งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. พรพิมล เทพปันไหว ม 1/2 เลขที่ 5 ถัดไป. แมว หรือ แมวบ้าน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อยู่ ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับสิงโตและ เสือดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. พรพิมล เทพปันไหว ม 1/2 เลขที่ 5 ถัดไป. แมว หรือ แมวบ้าน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อยู่ ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับสิงโตและ เสือดาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. พรพิมล เทพปันไหว ม 1/2 เลขที่ 5 ถัดไป

2 แมว หรือ แมวบ้าน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อยู่ ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับสิงโตและ เสือดาว ต้นตระกูลแมวมาจากเสือไซบีเรียน ซึ่งมี ช่วงลำตัวตั้งแต่จมูกถึงปลายหางยาวประมาณ 4 เมตร แมวที่เลี้ยงตามบ้าน จะมีรูปร่างขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาว ถัดไป กลับ

3 หมา หรือภาษาทางการว่า สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยน้ำนมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำตัวมีขนปกคลุม มี เขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5 นิ้ว เท้าหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของสุนัขตัวผู้มี กระดูกอยู่ภายใน 1 ชิ้น ถัดไปกลับ

4 ปลา จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ เป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจด้วย เหงือกและมีกระดูกสันหลัง สามารถเคลื่อนไหวไป มาด้วยครีบและกล้ามเนื้อของลำตัว บางชนิดมี เกล็ดปกคลุมทั่วตัว บางชนิดไม่มีเกล็ดแต่ปกคลุม ด้วยเมือกลื่น ๆ ถัดไป กลับ

5 สัตว์ปีก หรือ นก จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสัน หลัง ชั้น Aves โดยมีลักษณะทั่วไปคือ เป็น สัตว์ทวิบาท เลือดอุ่น ออกลูกเป็นไข่ รยางค์คู่ หน้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีก มีขนนก และมี กระดูกที่กลวงเบา ถัดไ ป กลับ

6 ม้า เป็นชนิดย่อยหนึ่งในสองชนิดของ Equus ferus หรือม้าป่าที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกีบคี่ในวงศ์ Equidae ม้ามี วิวัฒนาการมากว่า 45 ถึง 55 ล้านปีการ เพาะพันธุ์ การเคลื่อนไหว และพฤติกรรมชนิดย่อยม้าป่าสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกีบคี่Equidae กลับ กลับไป หน้าแรกแรก


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. พรพิมล เทพปันไหว ม 1/2 เลขที่ 5 ถัดไป. แมว หรือ แมวบ้าน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อยู่ ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับสิงโตและ เสือดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google