งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตร / วินาที ขณะที่อยู่ห่างจากสิ่ง กีดขวางเป็นระยะทาง 35 เมตร คนขับก็ตัดสินใจห้ามล้อโดย เสียเวลา 1 วินาที ก่อนห้ามล้อจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตร / วินาที ขณะที่อยู่ห่างจากสิ่ง กีดขวางเป็นระยะทาง 35 เมตร คนขับก็ตัดสินใจห้ามล้อโดย เสียเวลา 1 วินาที ก่อนห้ามล้อจะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตร / วินาที ขณะที่อยู่ห่างจากสิ่ง กีดขวางเป็นระยะทาง 35 เมตร คนขับก็ตัดสินใจห้ามล้อโดย เสียเวลา 1 วินาที ก่อนห้ามล้อจะ ทำงาน เมื่อห้ามล้อรถทำงานแล้ว รถจะต้องลดความเร็วในอัตรา เท่าใด จึงจะทำให้รถหยุดพอดีที่ สิ่งกีดขวางนั้น

2

3 สมชายเดินจากบ้านตรงไป ทิศเหนือ 200 เมตร แล้วเดิน ต่อไปทางทิศตะวันออกอีก 200 เมตร แล้วเดินต่อไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีก 100 เมตร แล้วย้อนกลับมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อีก 60 เมตร จึงหยุดระยะทาง และขนาดของการกระจัดใน การเดินทางมีค่ากี่เมตร

4

5 สมหญิงวิ่งเป็นวงกลม รัศมี 10 เมตร ได้ 3.5 รอบ ในเวลา 20 วินาที สมหญิง วิ่ง ด้วย อัตราเร็ว เฉลี่ย และ ความเร็วเฉลี่ย เป็นเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตร / วินาที ขณะที่อยู่ห่างจากสิ่ง กีดขวางเป็นระยะทาง 35 เมตร คนขับก็ตัดสินใจห้ามล้อโดย เสียเวลา 1 วินาที ก่อนห้ามล้อจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google