งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง และครูประไพ อิงคะวะระ รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง และครูประไพ อิงคะวะระ รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง และครูประไพ อิงคะวะระ รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ”

3 วัสดุอุปกรณ์ ผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าขนหนู ขนาด 11  11 นิ้ว กรรไกร เข็มสอย เข็มหมุดหัวมุก ด้ายสีอ่อน ลูกปัดสีดำ และ สีต่างๆ วัสดุตกแต่ง

4 ขั้นตอนการพับแมว

5 วัดมุมผ้าเข้ามา 5 ซม. จับริมผ้า ม้วน จากด้านขวามือมาริมซ้ายมือ ม้วนให้แน่นกดปลายผ้าไว้ หาง

6 เย็บเนาไปจนถึง ปลายหาง

7 วางผ้าให้รอยม้วนหงายขึ้น จับ ผ้ามุมตรงข้ามหาง พับเข้ามา 5 ซม. พับอีก 2½ นิ้ว จมูก

8 พับริมผ้าทั้ง 2 ด้านเข้ามาชนกันตรง กลาง แล้ว พับมุมแหลมอีกครั้ง รวบผ้า วัด ปลาย ห่างจากรอยมัด 1 ซม.

9 เย็บรอยจมูก ดึงด้ายผ่ากลางจมูก

10 จับหัวตั้งขึ้น กดหัวด้านหลังจะได้ สันผ้า

11 จับสันผ้าซ้าย - ขวา มารวบไว้ใต้คาง ดึงริมผ้าออกมาแล้วมัด โครงรูปหัว

12 จับมุมผ้าด้านซ้าย - ขวาที่เหลืออยู่ พับปลายเข้าหา หัว เว้นไว้ข้างละ 1 ซม. จับรวบมัด แล้วนำมาวางข้าง หัว มัดติดกันให้แน่น ใช้ด้ายพันคอลงมา 2 ซม. หู

13 แต่งหน้า ปักตา

14 จับผ้าส่วนหลังทำสัน พันโอบรอบ คอ ปิดรอยมัด เข็มตรึงให้แน่นยาวลงมา 4 ซม. คอ

15 จับส่วนหลังมา 5 ซม. ใช้เข็มหมุด กลัดซ้าย - ขวา และกลัดที่โคนหาง ให้ได้สัดส่วนรูป แมวนั่ง ลำตัว

16 ผ้าที่เหลือจับม้วน เข้าเป็นลำตัว หาง

17 ใช้ริมผ้าข้างหน้าสองข้างม้วนเข้าหา กันทำขาหน้า ขาหน้า

18 แต่งริมผ้าที่เหลือทำขาหลัง ใช้เข็มหมุดตรึงไว้ให้ได้ทรง แล้ว สอยเก็บ ขา

19 จับแมวนั่งกดผ้าด้านหลังส่วนเอวให้ เป็นสัน จับแมวหันหน้าตามใจคนทำแล้วเย็บ ตรึงให้แน่น

20 นำไปตกแต่งกับชิ้นงานอื่น

21 เตรียมผ้าขนหนูขนาด 11  11 จำนวน 1 ผืน พับผ้าตามขั้นตอน * หาง * จมูก * หู * คอ * หัว * ลำตัว * ขาหน้า * ขาหลัง


ดาวน์โหลด ppt ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง และครูประไพ อิงคะวะระ รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google