งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาตรกรวย ปริมาตรกรวย = ของ ทรงกระบอก ปริมาตรกรวย =  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาตรกรวย ปริมาตรกรวย = ของ ทรงกระบอก ปริมาตรกรวย =  สูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาตรกรวย ปริมาตรกรวย = ของ ทรงกระบอก ปริมาตรกรวย =  สูง

2 ตัวอย่างที่ 1 กรวยกลมอันหนึ่ง มีรัศมี 7 ซม. กรวยสูง 6 ซม. มีปริมาตร เท่าไร วิธีทำ ปริมาตรกรวย =  สูง =  7  6 = 308 ลูกบาศก์ซม.

3 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2 จงหาความสูงของ กรวย ซึ่งมีปริมาตร 48  ลบ. ซม. และมีเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 8 ซม. สูง = ปริมาตรกรวย =  สูง 48  =  สูง สูง = 9 ซม.

4 แบบฝึกหัด 1. กรวยกระดาษสูง 9.4 ซม. มีเส้น ผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. กรวยใบนี้ จุน้ำเท่าไร

5 2. กรวยอันหนึ่ง สูง 8 ซม. สูงเอียง 10 ซม. ซม. กรวยใบนี้ จุน้ำเท่าไร

6 3. กรวยอันหนึ่งมี ปริมาตร ลบ. ซม. มี เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 7 ซม. จงหา ความสูงของกรวย


ดาวน์โหลด ppt ปริมาตรกรวย ปริมาตรกรวย = ของ ทรงกระบอก ปริมาตรกรวย =  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google