งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Theories of innovation And Information technology for learning Theories of innovation And Information technology for learning พฤติกรรม นิยม พุทธิ ปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Theories of innovation And Information technology for learning Theories of innovation And Information technology for learning พฤติกรรม นิยม พุทธิ ปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Theories of innovation And Information technology for learning Theories of innovation And Information technology for learning พฤติกรรม นิยม พุทธิ ปัญญา นิยม คอนสตัรคติวิสต์

3

4

5

6

7 การทำให้เท่าเทียมกันกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ ต่อเนื่อง ระหว่างสภาพของความรู้มากกว่าการ เปลี่ยนแปลงในความน่าจะเป็นของ คำตอบ การเรียนรู้ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าภายนอก กับสิ่งเร้าภายใน คือความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 หน่วยความจำ ?

21

22 มีลักษณะ อย่างไร ? !!!

23 1. นางสาวเสาวรส เชียงทา นางสาวชลิตติญา ทาทอง นางสาวนันทิพร มิ่งขวัญ นางสาวปรียาภรณ์ อันทะรักษ์


ดาวน์โหลด ppt Theories of innovation And Information technology for learning Theories of innovation And Information technology for learning พฤติกรรม นิยม พุทธิ ปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google