งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตร/วินาที ขณะที่อยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางเป็นระยะทาง 35 เมตร คนขับก็ตัดสินใจห้ามล้อโดยเสียเวลา 1 วินาที ก่อนห้ามล้อจะทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตร/วินาที ขณะที่อยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางเป็นระยะทาง 35 เมตร คนขับก็ตัดสินใจห้ามล้อโดยเสียเวลา 1 วินาที ก่อนห้ามล้อจะทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตร/วินาที ขณะที่อยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางเป็นระยะทาง 35 เมตร คนขับก็ตัดสินใจห้ามล้อโดยเสียเวลา 1 วินาที ก่อนห้ามล้อจะทำงาน เมื่อห้ามล้อรถทำงานแล้วรถจะต้องลดความเร็วในอัตราเท่าใด จึงจะทำให้รถหยุดพอดีที่สิ่งกีดขวางนั้น

2

3 สมชายเดินจากบ้านตรงไปทิศเหนือ 200 เมตร แล้วเดินต่อไปทางทิศตะวันออกอีก 200 เมตร แล้วเดินต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีก 100 เมตร แล้วย้อนกลับมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อีก 60 เมตร จึงหยุดระยะทางและขนาดของการกระจัดในการเดินทางมีค่ากี่เมตร

4

5 สมหญิงวิ่งเป็นวงกลมรัศมี10 เมตร ได้ 3
สมหญิงวิ่งเป็นวงกลมรัศมี10 เมตร ได้ 3.5 รอบ ในเวลา 20 วินาที สมหญิง วิ่งด้วย อัตราเร็ว เฉลี่ย และ ความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตร/วินาที ขณะที่อยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางเป็นระยะทาง 35 เมตร คนขับก็ตัดสินใจห้ามล้อโดยเสียเวลา 1 วินาที ก่อนห้ามล้อจะทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google