งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Corporate Communication Leading (CCL) presented by Sugar Cane

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Corporate Communication Leading (CCL) presented by Sugar Cane"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Corporate Communication Leading (CCL) presented by Sugar Cane
การสื่อสารองค์กร Corporate Communication Leading (CCL) presented by Sugar Cane โรงพยาบาลขอนแก่น

2 การสื่อสารด้วยการพูด, การเขียน, สัญลักษณ์
สำหรับผู้ให้บริการเพื่อเกิดประสิทธิภาพ

3 Home work What we have done for CCL in 3 months. (Short term) Unity ป้ายชื่อพร้อมที่แขวนให้กับบุคลากร ทุกคน ทุกระดับ โดยเฉพาะแพทย์

4 ป้ายบอกทางมาโรงพยาบาลขอนแก่น 4 ทิศ
ภายนอกโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น KHON KAEN HOSPITAL 2 KM. ป้ายบอกทางมาโรงพยาบาลขอนแก่น 4 ทิศ (ติดต่อกรมทางหลวง)

5 โรงพยาบาลขอนแก่น มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง
ป้ายโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมโลโก้ ที่โดดเด่นเห็นแต่ไกล (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่าง

6 ป้ายบอกทาง เข้า-ออก ทางเข้า ทางออก โรงพยาบาล ที่มีความชัดเจน EXIT
ENTRANCE EXIT KHON KAEN Hospital

7 ทางแยกสระน้ำควรมีป้ายบอกชื่ออาคาร
หน้า OPD, ER มีจุดบอกตำแหน่งบริการผู้ป่วย ข้อมูลคลินิกพิเศษ วัน เวลา ห้องตรวจ หน่วยงาน โรค วัน เวลา อายุรกรรม โรคผิวหนัง วันจันทร์ (เช้า) น. กุมารเวชกรรม หอบหืด น. ฉีดวัคซีน วันอังคาร (บ่าย) น. - อายุรกรรม - ศัลยกรรม - กุมารเวชกรรม - สูติกรรม ทางแยกสระน้ำควรมีป้ายบอกชื่ออาคาร

8 สำหรับใช้ในโรงพยาบาล เป็น Brand ที่มีโลโก้ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ออกแบบ แฟ้ม กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ ป้ายแขวน เสื้อ T-shirt เสื้อ แจ็คเก็ต สำหรับใช้ในโรงพยาบาล เป็น Brand ที่มีโลโก้ ของโรงพยาบาลขอนแก่น

9 จัดทำโบร์ชัวร์ แนะนำโรงพยาบาล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

10 ๑ ปี ด้านสิ่งแวดล้อม Facility ทางเดินเท้าในโรงพยาบาล
What we have done for CCL in One year ด้านสิ่งแวดล้อม Facility ทางเดินเท้าในโรงพยาบาล และบริเวณนอกชายคาโดยรอบ จัดน้ำดื่มเย็น, อุ่น ให้ผู้ป่วยสำหรับทานยา Sink น้ำล้างมือเป็นจุดๆ

11 เนื้อหา Web site

12 Web site เนื้อหา Over view รับรองคุณภาพด้วย HA ห้องตรวจ คลินิกพิเศษ
Service ประกอบด้วย ห้องตรวจ คลินิกพิเศษ Excellent center นัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์ ห้องพักผู้ป่วยใน ความรู้เรื่องโรค ช่องทางสำหรับ ชมเชย, แนะนำ, Complain สำหรับผู้ใช้บริการ ค่ารักษาพยาบาล

13 Map & Direction ถนนศรีจันทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น

14 การสื่อสารในองค์กรระหว่าง เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บุคลากร ที่พักอาศัยมีเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้จริง ที่จอดรถยนต์ เกณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน Voice ส่งข้อมูลถึงผู้บริหาร SMS Mail ตอบกลับ เช่น เรื่องค่าตอบแทน, ที่พัก, สวัสดิการต่างๆ ตั้งโฆษกของโรงพยาบาล แถลงข่าวในภาวะวิกฤติ เช่น เหตุการณ์ต้อกระจก มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Corporate Communication Leading (CCL) presented by Sugar Cane

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google