งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง. 1. บอกความสัมพันธ์ของอวัยวะที่ เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายได้ 2. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง กับการขับถ่ายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง. 1. บอกความสัมพันธ์ของอวัยวะที่ เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายได้ 2. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง กับการขับถ่ายได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง

2 1. บอกความสัมพันธ์ของอวัยวะที่ เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายได้ 2. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง กับการขับถ่ายได้

3 ระบบขับถ่าย เป็นระบบที่ทำหน้าที่ ขับถ่าย ของเสียออกนอกร่างกาย โดยร่างกายเราจะขับ ของเสียออกมาใน 3 รูปแบบ ดังนี้ค่ะ 1. การขับถ่ายของเสียในรูปของแก๊ส ( ลม หายใจ ) 2. การขับถ่ายของเสียในรูปของเหลว ( เหงื่อ / ปัสสาวะ ) 3. การขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง ( อุจจาระ )

4 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ การขับถ่ายของเสียในรูปของแก๊ส การขับถ่ายของเสียในรูปของเหลว การขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง ปัสสาวะ อุจจาระลมหายใจ

5 การขับถ่ายของเสียในรูปของแก๊สนี้ จะกำจัด ของเสียในลักษณะลมหายใจออก ในรูปของแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะทำงานสัมพันธ์กับ ระบบหายใจ โดยผ่านอวัยวะที่สำคัญ คือ ปอด การหายใจของคนเรา เป็นการเผาผลาญ อาหาร เพื่อให้เกิดพลังงาน ซึ่งผลที่ได้จากการเผา ผลาญคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียที่ ร่างกายเรา ไม่ต้องการ ร่างกายจึงขับแก๊สนี้ออกทางลม หายใจ

6

7 การขับถ่ายของเสียในรูปของเหลว ที่เป็นการสกัด น้ำ และเกลือแร่ ที่ร่างกายไม่ต้องการออกมา ในรูป ของ เหงื่อ โดยการทำงานของ ผิวหนัง และต่อมเหงื่อ ผิวหนัง ทำหน้าที่ห่อหุ้มร่างกาย และเป็นทางระบาย เหงื่อ แบ่งเป็น 2 ชั้นคือ ผิวหนังชั้นนอกหรือหนัง กำพร้า มีรูเปิดไว้ระบายเหงื่อ เรียกว่า รูเหงื่อ และผิวหนัง ชั้นในหรือหนังแท้ ประกอบด้วย ต่อมไขมัน ปลาย ประสาท เส้นเลือดฝอยมากมาย และต่อมเหงื่อ เป็น ส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบ ทำหน้าที่สกัดของเสียที่ปนมากับกระแสเลือด ในเส้นเลือดฝอยรอบๆ ออกมาในรูปเหงื่อ ไหลออกมาตามท่อเล็กๆ และซึมออกมาตามรูเหงื่อ ซึ่งเป็นรูเปิดที่ผิวหนัง พบบริเวณใต้รักแร้ ขาหนีบ

8 เหงื่อ ประกอบด้วยน้ำ 99 % สารอื่น ๆ 1 % เป็นพวกเกลือโซเดียมคลอไรด์ ยูเรีย น้ำตาล แอมโมเนีย กรดแลคตริกและกรดอะมิโน การระเหยของเหงื่อช่วยปรับอุณหภูมิของ ร่างกาย โดยระบายความร้อนไปกับเหงื่อ ปริมาณ เหงื่อที่ถูกขับออกมาได้ดีที่อุณหภูมิ 32 องศา เซลเซียส

9 ผิวหนัง ขับของเสียออกมาในรูปใด

10 ไต มี 2 ข้าง ลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว ติดอยู่กับ ด้านหลังของช่องท้อง ขนาดเท่ากำมือ มีสีน้ำตาลแกม แดง ตรงกลางเว้าเป็นกรวยไต มีหลอดไตต่อไปยัง กระเพาะปัสสาวะ ภายในไตมีหน่วยไตเล็ก ๆ อยู่เป็น จำนวนมาก

11 การขับถ่าย เริ่มจากหลอดเลือดที่นำเลือดมา จากหัวใจ เลือดและสารที่มากับเลือดจะถูกส่งเข้า หน่วยไต ซึ่งมีลักษณะคล้ายกรวย หรือเรียกว่า กรวยไต จะกรองสารที่มีอยู่ในเลือด สารที่มี ประโยชน์จะถูกดูดซึมกลับคืนมา ของเสียอื่น ๆ จะ ถูกส่งไปตามท่อไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ

12 เราจะขับถ่ายปัสสาวะออกมาประมาณ 1-1.5 ลิตร / วัน ปริมาณ การขับถ่ายในแต่ละวันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับ ชนิดของอาหารและ เครื่องดื่ม เช่น แตงโม เหล้า และการเสียน้ำของ ร่างกายทางอื่น

13 1 2 3 4 5 6 หมายเลขใดคือกระเพาะปัสสาวะ

14 การขับถ่ายของเสียในรูปของแข็งนั้น เราจะ ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ โดย จะขับกาก อาหารที่เหลือจากการย่อยอาหารออกนอก ร่างกาย อวัยวะสำคัญในระบบนี้ คือ ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก การทำงานของ ระบบนี้ เกี่ยวข้องกับระบบ การย่อยอาหาร คือ เมื่อลำไส้เล็กย่อยอาหาร แล้ว กากอาหาร ส่วนที่เหลือ จากการย่อยจะ เคลื่อนมาที่ลำไส้ ใหญ่

15 ลำไส้ใหญ่ ยาวประมาณ 5 ฟุต ภายในมี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 นิ้ว ผนังลำไส้ใหญ่ จะดูดซึมน้ำและเกลือแร่ ออกจากกากอาหารกลับ เข้าสู่ร่างกาย และมีการขับน้ำเมือกออกมาหล่อลื่น ให้กากอาหารส่วนที่แข็งเคลื่อนที่ผ่านไปสู่ปลาย ลำไส้ใหญ่ซึ่งไวต่อการสะสมของอุจจาระ เมื่อมี อุจจาระเข้ามาอยู่เต็มในบริเวณนี้ ก็จะทำให้รู้สึกปวด อุจจาระ ทวารหนักก็จะเปิดเพื่อระบายอุจจาระ ออกมา ระบบขับถ่ายอุจจาระจะทำงานได้ดีเมื่อ รับประทานอาหารที่มีใยอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ ฯลฯ

16 ข้อใดกล่าวถึงการทำงานเกี่ยวกับ การขับถ่ายอุจจาระ ไม่ถูกต้อง อุจจาระจะถูกขับ ออกทางทวาร หนัก ระบบขับถ่าย อุจจาระ สัมพันธ์กับระบบ ย่อย อาหาร การกินอาหาร ประเภท คาร์โบไฮเดรตจะ ทำให้ การขับถ่ายดี ลำไส้ใหญ่ จะขับ เมือกมาเพื่อหล่อ ลื่นให้ กากอาหาร ผ่านไปได้

17 ข้อควรปฏิบัติ 1. รับประทานอาหารที่มีคุณค่า โดยเฉพาะ อาหารที่มีกากมากๆ เช่น ผักต่าง ๆ 2. ไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัด โดยเฉพาะเค็มจัด 3. ดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว 4. ไม่กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน เพราะจะ ทำให้กระเพาะปัสสาวะ อักเสบได้

18 ให้นักเรียนนำชิ้นส่วนมาต่อเป็นภาพให้สมบูรณ์ 1515

19

20


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง. 1. บอกความสัมพันธ์ของอวัยวะที่ เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายได้ 2. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง กับการขับถ่ายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google