งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการในการผลิต. การวางแผน Planning วิเคราะห์ วิเคราะห์ – เนื้อหา – วัตถุประสงค์ – กลุ่มเป้าหมาย – งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการในการผลิต. การวางแผน Planning วิเคราะห์ วิเคราะห์ – เนื้อหา – วัตถุประสงค์ – กลุ่มเป้าหมาย – งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการในการผลิต

2 การวางแผน Planning วิเคราะห์ วิเคราะห์ – เนื้อหา – วัตถุประสงค์ – กลุ่มเป้าหมาย – งบประมาณ

3 การวางแผน Planning ออกแบบ ออกแบบ – รูปแบบในการนำเสนอ – ศิลปกรรม – มุมกล้อง

4 การวางแผน Planning หาไอเดีย หาไอเดีย – Brainstorm

5 การวางแผน Planning ขยายความคิด ขยายความคิด

6 การวางแผน Planning ค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูล

7 การเตรียมการ Preparation โครงการในการผลิต Proposal โครงการในการผลิต Proposal

8 การเตรียมการ Preparation Content Outline Content Outline

9 การเตรียมการ Preparation สคริปต์ Fully Script สคริปต์ Fully Script

10 การเตรียมการ Preparation สคริปต์ Semi Script สคริปต์ Semi Script

11 การเตรียมการ Preparation Rundown Sheet Rundown Sheet

12 การเตรียมการ Preparation สคริปต์ สคริปต์

13 การผลิต Production Pre Production Pre Production Production Production Post Production Post Production

14 ก่อนการผลิต Pre Production การซ้อมถ่ายภาพ การซ้อมถ่ายภาพ – ซ้อมแห้ง – ซ้อมจริง บันทึกเสียง บันทึกเสียง – จากสถานที่จริง – จากห้องบันทึกเสียง กราฟิก/วัสดุประกอบ กราฟิก/วัสดุประกอบ – วัสดุประกอบ – งานฉาก

15 ก่อนการผลิต การซ้อม การซ้อมถ่ายภาพ การซ้อมถ่ายภาพ – ซ้อมแห้ง – ซ้อมจริง – ซ้อมผู้แสดง – ซ้อมกล้อง

16 ก่อนการผลิต บันทึกเสียง บันทึกเสียง บันทึกเสียง – จากสถานที่จริง – จากห้องบันทึกเสียง

17 ก่อนการผลิต กราฟิก/วัสดุประกอบ กราฟิก/วัสดุประกอบ กราฟิก/วัสดุประกอบ – วัสดุประกอบ – งานฉาก

18 ขณะผลิต Production ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ – indoor – Outdoor – ประเภทของการถ่ายทำ ENG ENG EFP EFP SNV SNV บันทึกเสียง บันทึกเสียง – ขณะถ่ายทำ – พากย์ กราฟิก กราฟิก – in Scene – งานฉาก

19 ขณะผลิต ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ – Indoor ภายในสถานที่ เป็นการถ่ายทำที่ สามารถควบคุมทุกอย่างได้ เช่น เสียง แสง สิ่งแวดล้อม – Outdoor เป็นการถ่ายทำในสถานที่จริง ให้ความสมจริง แต่ควบคุมยาก อาจ ต้องใช้ ร่วมกับ การถ่ายในสถานที่

20 ขณะผลิต ประเภทของการถ่ายทำ ประเภทของการถ่ายทำ ENG ENG EFP EFP SNV SNV

21 การผลิตรายการ ENG 1. วิธีการผลิตรายการโทรทัศน์โดยใช้กระบวนการตัดต่อแบบ ภาพยนตร์ หรือข่าว1. วิธีการผลิตรายการโทรทัศน์โดยใช้กระบวนการตัดต่อแบบ ภาพยนตร์ หรือข่าว ในการผลิตภาพยนตร์ ผู้ผลิตจะต้องถ่ายภาพและบันทึก เรื่องราวต่าง ๆ ไว้จนครบ แล้วจึงนำมาตัดต่อภาพและเสียงของฉากต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนครบตามบทที่กำหนดไว้ ในการผลิตภาพยนตร์ ผู้ผลิตจะต้องถ่ายภาพและบันทึก เรื่องราวต่าง ๆ ไว้จนครบ แล้วจึงนำมาตัดต่อภาพและเสียงของฉากต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนครบตามบทที่กำหนดไว้

22 ประเภทของการถ่ายทำ ENG การถ่ายข่าว ENG ( Electronic News Gathering ) ใช้กล้องตัวเดียว มักจะใช้กับงานผลิตข่าว สกู๊ป, สารคดี การถ่าย ทำภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ที่ ต้องการลด งบประมาณ อุปกรณ์ประกอบด้วย กล้องวีดิทัศน์ ไมค์โครโฟน รีเฟลก – ไฟกลางคืน ขาตั้งกล้อง

23 การผลิตรายการ EFP 2. วิธีการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในสตูดิโอ2. วิธีการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในสตูดิโอ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในสตูดิโอ หรือ “ Studio-Finished Pro-gramming Approach ” เป็นวิธีการผลิตที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีวิทยุโทรทัศน์ แม้ ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ทั่วไป ในสถานีโทรทัศน์ที่ความพร้อมด้านเทปภาพทัศน์ยังมีไม่มาก วิธีการ ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวนี้คือ ผู้ผลิตรายการต้องจัดเตรียมวัสดุรายการ ฉาก งานศิลปกรรม สไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ เทปภาพทัศน์ ผู้ร่วมรายการ และผู้แสดงให้พร้อม และมีการซ้อมล่วงหน้า เป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาออกอากาศก็ดำเนินรายการ และการแสดงตามบทโทรทัศน์ที่ได้ซ้อมไว้ แล้ว การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในสตูดิโอ หรือ “ Studio-Finished Pro-gramming Approach ” เป็นวิธีการผลิตที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีวิทยุโทรทัศน์ แม้ ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ทั่วไป ในสถานีโทรทัศน์ที่ความพร้อมด้านเทปภาพทัศน์ยังมีไม่มาก วิธีการ ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวนี้คือ ผู้ผลิตรายการต้องจัดเตรียมวัสดุรายการ ฉาก งานศิลปกรรม สไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ เทปภาพทัศน์ ผู้ร่วมรายการ และผู้แสดงให้พร้อม และมีการซ้อมล่วงหน้า เป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาออกอากาศก็ดำเนินรายการ และการแสดงตามบทโทรทัศน์ที่ได้ซ้อมไว้ แล้ว แม้ในปัจจุบันที่มีเครื่องเทปภาพทัศน์เข้ามาช่วย วิธีการผลิตรายการตามแนวนี้ ก็ยังใช้อยู่ โดยมีการออกอากาศรายการล่วงหน้า และบันทึกเทปภาพทัศน์ไว้ ข้อดีก็คือ หากมีการ ผิดพลาดก็สามารถหยุดเครื่องเทปภาพทัศน์และแก้ไขได้อีก นับเป็นวิธีที่ประหยัดและใช้เวลา น้อย หากมีการตระเตรียมและซ้อมไว้อย่างดี ก็จะได้รายการที่มีคุณภาพดีทีเดียว เพียงแต่การผลิต รายการวิธีนี้ไม่สามารถใช้เทคนิคพิเศษที่สลับซับซ้อนได้แต่ทดแทนได้ด้วยการผลิตเป็น ภาพยนตร์แทน แม้ในปัจจุบันที่มีเครื่องเทปภาพทัศน์เข้ามาช่วย วิธีการผลิตรายการตามแนวนี้ ก็ยังใช้อยู่ โดยมีการออกอากาศรายการล่วงหน้า และบันทึกเทปภาพทัศน์ไว้ ข้อดีก็คือ หากมีการ ผิดพลาดก็สามารถหยุดเครื่องเทปภาพทัศน์และแก้ไขได้อีก นับเป็นวิธีที่ประหยัดและใช้เวลา น้อย หากมีการตระเตรียมและซ้อมไว้อย่างดี ก็จะได้รายการที่มีคุณภาพดีทีเดียว เพียงแต่การผลิต รายการวิธีนี้ไม่สามารถใช้เทคนิคพิเศษที่สลับซับซ้อนได้แต่ทดแทนได้ด้วยการผลิตเป็น ภาพยนตร์แทน

24 ประเภทของการถ่ายทำ EFP การถ่ายแบบงานสนามอิเลคทรอนิกส์ ( Electronic Field Production ) ใช้ กล้องหลายตัวมีหน่วยควบคุมกล้อง ( CCU ) ทำงานร่วมด้วย

25 ประเภทของการถ่ายทำ EFP อุปกรณ์ประกอบด้วย กล้องวีดิทัศน์2 กล้อง ไมค์โครโฟน รีเฟลก – ไฟกลางคืน ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์ควบคุมกล้อง CCU เครื่องบันทึกเทป สวิทช์เลือกภาพ อุปกรณ์ในการสื่อสาร

26 ประเภทของการถ่ายทำ EFP กล้องวีดิทัศน์2 กล้อง ไมค์โครโฟน Switcher สวิทช์เลือกภาพ อุปกรณ์ในการตรวจภาพ Monitor เครื่อง บันทึกเทป CCU Mixer เครื่องผสมเสียง

27 ประเภทของการถ่ายทำ SNV การถ่ายแบบผ่านดาวเทียม Satellite News Vehicles

28 ขณะผลิต บันทึกเสียง บันทึกเสียง บันทึกเสียง – ขณะถ่ายทำ – พากย์

29 ขณะผลิต กราฟิก กราฟิก กราฟิก – in Scene – งานฉาก

30 หลังการผลิต Post Production ประวัติการตัดต่อ ประวัติการตัดต่อ ความสำคัญของการตัดต่อ ความสำคัญของการตัดต่อ การบีบอัดสัญญาณ การบีบอัดสัญญาณ ประเภทของการตัดต่อ ประเภทของการตัดต่อ งานกราฟิกในวีดิทัศน์ งานกราฟิกในวีดิทัศน์ โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ เทคนิคในการตัดต่อ เทคนิคในการตัดต่อ ศิลปะของการลำดับภาพ ศิลปะของการลำดับภาพ

31 ประวัติการตัดต่อ Physical Cut Physical Cut – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย Crash Editing Crash Editing – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย Control Tracking Control Tracking – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย Time Code Edit Time Code Edit – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย Desktop Video Desktop Video – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย

32 Physical Cut Physical Cut Physical Cut – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย

33 Crash Editing Crash Editing Crash Editing – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย

34 Control Tracking Control Tracking Control Tracking – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย

35 Time Code Edit Time Code Edit Time Code Edit – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย

36 Desktop Video Desktop Video Desktop Video – หลักการทำงาน – อุปกรณ์ประกอบ – ข้อดี/ข้อเสีย

37 ความสำคัญของการตัดต่อ คัดเลือกภาพและเสียง คัดเลือกภาพและเสียง เชื่อมต่อและเรียงลำดับ เชื่อมต่อและเรียงลำดับ ปรับความยาว ปรับความยาว ปรับแต่งแก้ไขส่วนบกพร่อง ปรับแต่งแก้ไขส่วนบกพร่อง ปรุงแต่ง ปรุงแต่ง

38 คัดเลือกภาพและเสียง คัดเลือกภาพและเสียง เนื่องจากการถ่ายทำอาจเกิด ความผิดพลาด หรือเกิดจากการถ่ายเผื่อไว้ คัดเลือกภาพและเสียง เนื่องจากการถ่ายทำอาจเกิด ความผิดพลาด หรือเกิดจากการถ่ายเผื่อไว้ ดังนั้นการตัดต่อในส่วนนี้คือ ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก ดังนั้นการตัดต่อในส่วนนี้คือ ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก

39 เชื่อมต่อและเรียงลำดับ เชื่อมต่อและเรียงลำดับ ในการถ่ายทำ เราอาจถ่ายไม่ได้ เรียงลำดับ ตามเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องใช้การตัดต่อ เชื่อมต่อและเรียงลำดับ ในการถ่ายทำ เราอาจถ่ายไม่ได้ เรียงลำดับ ตามเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องใช้การตัดต่อ

40 ปรับความยาว ปรับความยาว ภาพบางภาพอาจจะใช้เวลาในการเกิด ค่อนข้างนานมาก ดังนั้น อาจนำมาปรับ ให้เกิดขึ้นใน ระยะเวลาอันสั้นได้ ปรับความยาว ภาพบางภาพอาจจะใช้เวลาในการเกิด ค่อนข้างนานมาก ดังนั้น อาจนำมาปรับ ให้เกิดขึ้นใน ระยะเวลาอันสั้นได้ และเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเร็ว ก็สามารถนำมาทำ ให้ ช้าลงได้ และเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเร็ว ก็สามารถนำมาทำ ให้ ช้าลงได้

41 ปรับแต่งแก้ไขส่วนบกพร่อง ปรับแต่งแก้ไขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายทำ อาจเกิด ข้อบกพร่องขึ้นได้ จากการถ่ายทำ การตัดต่อจึงต้อง มา แก้ไข ในส่วนที่เกิดขึ้น ปรับแต่งแก้ไขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายทำ อาจเกิด ข้อบกพร่องขึ้นได้ จากการถ่ายทำ การตัดต่อจึงต้อง มา แก้ไข ในส่วนที่เกิดขึ้น

42 ปรุงแต่ง ปรุงแต่ง เป็นการใช้เทคนิคในการสร้างภาพ เพื่อให้ผู้ชม ได้เชื่อในสิ่งที่เห็น สร้างภาพเพื่อให้เสมือน หรือทำเพื่อ สื่อความหมายในด้านต่างๆ เช่น การสื่อถึงภาพถ่ายในอดีต อาจใช้สีขาวดำ หรือสี น้ำตาลได้ ปรุงแต่ง เป็นการใช้เทคนิคในการสร้างภาพ เพื่อให้ผู้ชม ได้เชื่อในสิ่งที่เห็น สร้างภาพเพื่อให้เสมือน หรือทำเพื่อ สื่อความหมายในด้านต่างๆ เช่น การสื่อถึงภาพถ่ายในอดีต อาจใช้สีขาวดำ หรือสี น้ำตาลได้

43 การบีบอัดสัญญาณ Lossless Lossless Lossy Lossy

44 Lossless

45 Lossy Lossless Lossless

46 ประเภทของการตัดต่อ Linear Linear – อุปกรณ์ – ประเภทของการตัดต่อ – ขั้นตอนการตัดต่อ Non Liner Non Liner – อุปกรณ์ – การบีบอัด – ขั้นตอนการตัดต่อ Hybrid Hybrid – อุปกรณ์ – การบีบอัด – ขั้นตอนการตัดต่อ Online Online – อุปกรณ์ – การบีบอัด – ขั้นตอนการตัดต่อ Offline Offline – อุปกรณ์ – การบีบอัด – ขั้นตอนการตัดต่อ

47 Linear – อุปกรณ์ – ประเภทของการตัดต่อ – ขั้นตอนการตัดต่อ

48 Non Liner – อุปกรณ์ – การบีบอัด – ขั้นตอนการตัดต่อ

49 Hybrid – อุปกรณ์ – การบีบอัด – ขั้นตอนการตัดต่อ

50 Online – อุปกรณ์ – การบีบอัด – ขั้นตอนการตัดต่อ

51 Offline – อุปกรณ์ – การบีบอัด – ขั้นตอนการตัดต่อ

52 งานกราฟิกในวีดิทัศน์ Main Title Main Title Sub Title Sub Title Step line Step line Graphic Graphic End Title End Title

53 Main Title Sub Title Sub Title Step line Step line Graphic Graphic End Title End Title

54 Sub Title Main Title Main Title Step line Step line Graphic Graphic End Title End Title

55 Step line Main Title Main Title Sub Title Sub Title Graphic Graphic End Title End Title

56 Graphic Main Title Main Title Sub Title Sub Title Step line Step line End Title End Title

57 End Title Main Title Main Title Sub Title Sub Title Step line Step line Graphic Graphic

58 โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ กราฟิก กราฟิก – Photoshop – Inscrite – Title Express ประกอบภาพ ประกอบภาพ – After Effect สร้างภาพ สร้างภาพ – Illustion – 3DMax ตัดต่อภาพ ตัดต่อภาพ – Premiere – Avid – Final Cut Pro – DPS – LiQuex ตัดต่อเสียง ตัดต่อเสียง – CoolEdit/Audition – Acid – Sound Forge แปลงสื่อต่างๆ แปลงสื่อต่างๆ – ProCode – Tmpeg – Nero – Movie Factory

59 โปรแกรมกราฟิก – Photoshop – Inscrite – Title Express

60 โปรแกรมประกอบภาพ – After Effect

61 โปรแกรมสร้างภาพ – Illustion – 3DMax

62 โปรแกรมตัดต่อภาพ – Premiere – Avid – Final Cut Pro – DPS – LiQuex

63 โปรแกรมตัดต่อเสียง – CoolEdit/Audition – Acid – Sound Forge

64 โปรแกรมแปลงสื่อต่างๆ – ProCode – Tmpeg – Nero – Movie Factory

65 เทคนิคในการตัดต่อ การเปลี่ยนภาพ การเปลี่ยนภาพ – Cut Cut in Cut in Cut away Cut away Dynamic Cut Dynamic Cut Parallel Cut Parallel Cut – Wipe – Dissolve การเปลี่ยนภาพแบบพิเศษ การเปลี่ยนภาพแบบพิเศษ – Special Effect – Picture in Picture เทคนิคพิเศษ เทคนิคพิเศษ – Croma/Luminance Key – Animation

66 การเปลี่ยนภาพแบบพื้นฐาน Cut Cut Cut in Cut in Cut away Cut away Dynamic Cut Dynamic Cut Parallel Cut Parallel Cut – Wipe – Dissolve

67 การเปลี่ยนภาพแบบพิเศษ – Special Effect – Picture in Picture เทคนิคพิเศษ เทคนิคพิเศษ – Croma/Luminance Key – Animation

68 การเปลี่ยนภาพเทคนิคพิเศษ – Croma/Luminance Key – Animation

69 ศิลปะของการลำดับภาพ การปรับแต่งเรื่องเวลา การปรับแต่งเรื่องเวลา – Slow Motion – Fast Motion – Stop Motion – Reaction – Reverb การเชื่อมต่อภาพ การเชื่อมต่อภาพ – ภายในภาพ – ระหว่างภาพ

70 การปรับแต่งเรื่องเวลา – Slow Motion – Fast Motion – Stop Motion – Reaction – Reverb

71 การเชื่อมต่อภาพ การเชื่อมต่อภาพ การเชื่อมต่อภาพ – ภายในภาพ – ระหว่างภาพ

72 ขั้นการนำเสนอ Presentation การนำเสนอ การนำเสนอ – ผ่านเครือข่าย – สื่อบันทึก – นำเสนอสด การประเมินผล การประเมินผล – ระยะสั้น – ระยะยาว

73 การนำเสนอ การชมเป็นการส่วนตัว การชมเป็นการส่วนตัว – กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ การนำเสนอ การนำเสนอ – ตามต้องการ – นำเสนอสด

74 การประเมินผล – ระยะสั้น – ระยะยาว

75 หัวต่อและสัญญาณ Signal & Connecter

76 หัวต่อ/Connector ดิจิตอล ดิจิตอล – SDI – SDTI – IEEE1394 – USB อนาลอก – Component YUV YUV Y/C Y/C – composite RCA RCA BNC BNC

77 หัวต่อ ดิจิตอล – SDI – SDTI – IEEE1394 – USB

78 หัวต่อ อนาลอก – Component YUV YUV Y/C Y/C – composite RCA RCA BNC BNC

79 การตรวจสอบสัญญาณ Wave From Wave From Vector Scope Vector Scope Color Bar Color Bar

80 Wave From Vector Scope Vector Scope Color Bar Color Bar

81 Vector Scope Color Bar Color Bar

82 Color Bar Color Bar Color Bar

83 TV-Video Production

84 บรรณานุกรม พะพำพเพ

85 แหล่งเรียนรู้ พะพำพเพ

86 ขอขอบคุณ พะพำพเพ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการในการผลิต. การวางแผน Planning วิเคราะห์ วิเคราะห์ – เนื้อหา – วัตถุประสงค์ – กลุ่มเป้าหมาย – งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google