งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 1477 Call Center บ.สงขลาฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 1477 Call Center บ.สงขลาฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 021590623-45 โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 1477 Call Center บ.สงขลาฯ
Call Center TOT 1477 Call Center บ.สงขลาฯ Call Center CAT 1100 OBEC Gateway UniNet TOT/CAT สพป./สพม. โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

3 02-354-5678 กด 4004-5 Mail noc@uni.net.th โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
Call Center UniNet กด Mail OBEC Gateway UniNet TOT/CAT โรงเรียน สพป./สพม. โรงเรียน โรงเรียน

4 อีสานใต้ 08 9666 7327 เหนือ 08 0536 0509 อีสานเหนือ 08 6449 3772
Call Center UniNet อีสานใต้ เหนือ อีสานเหนือ กลาง/ใต้ อ.ทวี อ.วิริยะ OBEC Gateway UniNet TOT/CAT โรงเรียน สพป./สพม. โรงเรียน โรงเรียน

5 HP MSM 410 wifiadmin@obecmail.obec.go.th 02-943-8182 08 1132 9678 SVOA
AP HP HP MSM 410 SVOA OBEC Gateway UniNet TOT/CAT โรงเรียน สพป./สพม. โรงเรียน โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 1477 Call Center บ.สงขลาฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google