งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระคุณพ่อหลวง พ่อหลวงรักเรา เรารักพ่อหลวง ถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระคุณพ่อหลวง พ่อหลวงรักเรา เรารักพ่อหลวง ถัดไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระคุณพ่อหลวง พ่อหลวงรักเรา เรารักพ่อหลวง ถัดไป

2 กลอน พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย ก่อนหน้า ถัดไป

3 โครงการในพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ ก่อนหน้า ถัดไป

4 โครงการแก้มลิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหา นคร ไว้ 5 แนวทาง คือ ประการแรก สร้างคันกั้นน้ำ โดยปรับปรุงแนวถนนเดิมประการที่สอง จัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ตามพระราชดำริ เพื่อกันการขยายตัวของเมือง และเพื่อแปรสภาพให้เป็นทางระบายน้ำเมื่อมีน้ำหลาก ถัดไป ก่อนหน้า

5 โครงการฝนหลวง เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร เมื่อปี พ.ศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง"(Artificial rain) ถัดไป ก่อนหน้า

6 ทรงพระเจริญ ก่อนหน้า ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt พระคุณพ่อหลวง พ่อหลวงรักเรา เรารักพ่อหลวง ถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google