งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาตรกรวย ปริมาตรกรวย = ของทรงกระบอก ปริมาตรกรวย =  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาตรกรวย ปริมาตรกรวย = ของทรงกระบอก ปริมาตรกรวย =  สูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาตรกรวย ปริมาตรกรวย = ของทรงกระบอก ปริมาตรกรวย =  สูง

2 =  7  6 = 308 ลูกบาศก์ซม. ปริมาตรกรวย =  สูง
ตัวอย่างที่ 1 กรวยกลมอันหนึ่งมีรัศมี 7 ซม กรวยสูง 6 ซม. มีปริมาตรเท่าไร วิธีทำ ปริมาตรกรวย =  สูง =  7  6 = ลูกบาศก์ซม.

3 ตัวอย่างที่ 2 จงหาความสูงของกรวย ซึ่งมีปริมาตร 48 ลบ. ซม
ตัวอย่างที่ 2 จงหาความสูงของกรวย ซึ่งมีปริมาตร  ลบ.ซม.และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. วิธีทำ ปริมาตรกรวย =  สูง 48 =  สูง สูง = สูง = ซม.

4 แบบฝึกหัด 1. กรวยกระดาษสูง 9.4 ซม. มีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. กรวยใบนี้ จุน้ำเท่าไร

5 2. กรวยอันหนึ่ง สูง 8 ซม. สูงเอียง
10 ซม. ซม. กรวยใบนี้จุน้ำเท่าไร

6 ลบ.ซม. มีเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 7 ซม. จงหา ความสูงของกรวย
3. กรวยอันหนึ่งมีปริมาตร ลบ.ซม. มีเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 7 ซม. จงหา ความสูงของกรวย


ดาวน์โหลด ppt ปริมาตรกรวย ปริมาตรกรวย = ของทรงกระบอก ปริมาตรกรวย =  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google