งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์น้ำท่วม 1. การป้องกันสถานที่ / ตรวจตรา / ซ่อมสร้าง ความเข้มแข็งของแนวป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์น้ำท่วม 1. การป้องกันสถานที่ / ตรวจตรา / ซ่อมสร้าง ความเข้มแข็งของแนวป้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์น้ำท่วม 1. การป้องกันสถานที่ / ตรวจตรา / ซ่อมสร้าง ความเข้มแข็งของแนวป้องกัน ( มอบกลุ่ม อำนวยการ ) 2. สำรองทรัพยากร เวชภัณฑ์ที่สำคัญและจำเป็น เช่น ออกซิเจน เครื่องสำรองไฟฟ้าและ อาหารแห้ง ( หน่วยงานที่อยู่ชั้น 1 ทั้งหมด เช่น เภสัช ซ่อมบำรุง โภชนาการ ทีมพยาบาล ทันตกรรม พยาธิ รังสี จ่ายกลาง ซักฟอก / มอบ หน. กง. เภสัชฯ เป็นประธาน หน. ฝ. พัสดุ เป็นเลขา ) 3. การบริการในสถานที่กรณีฉุกเฉิน เช่น การ ย้ายจากชั้น 1 ไปชั้นที่น้ำท่วมไม่ถึง ( มอบ กลุ่มการพยาบาล ประธาน / ฝ. บริหาร สนับสนุน )

2 4. กำหนดจุดการให้บริการนอกสถานที่กรณี ฉุกเฉิน เช่น การย้ายจากชั้น 1 ไปชั้นที่น้ำ ท่วมไม่ถึง ( มอบ กลุ่มการพยาบาล ประธาน / มอบงานซ่อมบำรุงตรวจเช็คระบบเชื่อมต่อ ไฟฟ้าเข้าอาคาร ) 5. เตรียมพร้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย / ผู้ป่วยหนัก และ การส่งต่อผู้ป่วยหนักหรือกึ่งหนัก ( มอบ กลุ่มการพยาบาล ) 6. เตรียมเส้นทางหลัก และเส้นทางสำรอง ในกรณี ฉุกเฉิน ( มอบกลุ่มอำนวยการ ) 7. เตรียมยานพาหนะ รถ / รถยกสูง หรือเรือ และ สถานที่รองรับ เฮลิคอปเตอร์ ( มอบกลุ่มอำนวยการ ) 8. เตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์อพยพ หรือศูนย์ให้ ความช่วยเหลือ ( มอบ เวฃกรรมสังคม ) 9. จัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับให้บริการ ( มอบ องค์กรแพทย์ประธาน และกลุ่มการพยาบาล )

3 แนวทางการดำเนินงาน  กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  การเตรียมการอพยพต้องเตรียมอย่าง เป็นระบบ  ผู้ตรวจราชการต้องรับผิดชอบจังหวัด ในเขต  ต้องมีการสรุปรายงานต่อเนื่อง  การวางแผนระบบสื่อสาร  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย / เคลื่อนย้ายแล้ว ต้องมีระบบดูแลต่อ  การเยียวยาและดูแลบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt ข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์น้ำท่วม 1. การป้องกันสถานที่ / ตรวจตรา / ซ่อมสร้าง ความเข้มแข็งของแนวป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google