งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2 หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต
หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ( Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูล และโปรแกรมเข้า เครื่อง มี โครงสร้างดังรูป 1.3 ได้แก่ คีย์บอรืดหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกน เครื่องรูดบัตร Digitizer เป็นต้น

3 ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)
มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ใน ลักษณะของการคำนวณและเปรียบเทียบ โดยจะทำงานตามจังหวะเวลาที่แน่นอน เรียกว่าสัญญาณ Clock เมื่อมีการเคาะ จังหวะหนึ่งครั้ง ก็จะเกิดกิจกรรม 1 ครั้ง เราเรียกหน่วย ที่ใช้ในการวัดความเร็ว ของซีพียูว่า “เฮิร์ท”(Herzt) หมายถึงการ ทำงานได้กี่ครั้งในจำนวน 1 วินาที เช่น ซีพียู Pentium4 มีความเร็ว 2.5 GHz หมายถึงทำงานเร็ว 2,500 ล้านครั้ง

4 ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)

5 หน่วยเก็บข้อมูล ( Storage )
ซึ่งสามารถแยกตามหน้าที่ได้เป็น 2 ลักษณะ หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก ( Primary Storage Main Memory ) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ( Secondary Storage )

6 ประเภทของแรม (RAM) โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
Static RAM (SRAM) นิยมนำไปใช้เป็นหน่วยแครช (Cache) ภายในตัว ซีพียู เพราะมีีความเร็วในการทำงานสูงกว่า Dynamic RAM(DRAM) นิยม นำไปใช้ทำเป็นหน่วยความจำหลักของ ระบบในรูปแบบของชิปไอซี บนแผงโมดุลของหน่วยความจำ RAM หลากหลายชนิด เช่น SDRAM,DDR SDRAM,DDR-II และ RDRAM เป็นต้น

7 หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก ( Primary Storage หรือ Main Memory )
ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมา จากหน่วยรับข้อมูลเพื่อเตรียมส่งให้หน่วย ประมวลผลกลางทำการประมวลผล และ รับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเพื่อ ส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไปซึ่งอาจแยก ได้เป็น 2 ประเภท คือ RAM ( Random Access Memory ) ที่ สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ในขณะที่ เปิดเครื่องอยู่ แต่เมื่อปิดเครื่องข้อมูลใน RAM จะหายไป ROM ( Read Only Memory ) จะอ่านได้ อย่างเดียว เช่น BIOS (Basic Input Output system) โปรแกรมฝังไว้ใช้ตอน สตาร์ตเครื่อง เพื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นทำงาน เ

8 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ( Secondary Storage )
เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล หรือ โปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลัก ภายในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดย ซีพียู รวมทั้งเป็นที่เก็บผลลัพธ์จากการ ประมวลผลด้วย ปัจจุบันรู้จักในนาม ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) หรือ แฟลช์ไดร์ (Flash drive) ซึ่งเมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะ ยังคงเก็บอยู่

9 หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต ( Output Unit )
ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก การประมวลผล ได้แก่ จอภาพ และ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

10 INPUT 22 1 2 3 4 5 6 22 6 7 8 9 Register

11 INPUT 44 1 2 3 4 5 6 22 7 7 44 8 9 Register

12 1 2 3 4 5 6 22 6 7 44 7 8 9 Register 22 Register

13 1 2 3 4 5 6 7 44 7 8 9 Register 66 Register 22

14 1 2 3 4 5 6 7 8 66 9 Register 66 Register

15 OUTPUT 66 1 2 3 4 5 6 7 8 66 9 Register

16 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์

17 ใบงานที่3 จงอธิบายข้อมูลต่อไปนี้
หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ระบบประมวลผลกลาง หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google