งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.ncv-hong.com1 初級観光事業の ための日本語2 第8課第8課第8課第8課. www.ncv-hong.com2 4-p043746 Company 1) สถานที่ に 行きます。

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.ncv-hong.com1 初級観光事業の ための日本語2 第8課第8課第8課第8課. www.ncv-hong.com2 4-p043746 Company 1) สถานที่ に 行きます。"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 初級観光事業の ための日本語2 第8課第8課第8課第8課

2 4-p Company 1) สถานที่ に 行きます。

3 2) สถานที่ に 来ます。 Cmru

4 4 3) สถานที่に か えります 4G P040526

5 สถานที่ に 行きます โรงเรียน 3-G ธนาคาร G โรงแรม G ห้างสรรพสินค้า

6 สถานที่ に きます M4760 2A-P G G University 3-L-G ห้องเรียน

7 สถานที่ に かえ ります รีสอร์ท โรงแรม บ้าน ญี่ปุ่น リーソート

8 けさ ゆうべこんばん おとといきのうきょうあしたあさっ て せんしゅ う こんしゅ う らいしゅ う せん月こん月らい月 きょ年ことしらい年 คำนามบอกเวลา

9 10月 日月火水木金土

10 10 9月10月 11 月 200 8 年 200 9 年 20 10 年

11 เวลา ( に ) สถานที่ に 行きます /ました 11 月2日 あさって せん月 ゆうべ

12 このバスは สถานที่に 行きます。 11-T-PD090PCU 11-T-SYMBOL39 วัดอรุณ บางประอิน

13 บุคคล と สถานที่ に คำกริยา แสดงการเคลื่อนที่ だれと 2-O-G S-G D-G พนักงานโรงแรม นักท่องเที่ยว ไกด์ じゅうぎょういん おきゃくさま ガイド

14 かんじ 行人 あの人は 日本人と ぎんこうに 行きます。 ひとじん い

15 会話1 (ホテルで。 A : ガイド B : お きゃくさま) A : きょうは( )です。 B : ( )に 行きますか。 A : ええ、( )と ( )に 行きます。 B : ( )にも 行きますか。 A : いいえ、( )には 行き ません。

16 会話2 (アーケードで) A : この( )は( ) に 行きますか。 B : いいえ、行きません。 A : どの( )が 行きますか。 B : あれです。あの( ) ( )行きます。


ดาวน์โหลด ppt Www.ncv-hong.com1 初級観光事業の ための日本語2 第8課第8課第8課第8課. www.ncv-hong.com2 4-p043746 Company 1) สถานที่ に 行きます。

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google