งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คาดหมายลักษณะ อากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คาดหมายลักษณะ อากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คาดหมายลักษณะ อากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา

2 การคาดหมายลักษณะอากาศ เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พ. ศ.2557  ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน มรสุมตะวันตก เฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย และจะมี กำลังแรงเป็นระยะๆ ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณ ประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ทำให้มีฝน กระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักถึงหนัก มากบางพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่  ตุลาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ จีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ร่อง มรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก คลุมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน ลดลง และเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูฝนปีนี้บริเวณ ประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณ กลางเดือนตุลาคม

3 พายุหมุนเขตร้อน ( ดีเปรสชั่น โซนร้อนและไต้ฝุ่น )  ปีนี้ คาดว่าจะมีพายุหมุน เขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ ประเทศไทย จำนวน 2 ลูก โดยมีแนวโน้มที่จะ เคลื่อนผ่านบริเวณภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคเหนือ ในช่วงเดือน สิงหาคมหรือกันยายน 1 ลูก และจะเคลื่อนผ่าน บริเวณภาคใต้ในช่วง เดือนพฤศจิกายนหรือ ธันวาคมอีก 1 ลูก  ช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือ เคลื่อนผ่านประเทศไทย จะมีลักษณะของพายุลม แรง ฝนตกเป็นบริเวณ กว้าง และมีฝนตกหนักถึง หนักมากหลายพื้นที่

4

5

6

7

8

9

10 คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม – 7 กันยายน 2557

11

12

13

14

15

16 ช่วงกลาง - ปลายฤดูฝนปีนี้ ปริมาณฝนรวมโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ สรุป


ดาวน์โหลด ppt คาดหมายลักษณะ อากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google