งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง แหล่งอิงประวัติศาสตร์ พระพุธทศาสนา วัดเตว็ด กลาง จัดทำโดย นางสาว นันทนา จันทะวาศ ม.6/4 เลขที่ 13 นางสาว อนุตา เพ็งสว่าง ม.6/4 เลขที่ 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง แหล่งอิงประวัติศาสตร์ พระพุธทศาสนา วัดเตว็ด กลาง จัดทำโดย นางสาว นันทนา จันทะวาศ ม.6/4 เลขที่ 13 นางสาว อนุตา เพ็งสว่าง ม.6/4 เลขที่ 50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง แหล่งอิงประวัติศาสตร์ พระพุธทศาสนา วัดเตว็ด กลาง จัดทำโดย นางสาว นันทนา จันทะวาศ ม.6/4 เลขที่ 13 นางสาว อนุตา เพ็งสว่าง ม.6/4 เลขที่ 50

2 หลักการ 1. สนใจประวัตฺความเป็นมาของวัด เตว็ดกลาง 2. มีจิตกรรมปูนปั้นที่สื่อถึงพุทธ ประวัติของพระพุทธเจ้าและกัณฑ์ ต่างๆในเทศมหาชาติ 3. มีจิตกรรมปูนปั้นที่สื่อถึงการ ประพฤติตนไม่ดีแล้วต้องพบกับสิ่ง ในภายหน้า 4. มีประวัติของผู้จัดตั้งที่น่าสนใจ และเป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานดู และช่วยกันสืบสานต่อไป

3 1. ประวัติความเป็นมาของวัดเตว็ด กลาง

4 2. พุทธประวัติ

5 3. พุทธชาตินรกภูมิ

6 4. จิตกรรมปูนปั้นในกัณฑ์เทศ มหาชาติ

7 5. ประวัติของผู้จัดตั้ง

8 ที่มา http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B1% E0%B8%94%E0%B9%... http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B1% E0%B8%94%E0%B9%... http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B1% E0%B8%94%E0%B9%... แหล่งอ้างอิง สถานที่จริงวัดเตว็ดกลาง แหล่งอ้างอิง สถานที่จริงวัดเตว็ดกลาง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง แหล่งอิงประวัติศาสตร์ พระพุธทศาสนา วัดเตว็ด กลาง จัดทำโดย นางสาว นันทนา จันทะวาศ ม.6/4 เลขที่ 13 นางสาว อนุตา เพ็งสว่าง ม.6/4 เลขที่ 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google