งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

56 มันสำปะหลัง Update 15/07/2008

57 มันสำปะหลัง Gasohol แป้งมัน Citric acid Acetic acid Lactic acid
ส่วนผสมอาหารสัตว์ มันสำปะหลัง มูลค่าเพิ่ม 40-50% Gasohol มันเส้น มันอัดเม็ด เอทานอล มูลค่าเพิ่ม 20-60% เคลือบกระดาษ เคลือบเส้นด้าย แป้งมัน เด็กซทริน/โมดิไฟสตาร์ซ มูลค่าเพิ่ม 40-60% สิ่งปรุงแต่งอาหาร สารให้ความหวาน ส่วนผสมอาหาร ส่วนผสมเครื่องสำอาง ผลิต หัวมันสด 21 ล้านตัน ส่งออก - หัวมัน 74 ตัน - มันเส้น มันเม็ด 5 ล้านตัน - แป้งมัน 3 ล้านตัน - Modified Starch 0.6 ล้านตัน Citric acid Acetic acid Lactic acid L-lysine acid บรรจุภัณฑ์ใส Bio-degradable บรรจุภัณฑ์ทึบ Bio-degradable EX VA ML S&K

58 โครงการที่ได้รับการส่งเสริม จังหวัดนครราชสีมา(ผลิตแป้งแปรรูป ) Modified Starch
บริษัท กำลังการผลิต เงินลงทุน การจ้างงาน สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด , ไดมอนด์สตาร์ช จำกัด , คอร์น โปรดักส์ อำมาด๊าส (ประเทศไทย) จำกัด , เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด , เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด , ชัยอุดมสิน โปรดิวส์ จำกัด , ไทยอาซาฮี จำกัด ,


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google