งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศกสันต์ ชานมณีรัตน์. 2 เป้า จ. 4,3346,1682,833 04,352 3,18720,874 N 0100 000 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศกสันต์ ชานมณีรัตน์. 2 เป้า จ. 4,3346,1682,833 04,352 3,18720,874 N 0100 000 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศกสันต์ ชานมณีรัตน์

2 2 เป้า จ. 4,3346,1682,833 04,352 3,18720,874 N 0100 000 12

3 3 เป้า จ. 15,06841,35412,537 12,15019,82947,16555,874203,977 N 14,71639,00311,9975,9358,45718,46527,03537,794163,402 แยก 4 กลุ่ม

4 4 เป้า จ. 42,33058,99036,389 0 44,16555,040236,914 N 3,2185,1963,0903564,3034,4787,8675,83334,341

5 5 เป้า N

6 6 เป้า จ. 17,77430,54116,4196,20622,67431,39831,65229,088185,752 N 7721,081536118825993 1,0115,336

7 7 เป้า จ. N/A62,411N/A17,71643,001N/A65,644N/A188,772 N N/A0 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 4,119N/A 4,119

8 8 เป้า จ. 518,661 475,383198,498656,060838,154519,497847,3084,053,561 N 1201521041680912482531,064

9 9 เป้า จ. 518,661895,481475,383198,498656,060838,154519,497847,3084,949,042 N 669440271149780242760

10 10 เป้า จ. 68,659128,17471,39735,19949,112 116,205847,3081,316,054 N 50164306659088209702

11 11 เป้า N

12 12 เป้า N

13 13 เป้า 105 51 0 49205 N 64 501319318 SK 6 PPCI 23 338

14 14 เป้า 14,71832,00315,945 027,152 35,194125,012 N 9,64014,5209,1282,7486,54514,45214,22316,16287,418

15 15 เป้า N

16 16 เป้า 5,6498,5214,7839324,7267,0798,6424,95045,282

17 17 เป้า 6,6688,5805,2421,9796,4087,4789,6395,39251,386

18 18 3 ปี 6,4578,6905,1633,0426,1007,0499,5325,34651,379 5 ปี 6,5848,6905,3135,2096,8407,5949,8285,84255,900

19 19 เป้า 68,659128,17471,39735,19970,429111,416116,205141,563743,042 N แยก 7 ด้าน แยก 6 ด้าน 49,560เสร็จ ก.ค.5737,30045,070 90,241222,171

20 20 1) งานแม่และเด็ก แหล่งข้อมูลเป็นการคลอดใน รพ. ซึ่งถ้าเก็บข้อมูล ได้ครอบคลุม ผลงานควรเป็น 3 ใน 4 ของ จำนวนประชากร DBPop เด็ก 0-1 ปี ของทุกจังหวัด อาจมีปัญหาการ รวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ / นอกสังกัด และเอกชน 2) ข้อมูล Baseline ที่ใช้ในการเปรียบเทียบไม่ ชัดเจน 3) นิยามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและความ เข้าใจของ PM ต่างกัน 4) การไม่ยึดจำนวนประชากร DBPop เป็น เป้าหมายการทำงานทั้งปี ทำให้มีแนวทางการคิดผลงานแตกต่างกัน - ฐานข้อมูลเด็กวัยเรียน เป็นฐานข้อมูลใน Setting สถานศึกษา - นับผลงานประชากรกลุ่มนอก DBPop


ดาวน์โหลด ppt เศกสันต์ ชานมณีรัตน์. 2 เป้า จ. 4,3346,1682,833 04,352 3,18720,874 N 0100 000 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google