งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสาร องค์กร Corporate Communication Leading (CCL) Corporate Communication Leading (CCL) presented by Sugar Cane.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสาร องค์กร Corporate Communication Leading (CCL) Corporate Communication Leading (CCL) presented by Sugar Cane."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสาร องค์กร Corporate Communication Leading (CCL) Corporate Communication Leading (CCL) presented by Sugar Cane

2 การสื่อสารด้วยการพูด, การเขียน, สัญลักษณ์ สำหรับผู้ให้บริการเพื่อ เกิดประสิทธิภาพ

3 Unity ป้ายชื่อพร้อมที่แขวน ให้กับบุคลากรทุกคน ทุก ระดับ โดยเฉพาะแพทย์ Home work What we have done for CCL in 3 months. (Short term)

4 ป้ายบอกทางมาโรงพยาบาล ขอนแก่น 4 ทิศ ( ติดต่อกรมทางหลวง ) โรงพยาบาล ขอนแก่น KHON KAEN HOSPITAL 2 KM. ภายนอกโรงพยาบาล

5 ป้ายโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมโลโก้ ที่โดดเด่นเห็นแต่ไกล ( ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ) ตัวอย่าง

6 ป้ายบอกทาง เข้า - ออก โรงพยาบา ล ที่มีความ ชัดเจน KHON KAEN Hospital ทางเ ข้า ทางออก ทางออก EXIT ทางเข้า ENTRANCE

7 หน้า OPD, ER มีจุดบอกตำแหน่งบริการผู้ป่วย ข้อมูลคลินิก พิเศษ วัน เวลา ห้องตรวจ ทางแยกสระน้ำควรมีป้ายบอก ชื่ออาคาร - อายุรก รรม - ศัลยกรรม - กุมารเวช กรรม - สูติกรรม หน่วยงานโรควันเวลาอายุรกรรมโรคผิวหนัง วันจันทร์ ( เช้า ) 09.00-12.00 น. กุมารเวชกรรมหอบหืด วันจันทร์ ( เช้า ) 09.00-16.00 น. ฉีดวัคซีน วันอังคาร ( บ่าย ) 13.00-16.00 น.

8 แฟ้ม แฟ้ม กระดาษ A4 กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ ปากกา ดินสอ ป้ายแขวน ป้ายแขวน เสื้อ T-shirt เสื้อ T-shirt เสื้อ แจ็คเก็ต เสื้อ แจ็คเก็ต ออก แบบ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล เป็น Brand ที่มีโลโก้ ของ โรงพยาบาลขอนแก่น

9 จัดทำโบร์ชัวร์ แนะนำ โรงพยาบาล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

10 ด้านสิ่งแวดล้อม Facility ด้านสิ่งแวดล้อม Facility ทางเดินเท้าในโรงพยาบาล ทางเดินเท้าในโรงพยาบาล และบริเวณนอกชายคา โดยรอบ What we have done for CCL in One year ๑ ปี Sink น้ำล้างมือ เป็นจุดๆ Sink น้ำล้างมือ เป็นจุดๆ จัดน้ำดื่มเย็น, อุ่น ให้ ผู้ป่วยสำหรับทานยา จัดน้ำดื่มเย็น, อุ่น ให้ ผู้ป่วยสำหรับทานยา

11 เนื้อหา

12 เนื้อหา Over view รับรองคุณภาพด้วย HA ความรู้เรื่อง โรค Service ประกอบด้วย ห้องตรวจ คลินิกพิเศษ ช่องทางสำหรับ ชมเชย, แนะนำ, Complain สำหรับ ผู้ใช้บริการ ค้นหาแพทย์ Excellent center Excellent center ค่ารักษาพยาบาล ห้องพักผู้ป่วยใน นัดหมายแพทย์

13 Map & Direction ถนนศรี จันทร์ โรงพยาบาล ขอนแก่น

14 การสื่อสารในองค์กร ระหว่าง เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่บุคลากร ที่พักอาศัยมี เกณฑ์ที่ปฏิบัติได้จริง  ที่จอดรถยนต์ เกณฑ์เป็น มาตรฐานเดียวกัน  Voice ส่งข้อมูลถึงผู้บริหาร SMS Mail ตอบกลับ เช่น เรื่อง ค่าตอบแทน, ที่พัก, สวัสดิการ ต่างๆ  ตั้งโฆษกของโรงพยาบาล แถลง ข่าวในภาวะวิกฤติ เช่น เหตุการณ์ต้อกระจก มีแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสาร องค์กร Corporate Communication Leading (CCL) Corporate Communication Leading (CCL) presented by Sugar Cane.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google