งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของศาสนา ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของศาสนา ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของศาสนา 01388111 ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 507/4 ตึกมนุษยศาสตร์ 1

2 การแบ่งประเภทศาสนา มีชีวิตอยู่และตายแล้ว ภูมิประเทศ
ความนับถือในพระเจ้า

3 ประเภทของศาสนา แบ่งตามการมีชีวิตอยู่และตายแล้ว

4 ศาสนาที่ตายแล้ว (Dead Religion)
ศาสนาที่เกิดขึ้นในอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีคนนับถือแล้ว จะหลงเหลืออยู่บ้างในคัมภีร์อื่นๆ หรือตามศิลปกรรมต่างๆ ตามที่ค้นพบแน่ชัดแล้วมี ๑๒ ศาสนา - อียิปต์โบราณ - มิทรา - เมกซิโกโบราณ - มนีกิ - กรีกโบราณ - บาบิโลน - โรมันโบราณ - ฟินีเซีย - ติวตันยุคแรก - ฮีทไท - สแกนดิเนเวียโบราณ - เปรูโบราณ

5 ศาสนาที่มีชีวิตอยู่ (Living Religion)
ศาสนาที่ยังมีประชาชนเคารพนับถือ ปัจจุบันนี้ มีอยู่ ๑๑ ศาสนา เกิดในเอเชียใต้ มี ๔ ศาสนา พราหมณ์หรือฮินดู เชน พุทธ สิกข์

6 ศาสนาที่มีชีวิตอยู่ (Living Religion)
เกิดในเอเชียตะวันออกกลางมี ๔ ศาสนา ยิว คริสต์ อิสลาม โซโรอัสเตอร์ เกิดในเอเชียตะวันออก ๓ ศาสนา เต๋า ขงจื้อ ชินโต

7 ข้อสังเกต ศาสนาที่ตายแล้วทั้งหมดล้วนเป็นศาสนาประเภท พหุเทวนิยม
เทพเจ้าแห่งอาทิตย์ (สุริยเทพ) จะปรากฏอยู่ทุกศาสนา จัดอยู่ในประเภทศาสนาโบราณหรือศาสนาแห่งสัญลักษณ์ หรือปรัมปรวิทยา (Mythology) ไม่มีความคิดเรื่องการถือโสด การบำเพ็ญพรตเพื่อโลกหน้าโดยเฉพาะ

8 ประเภทของศาสนา แบ่งตามภูมิประเทศ

9 ศาสนาชาติ (National Religion)
ได้แก่ ศาสนาที่นับถือกันเฉพาะในถิ่นกำเนิดของศาสนานั้น หรือเฉพาะชนชาติที่เป็นผู้ให้กำเนิดศาสนาเท่านั้น - ฮินดู, เชน, สิกข์ = อินเดีย - เต๋า, ขงจื้อ = เชื้อสายจีน - ชินโต = ญี่ปุ่น - ยิว = อิสราเอล - โซโรอัสเตอร์ = อิหร่าน (เปอร์เซีย)

10 ศาสนาสากล (Universal Religion)
ได้แก่ ศาสนาที่มีประชาชนนับถือกันทั่วไปหลายเชื้อชาติ หลายประเทศ โดยได้แพร่หลายออกจากถิ่นกำเนิดของศาสนานั้นๆ ไปสู่ดินแดนต่างๆ - ศาสนาพุทธ อินเดีย ประเทศต่างๆ - ศาสนาคริสต์ อิสราเอล ประเทศต่างๆ - ศาสนาอิสลาม ซาอุดิอาระเบีย ประเทศต่างๆฃ ข้อสังเกต ผู้ให้กำเนิดศาสนาสากล = เผ่าอารยัน

11 ประเภทของศาสนา แบ่งตามความเชื่อในพระเจ้า

12 ความนับถือในพระเจ้า เทวนิยม ๑๐ ศาสนา - ยิว - อิสลาม
- ยิว - อิสลาม - คริสต์ - โซโรอัสเตอร์ - เต๋า - ขงจื้อ - ฮินดู - สิกข์ - ชินโต - กลุ่มศาสนาโบราณที่ตายแล้ว อเทวนิยม มี 2 ศาสนา - พุทธศาสนา - เชนศาสนา


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของศาสนา ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google