งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะโรคเม ตาบอลิก ปีงบประมาณ 2553 พื้นที่กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะโรคเม ตาบอลิก ปีงบประมาณ 2553 พื้นที่กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะโรคเม ตาบอลิก ปีงบประมาณ 2553 พื้นที่กรุงเทพมหานคร

2 2 ผู้ให้บริการ : เป็นหน่วยบริการ / สถานพยาบาล : มีความพร้อม : ทำข้อตกลง / สัญญาให้บริการ P&P ที่มีความจำเป็นเด่นชัด (Expressed demand) กับสปสช. กทม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเบิกจ่าย

3 3 ผู้รับบริการ : สัญชาติไทย : เสี่ยงหรือป่วย ต่อภาวะโรค Metabolic : สิทธิการรักษา 1. UC ( บัตรกทม.) 2.SSS ( กทม.) 3. สิทธิข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ( กทม.) ( กรณีสิทธิว่างหรือสิทธิต่างจังหวัดที่อาศัยในกทม. ให้ลงทะเบียนบัตรทองกทม. ก่อน ) หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเบิกจ่าย

4 4 เป้าหมาย 12,000 คน ระยะเวลาดำเนินการ ( ภายใน 30 ก. ย. 53) อัตราชดเชยและความถี่ 2,000 บาทต่อคนต่อปี ( รวมการตรวจทาง ห้องปฎิบัติการ ) จ่ายตรงให้หน่วยบริการเป็น Itemized 4 งวด โอนผ่านบัญชีธนาคาร ธกส. หรือกรุงไทย * หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ เบิกจ่าย

5 5 การตรวจสอบการโอนเงิน www.nhso.go.th NHSO budget รายงานการจ่ายเงินกองทุน ปีงบประมาณ 2553 ค้นหาเอกสารการโอนเงินแยกตาม หน่วยงาน – เขตพื้นที่ (13 สปสช. เขต ( กรุงเทพมหานคร )) – จังหวัด ( กรุงเทพมหานคร ) – หน่วยงาน ( รหัสสถานพยาบาล )

6 6 การตรวจสอบการโอนเงิน – กองทุนย่อยงบ PP Express demand (PP สำหรับบริการที่มีความจำเป็นเด่นชัด ) – ดูวันที่โอน

7 7 ถาม – ตอบ ปิยรัตน์ 02 9622345 ต่อ 5563 086-992-2490


ดาวน์โหลด ppt 1 การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะโรคเม ตาบอลิก ปีงบประมาณ 2553 พื้นที่กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google