งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัน สำปะหลัง Update 15/07/2008. มันเส้น มัน อัดเม็ด แป้ง มัน มัน สำปะห ลัง Gasoholมันสำปะหลัง เคลือบ กระดาษ เคลือบ เส้นด้าย บรรจุภัณฑ์ ทึบ Bio- degradable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัน สำปะหลัง Update 15/07/2008. มันเส้น มัน อัดเม็ด แป้ง มัน มัน สำปะห ลัง Gasoholมันสำปะหลัง เคลือบ กระดาษ เคลือบ เส้นด้าย บรรจุภัณฑ์ ทึบ Bio- degradable."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัน สำปะหลัง Update 15/07/2008

2 มันเส้น มัน อัดเม็ด แป้ง มัน มัน สำปะห ลัง Gasoholมันสำปะหลัง เคลือบ กระดาษ เคลือบ เส้นด้าย บรรจุภัณฑ์ ทึบ Bio- degradable 1 2 3 4 บรรจุภัณฑ์ใส Bio-degradable ส่วนผสมอาหาร ส่วนผสมเครื่องสำอาง ส่วนผสม อาหารสัตว์ เอ ทานอ ล มูลค่าเพิ่ม 40-50% เด็กซทริน / โมดิไฟสตาร์ซ มูลค่าเพิ่ม 20-60% สิ่งปรุงแต่ง อาหาร สารให้ความ หวาน มูลค่าเพิ่ม 40-60% ผลิต หัวมันสด 21 ล้านตัน ส่งออก - หัวมัน 74 ตัน - มันเส้น มันเม็ด 5 ล้าน ตัน - แป้งมัน 3 ล้านตัน - Modified Starch 0.6 ล้าน ตัน EXML VA S&K Citric acid Acetic acid Lactic acid L-lysine acid

3 โครงการที่ได้รับการส่งเสริม จังหวัดนครราชสีมา ( ผลิตแป้งแปรรูป ) Modified Starch บริษัท กำลังการผลิต เงิน ลงทุน การจ้างงาน เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด 52,500 20080 ชัยอุดมสิน โปรดิวส์ จำกัด 4,0002029 ไดมอนด์สตาร์ช จำกัด 75,000260128 เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด 29,67010240 ไทยอาซาฮี จำกัด 25,0008038 สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด 102,00026087 คอร์น โปรดักส์ อำมาด๊าส ( ประเทศไทย ) จำกัด 60,000185281


ดาวน์โหลด ppt มัน สำปะหลัง Update 15/07/2008. มันเส้น มัน อัดเม็ด แป้ง มัน มัน สำปะห ลัง Gasoholมันสำปะหลัง เคลือบ กระดาษ เคลือบ เส้นด้าย บรรจุภัณฑ์ ทึบ Bio- degradable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google