งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์. หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ( Input Unit) ทำหน้าที่รับ ข้อมูลและโปรแกรมเข้า เครื่อง มีโครงสร้างดังรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์. หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ( Input Unit) ทำหน้าที่รับ ข้อมูลและโปรแกรมเข้า เครื่อง มีโครงสร้างดังรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์

2 หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ( Input Unit) ทำหน้าที่รับ ข้อมูลและโปรแกรมเข้า เครื่อง มีโครงสร้างดังรูป 1.3 ได้แก่ คีย์บอรืดหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกน เครื่องรูดบัตร Digitizer เป็นต้น

3 ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : C ENTRAL P ROCESSING U NIT ) มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ในลักษณะ ของการคำนวณและเปรียบเทียบ โดยจะ ทำงานตามจังหวะเวลาที่แน่นอน เรียกว่า สัญญาณ Clock เมื่อมีการเคาะจังหวะหนึ่ง ครั้ง ก็จะเกิดกิจกรรม 1 ครั้ง เราเรียกหน่วย ที่ใช้ในการวัดความเร็วของซีพียูว่า “ เฮิร์ท ”(Herzt) หมายถึงการทำงานได้กี่ ครั้งในจำนวน 1 วินาที เช่น ซีพียู Pentium4 มีความเร็ว 2.5 GHz หมายถึง ทำงานเร็ว 2,500 ล้านครั้ง

4 ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : C ENTRAL P ROCESSING U NIT )

5 หน่วยเก็บข้อมูล ( S TORAGE ) ซึ่งสามารถแยกตามหน้าที่ได้เป็น 2 ลักษณะ หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก ( Primary Storage Main Memory ) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ( Secondary Storage )

6 ประเภทของแรม (RAM) โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ Static RAM (SRAM) นิยมนำไปใช้เป็นหน่วยแครช (Cache) ภายในตัวซีพียู เพราะมีีความเร็วในการทำงานสูง กว่า Dynamic RAM(DRAM) นิยม นำไปใช้ทำเป็น หน่วยความจำหลักของระบบในรูปแบบของชิปไอซี บน แผงโมดุลของหน่วยความจำ RAM หลากหลายชนิด เช่น SDRAM,DDR SDRAM,DDR-II และ RDRAM เป็น ต้น

7 หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก ( P RIMARY S TORAGE หรือ M AIN M EMORY ) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมา จากหน่วยรับข้อมูลเพื่อเตรียมส่งให้หน่วย ประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเพื่อส่งออก หน่วยแสดงข้อมูลต่อไปซึ่งอาจแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ RAM ( Random Access Memory ) ที่ สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ในขณะที่ เปิดเครื่องอยู่ แต่เมื่อปิดเครื่องข้อมูลใน RAM จะหายไป ROM ( Read Only Memory ) จะอ่านได้ อย่างเดียว เช่น BIOS (Basic Input Output system) โปรแกรมฝังไว้ใช้ตอน สตาร์ตเครื่อง เพื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นทำงาน เ

8 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ( S ECONDARY S TORAGE ) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล หรือ โปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลัก ภายในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดย ซีพียู รวมทั้งเป็นที่เก็บผลลัพธ์จากการ ประมวลผลด้วย ปัจจุบันรู้จักในนาม ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) หรือ แฟลช์ไดร์ (Flash drive) ซึ่งเมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะ ยังคงเก็บอยู่

9 หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต ( O UTPUT U NIT ) ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก การประมวลผล ได้แก่ จอภาพ และ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

10 INPUT 22 123 456 789 Register 6 22

11 INPUT 44 123 45 6 22 789 Register 7 44

12 123 45 6 789 Register 7 44 6 22 Register 22

13 123 45 6 789 Register 22 7 44 Register 66

14 123 45 6 7 8 9 Register 66

15 123 45 6 7 8 9 Register OUTPUT 66

16 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์

17 ใบงานที่ 3 จงอธิบายข้อมูลต่อไปนี้ หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ระบบประมวลผลกลาง หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์. หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ( Input Unit) ทำหน้าที่รับ ข้อมูลและโปรแกรมเข้า เครื่อง มีโครงสร้างดังรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google