งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO รายงานการดำเนินงาน เครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO รายงานการดำเนินงาน เครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนของชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO รายงานการดำเนินงาน เครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนของชุมชน

2

3 1) การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ( รายละเอียดที่ www.sacschool.net. 2) การจัดสัมมนาทางวิชาการ 3) การจัดประกวดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การดำเนินงานของเครือข่าย แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

4 ระดับผลการดำเนินการ จำนวน ร. ร. เข้มแข็ง 34.78316 กำลังพัฒนา 39.12421 วิกฤติ 23.27895

5 ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาของโรงเรียนจำนวนโรงเรียน ครู บุคลากร 935 งบประมาณ 717 นักเรียน 187 วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 475 อื่นๆ 172

6 แนวทางแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก แนวทางแก้ปัญหา พัฒนาครู 387 สื่อ ICT 745 เพิ่มอัตรากำลัง 492 ระดมความช่วยเหลือ 652 เพิ่มงบประมาณ 469 อื่นๆ 274

7 LOGO พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ท่าน ดร.สิริกร มณีรินทร์

8 LOGO

9

10 สรุปผลการสัมมนา  สถานศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม 100 %  สถานศึกษาควรให้นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตและปฏิบัติจริง  สถานศึกษาควรจัดประสบการณ์ที่หลากหลายใน โรงเรียน  ผู้บริหารต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท มีภาวะผู้นำ  สถานศึกษาต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบ

11 LOGO

12

13 ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเด่น 1. โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 2. โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป.นครราชสีมา เขต 3 3. โรงเรียนบ้านประดู่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ระดับดี จำนวน 15 โรงเรียน ระดับชมเชย จำนวน 33 โรงเรียน

14 LOGO

15

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt LOGO รายงานการดำเนินงาน เครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google