งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัธยมศึกษาปีที่๕ / ๓. อุปมา  อุปมา คือ การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่ง เหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยใช้คำเชื่อมที่มี ความหมายเช่นเดียวกับ คำว่า " เหมือน " เช่น ดุจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัธยมศึกษาปีที่๕ / ๓. อุปมา  อุปมา คือ การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่ง เหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยใช้คำเชื่อมที่มี ความหมายเช่นเดียวกับ คำว่า " เหมือน " เช่น ดุจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัธยมศึกษาปีที่๕ / ๓

2 อุปมา  อุปมา คือ การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่ง เหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยใช้คำเชื่อมที่มี ความหมายเช่นเดียวกับ คำว่า " เหมือน " เช่น ดุจ ดั่ง ราว ราว กับ เปรียบ ประดุจ เฉก เล่ห์ ปาน ประ หนึ่งเพียง เพี้ยง พ่าง ปูน ฯลฯ

3 ตัวอย่างเช่น  จมูกเหมือนลูกชมพู่ ใบหูเหมือน ทอดมันร้อนๆ ปากเธอเหมือนกระจับอ่อนๆ ฟันเรียงสลอน เหมือนข้าวโพดพันธุ์ดี

4 อุปลักษณ์ อุปลักษณ์  อุปลักษณ์ ก็คล้ายกับอุปมาโวหารคือเป็นการ เปรียบเทียบเหมือนกัน แต่เป็นการ เปรียบเทียบ สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง  อุปลักษณ์จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนอุปมา แต่ ใช้วิธีกล่าวเป็นนัยให้เข้าใจเอาเอง ที่ สำคัญ อุปลักษณ์จะไม่มีคำเชื่อมเหมือนอุปมา

5 ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น  ขอเป็นเกือกทองรองบาทาไปจนกว่าชีวันจะ บรรลัย  ทหารเป็นรั้วของชาติ  เธอคือดอกฟ้าแต่ฉันนั้นคือหมาวัด  เธอเป็นดินหรือเธอเป็นหญ้าแท้จริงมีค่ากว่าใคร นิรันดร์

6 ปฏิพากย์  ปฏิพากย์ หรือ ปรพากย์ คือการใช้ถ้อยคำที่มี ความหมายตรงกันข้าม หรือขัดแย้งกันมา กล่าว อย่างกลมกลืนกันเพื่อเพิ่มความหมายให้ มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น  ตัวอย่างเช่น น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

7 อติพจน์ อติพจน์  อติพจน์ หรือ อธิพจน์ คือโวหารที่กล่าวเกิน ความจริง เพื่อเน้นความรู้สึก ทำให้ผู้ฟังเกิด ความรู้สึกที่ลึกซึ้งภาพพจน์ชนิดนี้นิยมใช้กันมาก แม้ในภาษาพูด เพราะเป็นการกล่าวที่ทำให้ เห็นภาพได้ง่ายและแสดงความรู้สึกของกวีได้ อย่างชัดเจน  ตัวอย่างเช่น คิดถึงใจจะขาด คอแห้งเป็นผง ร้อนตับจะแตก หนาวกระดูกจะหลุด

8 บุคลาธิษฐาน  บุคลาธิษฐาน มาจากคำว่า บุคคล + อธิษฐาน หมายถึง อธิษฐานให้กลายเป็นบุคคล  บุคลาธิษฐาน หรือ บุคคลวัต คือการกล่าวถึง สิ่งต่างๆ ที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด ไม่มีวิญญาณ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อิฐ ปูน หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ มนุษย์ เช่น ต้นไม้ สัตว ์ โดยให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้แสดงกิริยาอาการและความรู้สึกได้ เหมือนมนุษย์

9 ตัวอย่างเช่น มองซิ.. มองทะเล เห็นลมคลื่นเห่จูบหินฃ บางครั้งมันบ้าบิ่นกระแทกหินดังครืนครืน ทะเลไม่เคยหลับใหล ใครตอบได้ไหมไฉนจึง ตื่น บางครั้งยังสะอื้น ทะเลมันตื่นอยู่ร่ำไป

10 สัญลักษณ์  สัญลักษณ์ เป็นการเรียกชื่อสิ่งๆหนึ่งโดยใช้คำ อื่นมาแทน ไม่เรียกตรงๆ ส่วนใหญ่คำที่นำมา แทนจะเป็นคำที่เกิดจากการเปรียบเทียบและ ตีความซึ่งใช้กันมานานจนเป็นที่เข้าใจและรู้จัก กันโดยทั่วไป  ตัวอย่างเช่น  เมฆหมอกแทนอุปสรรค  สีดำ แทนความตาย ความชั่วร้าย

11 นามนัย นามนัย  นามนัย คือการใช้คำหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือ คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่ง หนึ่ง คล้ายๆสัญลักษณ์ แต่ต่างกัน ตรงที่ นามนัยนั้นจะดึงเอาลักษณะบางส่วนของ สิ่งหนึ่งมากล่าว ให้หมายถึงส่วนทั้งหมด  ตัวอย่างเช่น  เมืองโอ่งหมายถึงจังหวัดราชบุรี  เมืองย่าโมหมายถึงจังหวัดนครราชสีมา

12 สัทพจน์  สัทพจน์ หมายถึงภาพพจน์ที่เลียนเสียง ธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียงสัตว์ เสียงคลื่น เสียง ลม เสียงฝตก เสียงน้ำไหล ฯลฯ การใช้ ภาพพจน์ประเภทนี้จะทำให้เหมือนได้ยินเสียง นั้นจริง ๆ  ตัวอย่างเช่น 1. ลูกหมาร้องบ๊อก ๆ ๆ ลุกนกร้องจิ๊บๆๆ ลูกแมว ร้องเหมียว ๆๆ 2. เปรี้ยง ๆ ดังเสียงฟ้าฟาด

13 สมาชิกในกลุ่ม  นาย ปลื้มมานัส ชูสวัสดิ์ ม. ๕ / ๓ เลขที่ ๑๒  นาย ศุภณัฐ ไฝสีทอง ม. ๕ / ๓ เลขที่ ๑๙  นาย สหวัช รัตนพงษ์ ม. ๕ / ๓ เลขที่ ๒๐  นาย ศิรศิษฏ์ โกฏิรัตน์ ม. ๕ / ๓ เลขที่ ๒๑  นาย เนวิน เปลี่ยนเภท ม. ๕ / ๓ เลขที่ ๒๖  นาย ธาดา กาญจนโสภา ม. ๕ / ๓ เลขที่ ๓๖


ดาวน์โหลด ppt มัธยมศึกษาปีที่๕ / ๓. อุปมา  อุปมา คือ การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่ง เหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยใช้คำเชื่อมที่มี ความหมายเช่นเดียวกับ คำว่า " เหมือน " เช่น ดุจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google