งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะและขยายพันธุ์ต้นกล้ายางพารา วิทยากรประจำจุด นายภูสิต น่าเยี่ยม สถานที่ดำเนินการ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะและขยายพันธุ์ต้นกล้ายางพารา วิทยากรประจำจุด นายภูสิต น่าเยี่ยม สถานที่ดำเนินการ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะและขยายพันธุ์ต้นกล้ายางพารา วิทยากรประจำจุด นายภูสิต น่าเยี่ยม สถานที่ดำเนินการ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 089-8723348 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 20 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลไสไทย N สี่แยกโค้งปลาลัง ตลาดเก่า ไป ต. อ่าวนาง ไป อ. อ่าวลึก ไป ม.4 ต. ไสไทย มัสยิด บ้านหนองกก จุดถ่ายทอดฯ ร. ร. โภคาฯ

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลไสไทย ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกผัก วิทยากรประจำจุด นายย่าโกบ ขยันการ สถานที่ดำเนินการ 27 หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 20 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา จุดถ่ายทอดฯ ศาลเจ้าจีน ถนนกระบี่ - เขาทอง ไปสุสานหอยฯ

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลไสไทย ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ด วิทยากรประจำจุด นายสัมพันธ์ น่าเยี่ยม สถานที่ดำเนินการ 83 หมู่ที่ 3 ตำบลไสไทย อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 081-0838920 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 23 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N สี่แยกคลองจิหลาด มัสยิดคลองจิหลาด จุดถ่ายทอด ถนนกระบี่ - เขาทอง ตัวเมืองกระบี่

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลไสไทย ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงโค วิทยากรประจำจุด นายสมัคร อาจเสริม สถานที่ดำเนินการ 94 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 15 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ร. ร. โภคาฯ สี่แยกโค้งปลาลัง ตลาดเก่า ไป ต. อ่าวนาง จุดถ่ายทอด มัสยิดบ้านหนองกก ถนนเพชรเกษม

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไสไทย ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเรียนรู้พืชสมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายวิมล สันติพิทักษ์ สถานที่ดำเนินการ 203 หมู่ที่ 4 ตำบลไสไทย อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 20 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ไปสุสานหอย ศาลเจ้าจีน ถนนกระบี่ - เขาทอง สถานีอนามัยบ้านไสไทย จุดถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะและขยายพันธุ์ต้นกล้ายางพารา วิทยากรประจำจุด นายภูสิต น่าเยี่ยม สถานที่ดำเนินการ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google