งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำสายขั้วถ่าน มาตัดเส้นสีแดง โดยใช้คีมตัดแบ่งครึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำสายขั้วถ่าน มาตัดเส้นสีแดง โดยใช้คีมตัดแบ่งครึ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำสายขั้วถ่าน มาตัดเส้นสีแดง โดยใช้คีมตัดแบ่งครึ่ง

2 เมื่อตัดแล้วจะได้ออกมาตามรูป

3 ใช้คัตเตอร์ปอกปลายสายไฟที่ตัดแบ่งทั้งสองด้าน

4 เมื่อปอกเสร็จก็จะออกมาตามรูป

5 นำปลายสายไฟทั้งสองด้านมาจุ่มน้ำยาฟลัค แล้วพักไว้ก่อน

6 นำหัวแร้งร้อน ๆ มาจี้ที่ตะกั่ว

7 ให้ที่ปลายหัวแร้งมีตะกั่วพอกติดอยู่

8 จากนั้นนำมาพอกกับสายไฟที่จุ่มน้ำยาฟลัคทั้งสองเส้น

9 นำปลายสายไฟที่พอกตะกั่วแล้ว มาร้อยเข้ากับรูที่เจาะสำหรับติดสวิตซ์ดังรูป

10 นำสวิตซ์ 3 ขามาจุ่มน้ำยาฟลัค ให้แค่พอท่วมขาทั้งสาม

11 จากนั้นเอาตะกั่วมาพอกที่ขาสวิตซ์ คือขากลาง และขาด้านข้าง ด้านใดด้านหนึ่ง

12 นำปลายสายไฟที่ร้อยรูไว้มาบัดกรีเชื่อมต่อกับขาสวิตซ์ ที่พอกตะกั่วไว้

13 เมื่อบัดกรีเสร็จ ก็ดันสวิตซ์ให้เข้าไปยังช่องที่เจาะเตรียมไว้

14 ทำการขันน๊อตทั้งสองตัวยึดให้แน่นกับกล่อง

15 เมื่อทำเสร็จ จะออกมาเป็นดังรูป


ดาวน์โหลด ppt นำสายขั้วถ่าน มาตัดเส้นสีแดง โดยใช้คีมตัดแบ่งครึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google