งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2555 (25 มกราคม 2555)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2555 (25 มกราคม 2555)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2555 (25 มกราคม 2555)

2 รายงานผลการจัดตั้งสหกรณ์ ปี 2555 ที่ชื่อประเภทวันที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์ ของการ จัดตั้ง ที่อยู่ ความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน 1 สหกรณ์บริการ ผลิตภัณฑ์คนพิการไทย จำกัด นิทัตบริการ 18 ตุลาคม 2554 รวบรวม ผลิตภัณฑ์เพื่อ จำหน่าย และ ดำเนินงาน ด้านการตลาด ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ของ สมาชิก 458/30 แขวง หนองแขม เขตหนองแขม กทม. ประชุมใหญ่ สามัญครั้งแรก วันที่ 11 มกราคม 2554

3 ผลประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน เกิน มีวาระรับรองงบ563 ไม่มีวาระรับรองงบ10 รายชื่อเกิน 150 วัน 1. สหกรณ์ฯวิมาลทอง จก. ( กรณัฐ ) 2. สหกรณ์ฯ แท็กซี่สวัสดี จก. ( วิลาพร ) 3. สอ. ฯ เอ็น วาย เค จก. ( นิตยา ) สหกรณ์ยังไม่ประชุมใหญ่ + เกิน 150 วัน 1. สค. โพธิ์แก้ว จก. ( วิสิทธิ์ ) 2. ส. โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จก. ( กิตติ ศักดิ์ ) 3. ร้านฯ ธกส. จก. ( วีระชัย ) 4. ส. กรุงธน จก. ( สินชัย ) 5. ส. คลองบางพราน จก. ( เอกวิทย์ ) สหกรณ์ใกล้ครบกำหนด 150 วัน ( เดือนปัจจุบัน 27 ม. ค.) 1. ร้านฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก. การประชุมใหญ่

4 มาตรฐานสหกรณ์ ผลการจัดมาตรฐาน ผลการจัดมาตรฐาน จำนวนสหกรณ์ที่นำมาจัดในไตรมาสที่ 1 ( ผลการประชุมใหญ่ ก. ย.53- ธ. ค.53) จำนวน 19 แห่ง จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 16 แห่ง จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 3 แห่ง รายชื่อสหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐาน รายชื่อสหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐาน 1. สหกรณ์เคหสถานหลังวัดจันทร์ จำกัด ( ตกข้อ ขาดทุน ) 2. สหกรณ์แท็กซี่สวัสดี จำกัด ( ตกข้อขาดทุน ) 3. สหกรณ์แท็กซี่ราษฎร์บูรณะ จำกัด ( ตกข้อ ขาดทุน ) สหกรณ์นำมาจัดทั้งหมด

5 ตรวจการสหกรณ์ ผลการตรวจการสหกรณ์ครั้งที่ 1 ผลการตรวจการสหกรณ์ครั้งที่ 1 สหกรณ์ที่เข้าตรวจการแล้ว 30 แห่ง - สหกรณ์ที่ไม่พบข้อบกพร่อง 22 แห่ง - สหกรณ์ที่ไม่พบข้อบกพร่อง 22 แห่ง - สหกรณ์ที่พบข้อบกพร่อง 8 แห่ง - สหกรณ์ที่พบข้อบกพร่อง 8 แห่ง - สหกรณ์ที่พบการทุจริต - แห่ง - สหกรณ์ที่พบการทุจริต - แห่ง - สหกรณ์มีปัญหาการทุจริต - สหกรณ์มีปัญหาการทุจริต ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา - แห่ง ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา - แห่ง

6 สถานะอื่น ผลความก้าวหน้า ผลความก้าวหน้า  ดำเนินการปรับ / แก้ไข ให้กลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปนี้ งบประมาณ 2554 2 แห่ง  ดำเนินการให้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี ( บำนาญ ทุ่ง ครุ ) 2 แห่ง  อยู่ระหว่างดำเนินคดี - แห่ง  อยู่ระหว่างการถอนชื่อได้ในปีงบประมาณ พ. ศ.2555 - แห่ง  ไม่พบที่อยู่ หรือไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ก็ได้ - แห่ง แผน ผลงาน ปัจจุบัน แนะนำ ส่งเสริม และติดตาม 13 แห่ง 4แห่ง 4ครั้ง

7 สหกรณ์ในโรงเรียนประชุมใหญ่ จัดประชุมใหญ่ ( แห่ง ) - รายงานการประชุมใหญ่ ( แห่ง ) - กรรมการ เลือกตั้งกรรมการ ( แห่ง ) - ประชุมกรรมการ ( แห่ง ) - การปิดบัญชี ปิดบัญชีได้ ( แห่ง ) - ทัศนศึกษาครั้งราย 1151 ประกวดบันทึกรายงานการ ประชุม / บันทึกบัญชี ( ครั้ง ) - แนะนำส่งเสริมกิจกรรม แนะนำส่งเสริมกิจกรรม เข้าแนะนำส่งเสริม ( แห่ง ) - เข้าแนะนำส่งเสริม ( ครั้ง ) - 1 2 3 4 5 6

8 กรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการ กลาง...........1........... ครั้ง...................... ราย กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2554 ณ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน กทม.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2555 (25 มกราคม 2555)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google