งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center TOT 1477 021590623- 45 Call Center บ. สงขลา ฯ 02-789-9099 Call Center CAT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center TOT 1477 021590623- 45 Call Center บ. สงขลา ฯ 02-789-9099 Call Center CAT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center TOT Call Center บ. สงขลา ฯ Call Center CAT 1100

3 TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center UniNet กด Mail

4 TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center UniNet อีสานใต้ เหนือ อีสานเหนือ กลาง / ใต้ อ. ทวี อ. วิริยะ

5 TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway AP HP HP MSM 410 il.obec.go.th SVOA


ดาวน์โหลด ppt TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center TOT 1477 021590623- 45 Call Center บ. สงขลา ฯ 02-789-9099 Call Center CAT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google