งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับเรื่องทั้งหมด 19 เรื่อง เดือนกันยายน 2 เรื่อง เดือน พฤศจิกายน 4 เรื่อง เดือน มกราคม 1 เรื่อง เดือน ธันวาคม 4 เรื่อง เดือนตุลาคม 8 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับเรื่องทั้งหมด 19 เรื่อง เดือนกันยายน 2 เรื่อง เดือน พฤศจิกายน 4 เรื่อง เดือน มกราคม 1 เรื่อง เดือน ธันวาคม 4 เรื่อง เดือนตุลาคม 8 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รับเรื่องทั้งหมด 19 เรื่อง เดือนกันยายน 2 เรื่อง เดือน พฤศจิกายน 4 เรื่อง เดือน มกราคม 1 เรื่อง เดือน ธันวาคม 4 เรื่อง เดือนตุลาคม 8 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ 2 เรื่อง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 0 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ 7 เรื่อง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ 0 เรื่อง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 0 เรื่อง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 1 เรื่อง

3

4 เรื่องที่ 1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโคก หนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่จำนวน 6 ไร่ 2 งาน

5 สาเหตุการร้องเรียน เนื่องจากนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลดงเค็ง มี ความต้องการที่ดินบริเวณ โคกสาธารณะหนองพลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงเค็ง จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน เพื่อ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ ซึ่งเป็นที่ดินที่นาย ขูลู สุนนทราช เข้า ครอบครองทำกิน นายขูลู ฯ จึงได้ร้องร้องเรียนผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หนองสองห้อง

6 นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่ม งานบริหารงานปกครอง ได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอหนองสองห้อง ให้ออกไปดำเนินการ แก้ไขปัญหา โดยนัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดง เค็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐. ๐๐ ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลดงเค็ง ร่วมกับ นายขูลู สุนนทราช ผู้ ร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา

7

8 ผู้ร้องได้ยินยอมออกจาก ที่ดินสาธารณะโคก หนองพลวง เพื่อให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลดงเค็ง เข้า ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ ใน การประชุม มีความ พอใจทั้งสองฝ่าย และ ทางองค์การบริหารส่วน ตำบลดงเค็งจะได้มีการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กต่อไป ในงบประมาณ 2 ล้านบาทเศษ

9 เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ของ นางกนกอร เพ็ชรรักษาซึ่งได้กู้ เงินจาก นางสมจิตร โสดนอก เป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท

10 รับเรื่องหนี้นอกระบบ จาก นางกนกอร เพ็ชร รักษา ซึ่งเป็นลูกหนี้ ได้กู้ เงินจาก นางสมจิตร โสดนอก เป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท โดย ใช้ที่ดินเลขที่ 17711 เลขที่ดิน 220 เป็นหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน

11 ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หนองสองห้องได้ทำการ ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้เป็น ผลสำเร็จโดยทางเจ้าหนี้ จะไม่ยึดที่ดิน ที่ทาง ลูกหนี้ใช้เป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันการกู้เงิน และ ตกลงกันว่าต้องใช้หนี้ ภายใน 2 เดือน โดยทาง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หนองสองห้องได้ส่งเรื่อง ไปสถาบันการเงินต่อไป


ดาวน์โหลด ppt รับเรื่องทั้งหมด 19 เรื่อง เดือนกันยายน 2 เรื่อง เดือน พฤศจิกายน 4 เรื่อง เดือน มกราคม 1 เรื่อง เดือน ธันวาคม 4 เรื่อง เดือนตุลาคม 8 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google