งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Guide Line Migrated Network นครหลวงที 1 Planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Guide Line Migrated Network นครหลวงที 1 Planning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Guide Line Migrated Network นครหลวงที 1 Planning

2 Part 1

3 Local PE Ring Migration Plan Ex.North Area CMIPRE PLK NSN 10 G BBIP PB N CR I LPNPYO LP G S TI UT T TA K KP T CRS-1 16 slot CRS-1 8 slot CRS-1 4 slot P-Super Core :PSC Layer F7K,N7K,M7K LKSKKM 40 G Multi Chassis P- Core: PC Layer P- Node : PN Layer PE-Agg : f7k ;ayer. Interim/ Access : MSAN 1 MSAN n Switch 1… n BRAS ADSL TOT MPLS (Core Layer :P) Switch 1… n VPN (Access Layer) TAK UTT PLK NSN PCT MPLS 2x1 Gbps STI KPT MPLS 2x1 Gbps (Cancel Links) MPLS 2x1Gbps Cisco 7609 PYO LPN PRE CMI LPG CRI MPLS 2x1 Gbps NAN MPLS 2x1 Gbps (Cancel Links) TOT MPLS (Distribute Layer:PE) Local PE : Cisco 3600 New Layer Local PE 1… n Local PE 1 Local PE 2 Local PE 3 Local PE 1… n Local PE 1 Local PE 3 Local PE 2 (Local PE Layer)

4 รูปแบบใหม่ 1. การไหลของทราฟฟิคผ่านอุปกรณ์ เพิ่ม ชั้น Local PE Layer ก่อนออกสู่ Provider Edge(PE) 2. ไม่เกิดปัญหา Layer 2 Max Address Fludding Loop Traffic Congestion ที่ ระดับการเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์ PE 3. การบริหารทราฟฟิค ทำได้ง่าย เนื่องจาก อุปกรณ์เชื่อมต่อบนโครงข่ายน้อยลง 4. ต้องจัดรูปแบบการ Routing ใหม่ รวมถึง การปรับ Configuration ใน Supercore

5

6

7

8

9 สรุปปัญหาการบริหารจัดการระบบ โครงข่าย กรณีเกิดปัญหา Link Error การประสานกัน ระหว่างหน่วยงานที่ช่วย จอบป. ตรวจสอบแก้ไข จุดเชื่อมต่อ OFC, ตู้ FDP,ODF และอุปกรณ์ สื่อสัญญาณ ในพื้นที่ กรุงเกษมและในพื้นที่ น.1, ทะเบียน กรณีเกิดปัญหา Link Error การประสานกัน ระหว่างหน่วยงานที่ช่วย จอบป. ตรวจสอบแก้ไข จุดเชื่อมต่อ OFC, ตู้ FDP,ODF และอุปกรณ์ สื่อสัญญาณ ในพื้นที่ กรุงเกษมและในพื้นที่ น.1, ทะเบียน Location วางอุปกรณ์ ห้อง Security ความ สะอาดLocation วางอุปกรณ์ ห้อง Security ความ สะอาด Port,Vlan เต็ม เช่น ช่วงเชื่อม ระหว่าง cisco กับ huaweiPort,Vlan เต็ม เช่น ช่วงเชื่อม ระหว่าง cisco กับ huawei Bug Firmware ios, สิทธิ์ level ในการเข้าใช้งาน อุปกรณ์Bug Firmware ios, สิทธิ์ level ในการเข้าใช้งาน อุปกรณ์ แผนขยายการหา uplink ให้พื้นที่, การสำรวจ อุปกรณ์ก่อนขึ้นโครงการ แผนขยายการหา uplink ให้พื้นที่, การสำรวจ อุปกรณ์ก่อนขึ้นโครงการ ไม่เพิ่ม process. ให้ kkm_m7k_01,02 เช่น กระจาย dhcp pool ลง local pe etc. ไม่เพิ่ม process. ให้ kkm_m7k_01,02 เช่น กระจาย dhcp pool ลง local pe etc.

10


ดาวน์โหลด ppt Guide Line Migrated Network นครหลวงที 1 Planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google