งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center TOT 1477 021590623- 45 Call Center บ. สงขลา ฯ 02-789-9099 Call Center CAT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center TOT 1477 021590623- 45 Call Center บ. สงขลา ฯ 02-789-9099 Call Center CAT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center TOT 1477 021590623- 45 Call Center บ. สงขลา ฯ 02-789-9099 tim@songkhlaf.com Call Center CAT 1100

3 TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center UniNet 02-354-5678 กด 4004-5 Mail noc@uni.net.th

4 TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center UniNet อีสานใต้ 08 9666 7327 เหนือ 08 0536 0509 อีสานเหนือ 08 6449 3772 กลาง / ใต้ 08 1558 8471 อ. ทวี 08 1843 6440 อ. วิริยะ 08 8187 3420

5 TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway AP HP HP MSM 410 wifiadmin@obecma il.obec.go.th 02-943-8182 08 1132 9678 SVOA 02-288-5537


ดาวน์โหลด ppt TOT/CAT UniNet สพป./ สพม. โรงเรี ยน OBEC Gateway Call Center TOT 1477 021590623- 45 Call Center บ. สงขลา ฯ 02-789-9099 Call Center CAT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google