งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถัด ไป. พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรง เป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรง เป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย ถัดไปก่อนหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถัด ไป. พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรง เป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรง เป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย ถัดไปก่อนหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถัด ไป

2 พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรง เป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรง เป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย ถัดไปก่อนหน้า

3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะ ให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ ถัดไปก่อนหน้า

4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหา นคร ไว้ 5 แนวทาง คือ ประการแรก สร้างคันกั้นน้ำ โดยปรับปรุง แนวถนนเดิมประการที่สอง จัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ตามพระราชดำริ เพื่อกันการขยายตัวของเมือง และเพื่อแปร สภาพให้เป็นทางระบายน้ำเมื่อมีน้ำหลาก ถัดไป ก่อนหน้า

5 ถัดไป ก่อนหน้า เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร เมื่อปี พ. ศ. 2498 ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยาก ของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและ การเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการ พระราชดำริ " ฝนหลวง "(Artificial rain)

6 ถัดไปก่อนหน้า ทรงพระเจริญ


ดาวน์โหลด ppt ถัด ไป. พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรง เป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรง เป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย ถัดไปก่อนหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google