งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดการเรียนรู้หลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดการเรียนรู้หลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดการเรียนรู้หลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติ

2 หลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น 8 กลุ่มสาระ สาระศาสนาในกลุ่ม สาระสังคม หลักสูตรวัฒนธรรม 8 กลุ่มสาระ

3 2. การจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 8 กลุ่มสาระ จัดการเรียนรู้สาระศาสนาฯ ใน กลุ่มสังคม จัดการเรียนรู้บูรณาการ วัฒนธรรมท้องถิ่น

4 3. จัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม ภาษาไทย คำศัพท์ เรียงความ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ เรียงความ แต่งประโยค พละ ซีละ กีฬา - การละเล่นพื้นบ้าน วิทยาศาสตร์ สมุนไพร / การ นำไปใช้ ศาสนา บทดุอาร์ การกล่าวสาลาม กิจกรรมเมาลิด กิจกรรม อาซูรอ กิจกรรมละหมาด ฮาญัต กิจกรรมละศิลอด ร่วมกับชุมชน คณิต การนับ - คำนวณ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ การงาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น อาชีพในชุมชน ศิลปะ ดิเกฮูลู อานาซีด การแสดง ละคร

5 การนำไปสู่การปฏิบัติ ชิ้นงาน, ภาระงาน นักเรียนปฏิบัติเป็น กิจนิสัย ครูติดตามผลสร้างเครือข่าย

6 ใน ชุมชน สภาเครือข่าย วัฒนธรรมท้องถิ่น นอกชุมชน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ศูนย์วัฒนธรรม - อำเภอ, จังหวัด จิตอาสาทั้งใน ชุมชน - นอกชุมชน

7


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดการเรียนรู้หลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google