งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระเบื้องดินเผา กระเบื้องดินเผาค้นพบที่แรกใน พิษณุโลกคือที่ใด ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระเบื้องดินเผา กระเบื้องดินเผาค้นพบที่แรกใน พิษณุโลกคือที่ใด ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระเบื้องดินเผา กระเบื้องดินเผาค้นพบที่แรกใน พิษณุโลกคือที่ใด ?

2 แนวทางการศึกษา 1. ต้องการศึกษาคุณสมบัติที่แท้จริงของหลังคากระเบื้องดินเผาที่ สามารถสร้างงานสถาปัตยกรรม 2. ต้องการศึกษาการแปรรูปของหลังคากระเบื้องดินเผาว่ามี ประโยชน์กับชาวพิษณุโลกอย่างไร 3. ชาวพิษณุโลกนำหลังคากระเบื้องดินเผาไปใช้ประโยชน์ใน รูปแบบตัวอาคารประเภทใดบ้าง 4. การสร้างตัวอาคารด้วยหลังคากระเบื้องดินเผามีผลดีกับชาว พิษณุโลกอย่างไร เหตุผลที่มา เนื่องจากกว่า หลังคากระเบื้องดินเผาถือเป็นวัสดุธรรมชาติที่บรรพบุรุษ นำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งก็สามารถทนแดด ลม ฝนได้เป็นอย่างดีจนถูกตก ทอดมายังคนรุ่นหลังซึ่งก็มีความนิยมไม่แตกต่างกันเลย การใช้งานก็สร้าง ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี จึงอยากทราบคุณสมบัติของหลังคากระเบื้องดิน เผา นอกจากนี้ถือได้ว่าชาวพิษณุโลกก็นิยมมาสร้างอาคารบ้านเรือนเเละวัด ด้วยเช่นกัน และก็เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่าง มาก กระบวนการศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับในกระเบื้องดินเผาจังหวัดพิษณุโลก 2. สำรวจการใช้หลังคากระเบื้องดินเผาในสถานที่สำคัญ 3. สำรวจการนำหลังคากระเบื้องดินเผาไปแปรรูปเป็นวัสดุ ต่างๆ การนำไปใช้งานในอาคารประเภทต่างๆ 4. ศึกษาการใช้วัสดุในท้องตลาดของชาวพิษณุโลกที่ใกล้เคียงกับ การใช้งานของ หลังคากระเบื้องดินเผาเช่น หลังคา 5. ทำการเปรียบเทียบเพื่อหาข้อเหมาะสมกับจังหวัดพิษณุโลก 6. สรุปข้อมูล

3 วัดวิหารทอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก พระอุโบสถ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระปรางค์ ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐ ถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา พระวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระปรางค์ ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐ ถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา

4 วัดนางพญา & วัดราชบูรณะ วัดนางพญา & วัดราชบูรณะมีการนำกระเบื้องดินเผา มามุงหลังคา

5 ด้านหน้ามีรูปปั้นหุ่น กองทัพดินเผาของจิ๋นซี ฮ่องเต้จำลอง ทำหน้าที่เป็น ทวารบาลคอยปกป้องรักษา คุ้มครองพระวิหาร ในภาพผม ว่าเก๋ดีครับ ทางวัดเอาธงชาติ มาให้หุ่นทหารถือธงชาติแทน ถืออาวุธ พระวิหารก็จะเจอกับหอไตร ซึ่งปัจจุบันเป็นหอคอนกรีตใต้ ถุนสูง มีเสาปูนกลมเรียง 4 แถว แถวละ 4 ต้น ชั้นล่างเป็น หอระฆัง ชั้นบนเป็นหอไตร ใช้ เป็นที่เก็บรักษาพระธรรม คัมภีร์ต่างๆ ตัวหอไตรนั้นทำ ด้วยไม้ ยอดของหอไตรเป็น ยอดแหลมมีจั่ว หลังคาเครื่อง ไม้มุงกระเบื้องดินเผา

6 ประวัติความเป็นมา เดิมชื่อวัดสุคต เป็นวัดในสมัย สุโขทัย และมีการ บูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ความสำคัญต่อชุมชน สันนิษฐานว่า เป็นวัดหลวงในเขต พระราชวังจันทน์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ๑. ซากพระวิหารและพระอัฏฐารส มีสภาพปรักหักพัง ส่วนพระอัฏฐา รส สุคตทศพลฌาณบพิตร เป็น พระพุทธรูปศิลปสุโขทัยรุ่นแรก ประมาณปี พ. ศ. ๑๗๐๐ ปัจจุบันได้ อัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่วัดสระ เกศ กรุงเทพมหานคร ๒. ซากพระอุโบสถ เดิมมีพระ อุโบสถศิลปสุโขทัย ปัจจุบัน สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สร้างอาคารทับบนฐานพระอุโบสถ ๓. การสำรวจขุดค้นและขุดแต่ง ทางโบราณคดี พบหลักฐานสำคัญ ดังนี้ ๓. ๑ พบปรางค์รูปแบบ สถาปัตยกรรมศิลปอยุธยา สร้าง ซ้อนทับสถาปัตยกรรมเจดีย์ใน สมัยสุโขทัย รอบฐานพระปรางค์ปู ด้วยกระเบื้องดินเผาอย่างดีสีขาว ๓. ๒ หลักฐานโบราณวัตถุ ได้ขุด พบซากพระพุทธรูปสุโขทัย อยุธยา พบเครื่องถ้วยสุโขทัย อยุธยา และเครื่องถ้วยจีนด้วย ๓. ๓ พบชิ้นส่วนรูปแบบ สถาปัตยกรรมตกแต่ง โบราณสถานศิลปสุโขทัย และ ศิลปอยุธยา พระราชวังจันทน์ มีการ ขุดพบซากกระเบื้องดิน เผา

7 บ่อดินสำหรับมาทำ กระเบื้องดินเผา การทำ กระเบื้องดิน เผา

8 เครื่องจักรพิมพ์แบบในการผลิต เครื่องตัดกระเบื้องให้ ได้ขนาด

9 นำมาเผาด้วยเตาดินเผา เผาเสร็จแล้วนำมาพักไว้

10 ขอขอบคุณ นายอภิชาติ สุจริตรักษ์ กรรมการผู้จัดการ “ บริษัท โอม. เซรามิค รูฟ จำกัด ” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมกระเบื้องมุง หลังคา อ้างอิง : http://www.ksmecare.com/News_Popup.aspx?ID=3494 : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=manchu&month=12- 2007&date=10&group=2&gblog=9


ดาวน์โหลด ppt กระเบื้องดินเผา กระเบื้องดินเผาค้นพบที่แรกใน พิษณุโลกคือที่ใด ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google