งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของศาสนา 01388111 ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 507/4 ตึกมนุษยศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของศาสนา 01388111 ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 507/4 ตึกมนุษยศาสตร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของศาสนา 01388111 ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 507/4 ตึกมนุษยศาสตร์ 1

2 การแบ่งประเภทศาสนา มีชีวิตอยู่และตายแล้ว ภูมิประเทศ ความนับถือในพระเจ้า

3 ประเภทของศาสนา แบ่งตามการมีชีวิตอยู่และ ตายแล้ว

4 ศาสนาที่ตายแล้ว (Dead Religion) ศาสนาที่เกิดขึ้นในอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ ไม่มีคนนับถือแล้ว จะหลงเหลืออยู่บ้างในคัมภีร์อื่นๆ หรือตาม ศิลปกรรมต่างๆ ตามที่ค้นพบแน่ชัดแล้วมี ๑๒ ศาสนา - อียิปต์โบราณ - มิทรา - เมกซิโกโบราณ - มนีกิ - กรีกโบราณ - บาบิโลน - โรมันโบราณ - ฟินีเซีย - ติวตันยุคแรก - ฮีทไท - สแกนดิเนเวียโบราณ - เปรูโบราณ

5 ศาสนาที่มีชีวิตอยู่ (Living Religion) ศาสนาที่ยังมีประชาชนเคารพนับถือ ปัจจุบันนี้ มีอยู่ ๑๑ ศาสนา เกิดในเอเชียใต้ มี ๔ ศาสนา 1. พราหมณ์หรือฮินดู 2. เชน 3. พุทธ 4. สิกข์

6 ศาสนาที่มีชีวิตอยู่ (Living Religion) เกิดในเอเชียตะวันออกกลางมี ๔ ศาสนา 1. ยิว 2. คริสต์ 3. อิสลาม 4. โซโรอัสเตอร์ เกิดในเอเชียตะวันออก ๓ ศาสนา 1. เต๋า 2. ขงจื้อ 3. ชินโต

7 ข้อสังเกต ศาสนาที่ตายแล้วทั้งหมดล้วนเป็นศาสนา ประเภท 1. พหุเทวนิยม 2. เทพเจ้าแห่งอาทิตย์ ( สุริยเทพ ) จะปรากฏ อยู่ทุกศาสนา 3. จัดอยู่ในประเภทศาสนาโบราณหรือ ศาสนาแห่งสัญลักษณ์ หรือปรัมปรวิทยา (Mythology) 4. ไม่มีความคิดเรื่องการถือโสด การบำเพ็ญ พรตเพื่อโลกหน้าโดยเฉพาะ

8 ประเภทของศาสนา แบ่งตามภูมิประเทศ

9 ศาสนาชาติ (National Religion) ได้แก่ ศาสนาที่นับถือกันเฉพาะในถิ่นกำเนิด ของศาสนานั้น หรือเฉพาะชนชาติที่เป็น ผู้ให้กำเนิดศาสนาเท่านั้น - ฮินดู, เชน, สิกข์ = อินเดีย - เต๋า, ขงจื้อ = เชื้อสายจีน - ชินโต = ญี่ปุ่น - ยิว = อิสราเอล - โซโรอัสเตอร์ = อิหร่าน ( เปอร์เซีย )

10 ศาสนาสากล (Universal Religion) ได้แก่ ศาสนาที่มีประชาชนนับถือกันทั่วไป หลายเชื้อชาติ หลายประเทศ โดยได้ แพร่หลายออกจากถิ่นกำเนิดของศาสนา นั้นๆ ไปสู่ดินแดนต่างๆ - ศาสนาพุทธ อินเดีย ประเทศต่างๆ - ศาสนาคริสต์ อิสราเอล ประเทศต่างๆ - ศาสนาอิสลาม ซาอุดิอาระเบีย ประเทศต่างๆฃ ข้อสังเกต ผู้ให้กำเนิดศาสนาสากล = เผ่าอารยัน

11 ประเภทของศาสนา แบ่งตามความเชื่อในพระ เจ้า

12 ความนับถือในพระเจ้า 1. เทวนิยม ๑๐ ศาสนา - ยิว - อิสลาม - คริสต์ - โซโรอัสเตอร์ - เต๋า - ขงจื้อ - ฮินดู - สิกข์ - ชินโต - กลุ่มศาสนาโบราณที่ตายแล้ว 2. อเทวนิยม มี 2 ศาสนา - พุทธศาสนา - เชนศาสนา


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของศาสนา 01388111 ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 507/4 ตึกมนุษยศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google