งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” เดือนสิงหาคม ณ วันที่ 21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2556 เดือนกันยายน ณ วันที่ 21 สิงหาคม –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” เดือนสิงหาคม ณ วันที่ 21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2556 เดือนกันยายน ณ วันที่ 21 สิงหาคม –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” เดือนสิงหาคม ณ วันที่ 21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2556 เดือนกันยายน ณ วันที่ 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด จำนวน 351 ครั้ง 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด จำนวน 360 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บนเว็บไซต์กรมทางหลวง ชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่งคลิปมายัง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) จำนวน 53 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บนเว็บไซต์กรมทาง หลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่งคลิป มายังกลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ ) จำนวน 41 ครั้ง

3 หน่วยงานที่มีผลการจัดรายการวิทยุ “ หมอทาง ” มาก ที่สุด เดือนสิงหาคม 2556 เดือนกันยายน 2556 ทชจ. ปทุมธานี 19 ครั้งทชจ. ปทุมธานี 22 ครั้ง ทชจ. บุรีรัมย์ 38 ครั้งทชจ. บุรีรัมย์ 44 ครั้ง ทชจ. นครนายก 57 ครั้งทชจ. นครนายก 66 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2556

4 หน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการรายงานผล เดือนสิงหาคมทชจ. อุบลราชธานีทชจ. ลำปางทชจ. อุดรธานี เดือนกันยายน สทช. ที่ 6 ( ขอนแก่น ) สทช. ที่ 10 ( เชียงใหม่ ) ทชจ. สระแก้ว ทชจ. ขอนแก่นทชจ. แพร่ทชจ. อุดรธานี ทชจ. ร้อยเอ็ดสนง. ทชจ. ลำปางทชจ. หนองคาย ทชจ. อุบลราชธานีสนง. ทชจ. ลำพูนทชจ. เชียงราย ทชจ. อำนาจเจริญทชจ. สตูลทชจ. น่าน ทชจ. ยโสธรทชจ. ฉะเชิงเทรา ทชจ. ศรีสะเกษทชจ. ปราจีนบุรี

5 ผลการดำเนินการเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 ประจำเดือนการดำเนินงาน / ครั้ง การเผยแพร่คลิปเสียง บนเว็บไซด์กรม / ครั้ง ตุลาคม 2555260 ครั้ง 31 ครั้ง พฤศจิกายน 2555262 ครั้ง 36 ครั้ง ธันวาคม 2555268 ครั้ง 37 ครั้ง มกราคม 2556277 ครั้ง 40 ครั้ง กุมภาพันธ์ 2556264 ครั้ง 47 ครั้ง มีนาคม 2556287 ครั้ง 53 ครั้ง เมษายน 2556255 ครั้ง 35 ครั้ง พฤษภาคม 2556266 ครั้ง 41 ครั้ง มิถุนายน 2556220 ครั้ง 31 ครั้ง กรกฎาคม 2556319 ครั้ง 31 ครั้ง สิงหาคม 2556351 ครั้ง 53 ครั้ง กันยายน 2556360 ครั้ง 41 ครั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,389 ครั้ง 475 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2556

6 จบการนำเสนอ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สำนักฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” เดือนสิงหาคม ณ วันที่ 21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2556 เดือนกันยายน ณ วันที่ 21 สิงหาคม –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google