการผลิต กราฟิก/วัสดุประกอบ
งานฉาก

18 ขณะผลิต Production ถ่ายภาพ indoor Outdoor ประเภทของการถ่ายทำ ENG EFP
SNV บันทึกเสียง ขณะถ่ายทำ พากย์ กราฟิก in Scene งานฉาก

19 ขณะผลิต ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ
Indoor ภายในสถานที่ เป็นการถ่ายทำที่ สามารถควบคุมทุกอย่างได้ เช่น เสียง แสง สิ่งแวดล้อม Outdoor เป็นการถ่ายทำในสถานที่จริง ให้ความสมจริง แต่ควบคุมยาก อาจต้องใช้ ร่วมกับ การถ่ายในสถานที่

20 ขณะผลิต ประเภทของการถ่ายทำ
ENG EFP SNV

21 การผลิตรายการ ENG 1.วิธีการผลิตรายการโทรทัศน์โดยใช้กระบวนการตัดต่อแบบภาพยนตร์ หรือข่าว ในการผลิตภาพยนตร์ ผู้ผลิตจะต้องถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้จนครบ แล้วจึงนำมาตัดต่อภาพและเสียงของฉากต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนครบตามบทที่กำหนดไว้

22 ประเภทของการถ่ายทำ ENG
การถ่ายข่าว ENG ( Electronic News Gathering ) ใช้กล้องตัวเดียว มักจะใช้กับงานผลิตข่าว สกู๊ป,สารคดี การถ่ายทำภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ที่ ต้องการลดงบประมาณ อุปกรณ์ประกอบด้วย กล้องวีดิทัศน์ ไมค์โครโฟน รีเฟลก – ไฟกลางคืน ขาตั้งกล้อง

23 การผลิตรายการ EFP 2.วิธีการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในสตูดิโอ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในสตูดิโอ หรือ “Studio-Finished Pro-gramming Approach” เป็นวิธีการผลิตที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีวิทยุโทรทัศน์ แม้ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ทั่วไป ในสถานีโทรทัศน์ที่ความพร้อมด้านเทปภาพทัศน์ยังมีไม่มาก วิธีการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวนี้คือ ผู้ผลิตรายการต้องจัดเตรียมวัสดุรายการ ฉาก งานศิลปกรรม สไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ เทปภาพทัศน์ ผู้ร่วมรายการ และผู้แสดงให้พร้อม และมีการซ้อมล่วงหน้าเป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาออกอากาศก็ดำเนินรายการ และการแสดงตามบทโทรทัศน์ที่ได้ซ้อมไว้แล้ว แม้ในปัจจุบันที่มีเครื่องเทปภาพทัศน์เข้ามาช่วย วิธีการผลิตรายการตามแนวนี้ก็ยังใช้อยู่ โดยมีการออกอากาศรายการล่วงหน้า และบันทึกเทปภาพทัศน์ไว้ ข้อดีก็คือ หากมีการผิดพลาดก็สามารถหยุดเครื่องเทปภาพทัศน์และแก้ไขได้อีก นับเป็นวิธีที่ประหยัดและใช้เวลาน้อย หากมีการตระเตรียมและซ้อมไว้อย่างดี ก็จะได้รายการที่มีคุณภาพดีทีเดียว เพียงแต่การผลิตรายการวิธีนี้ไม่สามารถใช้เทคนิคพิเศษที่สลับซับซ้อนได้แต่ทดแทนได้ด้วยการผลิตเป็นภาพยนตร์แทน

24 ประเภทของการถ่ายทำ EFP
การถ่ายแบบงานสนามอิเลคทรอนิกส์ ( Electronic Field Production ) ใช้ กล้องหลายตัวมีหน่วยควบคุมกล้อง ( CCU ) ทำงานร่วมด้วย

25 ประเภทของการถ่ายทำ EFP
อุปกรณ์ประกอบด้วย กล้องวีดิทัศน์2 กล้อง ไมค์โครโฟน รีเฟลก – ไฟกลางคืน ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์ควบคุมกล้อง CCU เครื่องบันทึกเทป สวิทช์เลือกภาพ อุปกรณ์ในการสื่อสาร

26 ประเภทของการถ่ายทำ EFP
อุปกรณ์ในการตรวจภาพ Monitor กล้องวีดิทัศน์2 กล้อง CCU Switcher สวิทช์เลือกภาพ CCU เครื่อง บันทึกเทป Mixer เครื่องผสมเสียง ไมค์โครโฟน

27 ประเภทของการถ่ายทำ SNV
การถ่ายแบบผ่านดาวเทียม Satellite News Vehicles

28 ขณะผลิต บันทึกเสียง บันทึกเสียง ขณะถ่ายทำ พากย์

29 ขณะผลิต กราฟิก กราฟิก in Scene งานฉาก

30 หลังการผลิต Post Production
ประวัติการตัดต่อ ความสำคัญของการตัดต่อ การบีบอัดสัญญาณ ประเภทของการตัดต่อ งานกราฟิกในวีดิทัศน์ โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ เทคนิคในการตัดต่อ ศิลปะของการลำดับภาพ

31 ประวัติการตัดต่อ Physical Cut Crash Editing Control Tracking
หลักการทำงาน อุปกรณ์ประกอบ ข้อดี/ข้อเสีย Crash Editing Control Tracking Time Code Edit Desktop Video

32 Physical Cut Physical Cut หลักการทำงาน อุปกรณ์ประกอบ ข้อดี/ข้อเสีย

33 Crash Editing Crash Editing หลักการทำงาน อุปกรณ์ประกอบ ข้อดี/ข้อเสีย

34 Control Tracking Control Tracking หลักการทำงาน อุปกรณ์ประกอบ
ข้อดี/ข้อเสีย

35 Time Code Edit Time Code Edit หลักการทำงาน อุปกรณ์ประกอบ ข้อดี/ข้อเสีย

36 Desktop Video Desktop Video หลักการทำงาน อุปกรณ์ประกอบ ข้อดี/ข้อเสีย

37 ความสำคัญของการตัดต่อ
คัดเลือกภาพและเสียง เชื่อมต่อและเรียงลำดับ ปรับความยาว ปรับแต่งแก้ไขส่วนบกพร่อง ปรุงแต่ง

38 คัดเลือกภาพและเสียง คัดเลือกภาพและเสียง เนื่องจากการถ่ายทำอาจเกิดความผิดพลาด หรือเกิดจากการถ่ายเผื่อไว้ ดังนั้นการตัดต่อในส่วนนี้คือ ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก

39 เชื่อมต่อและเรียงลำดับ
เชื่อมต่อและเรียงลำดับ ในการถ่ายทำ เราอาจถ่ายไม่ได้เรียงลำดับ ตามเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องใช้การตัดต่อ

40 ปรับความยาว ปรับความยาว ภาพบางภาพอาจจะใช้เวลาในการเกิดค่อนข้างนานมาก ดังนั้น อาจนำมาปรับ ให้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นได้ และเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเร็ว ก็สามารถนำมาทำให้ ช้าลงได้

41 ปรับแต่งแก้ไขส่วนบกพร่อง
ปรับแต่งแก้ไขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายทำ อาจเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ จากการถ่ายทำ การตัดต่อจึงต้อง มาแก้ไข ในส่วนที่เกิดขึ้น

42 ปรุงแต่ง ปรุงแต่ง เป็นการใช้เทคนิคในการสร้างภาพ เพื่อให้ผู้ชมได้เชื่อในสิ่งที่เห็น สร้างภาพเพื่อให้เสมือน หรือทำเพื่อสื่อความหมายในด้านต่างๆ เช่น การสื่อถึงภาพถ่ายในอดีต อาจใช้สีขาวดำ หรือสีน้ำตาลได้

43 การบีบอัดสัญญาณ Lossless Lossy

44 Lossless Lossy

45 Lossy Lossless

46 ประเภทของการตัดต่อ Linear Non Liner Hybrid Online Offline อุปกรณ์
ขั้นตอนการตัดต่อ Non Liner การบีบอัด Hybrid Online Offline

47 Linear อุปกรณ์ ประเภทของการตัดต่อ ขั้นตอนการตัดต่อ

48 Non Liner อุปกรณ์ การบีบอัด ขั้นตอนการตัดต่อ

49 Hybrid อุปกรณ์ การบีบอัด ขั้นตอนการตัดต่อ

50 Online อุปกรณ์ การบีบอัด ขั้นตอนการตัดต่อ

51 Offline อุปกรณ์ การบีบอัด ขั้นตอนการตัดต่อ

52 งานกราฟิกในวีดิทัศน์
Main Title Sub Title Step line Graphic End Title

53 Main Title Sub Title Step line Graphic End Title

54 Sub Title Main Title Step line Graphic End Title

55 Step line Main Title Sub Title Graphic End Title

56 Graphic Main Title Sub Title Step line End Title

57 End Title Main Title Sub Title Step line Graphic

58 โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ
กราฟิก Photoshop Inscrite Title Express ประกอบภาพ After Effect สร้างภาพ Illustion 3DMax ตัดต่อภาพ Premiere Avid Final Cut Pro DPS LiQuex ตัดต่อเสียง CoolEdit/Audition Acid Sound Forge แปลงสื่อต่างๆ ProCode Tmpeg Nero Movie Factory

59 โปรแกรมกราฟิก Photoshop Inscrite Title Express

60 โปรแกรมประกอบภาพ After Effect

61 โปรแกรมสร้างภาพ Illustion 3DMax

62 โปรแกรมตัดต่อภาพ Premiere Avid Final Cut Pro DPS LiQuex

63 โปรแกรมตัดต่อเสียง CoolEdit/Audition Acid Sound Forge

64 โปรแกรมแปลงสื่อต่างๆ
ProCode Tmpeg Nero Movie Factory

65 เทคนิคในการตัดต่อ การเปลี่ยนภาพ การเปลี่ยนภาพแบบพิเศษ เทคนิคพิเศษ Cut
Cut in Cut away Dynamic Cut Parallel Cut Wipe Dissolve การเปลี่ยนภาพแบบพิเศษ Special Effect Picture in Picture เทคนิคพิเศษ Croma/Luminance Key Animation

66 การเปลี่ยนภาพแบบพื้นฐาน
Cut Cut in Cut away Dynamic Cut Parallel Cut Wipe Dissolve

67 การเปลี่ยนภาพแบบพิเศษ
Special Effect Picture in Picture เทคนิคพิเศษ Croma/Luminance Key Animation

68 การเปลี่ยนภาพเทคนิคพิเศษ
Croma/Luminance Key Animation

69 ศิลปะของการลำดับภาพ การปรับแต่งเรื่องเวลา การเชื่อมต่อภาพ Slow Motion
Fast Motion Stop Motion Reaction Reverb การเชื่อมต่อภาพ ภายในภาพ ระหว่างภาพ

70 การปรับแต่งเรื่องเวลา
Slow Motion Fast Motion Stop Motion Reaction Reverb

71 การเชื่อมต่อภาพ การเชื่อมต่อภาพ ภายในภาพ ระหว่างภาพ

72 ขั้นการนำเสนอ Presentation
ผ่านเครือข่าย สื่อบันทึก นำเสนอสด การประเมินผล ระยะสั้น ระยะยาว

73 การนำเสนอ การชมเป็นการส่วนตัว การนำเสนอ กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ตามต้องการ
นำเสนอสด

74 การประเมินผล ระยะสั้น ระยะยาว

75 หัวต่อและสัญญาณ Signal & Connecter

76 หัวต่อ/Connector ดิจิตอล SDI SDTI IEEE1394 USB อนาลอก Component
YUV Y/C composite RCA BNC

77 หัวต่อ ดิจิตอล SDI SDTI IEEE1394 USB

78 หัวต่อ อนาลอก Component YUV Y/C composite RCA BNC

79 การตรวจสอบสัญญาณ Wave From Vector Scope Color Bar

80 Wave From Vector Scope Color Bar

81 Vector Scope Color Bar

82 Color Bar Color Bar

83 TV-Video Production

84 บรรณานุกรม พะพำพเพ

85 แหล่งเรียนรู้ พะพำพเพ

86 ขอขอบคุณ พะพำพเพ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการในการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google