งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Theories of innovation And Information technology for learning Theories of innovation And Information technology for learning พฤติกรรม นิยม พุทธิ ปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Theories of innovation And Information technology for learning Theories of innovation And Information technology for learning พฤติกรรม นิยม พุทธิ ปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Theories of innovation And Information technology for learning Theories of innovation And Information technology for learning พฤติกรรม นิยม พุทธิ ปัญญา นิยม คอนสตัรคติวิสต์

3

4

5

6

7 การทำให้เท่าเทียมกันกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ ต่อเนื่อง ระหว่างสภาพของความรู้มากกว่าการ เปลี่ยนแปลงในความน่าจะเป็นของ คำตอบ การเรียนรู้ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าภายนอก กับสิ่งเร้าภายใน คือความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 หน่วยความจำ ?

21

22 มีลักษณะ อย่างไร ? !!!

23 1. นางสาวเสาวรส เชียงทา 563050212-7 2. นางสาวชลิตติญา ทาทอง 563050307-6 3. นางสาวนันทิพร มิ่งขวัญ 563050447-0 4. นางสาวปรียาภรณ์ อันทะรักษ์ 563050448-8


ดาวน์โหลด ppt Theories of innovation And Information technology for learning Theories of innovation And Information technology for learning พฤติกรรม นิยม พุทธิ ปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google