งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนำ การจัดทำผลงานนำเสนอ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ถึงสัตว์ มีพิษต่างๆและให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึง อันตรายของสัตว์มีพิษต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนำ การจัดทำผลงานนำเสนอ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ถึงสัตว์ มีพิษต่างๆและให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึง อันตรายของสัตว์มีพิษต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำนำ การจัดทำผลงานนำเสนอ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ถึงสัตว์ มีพิษต่างๆและให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึง อันตรายของสัตว์มีพิษต่างๆ

3 สัตว์มีพิษ หมายถึง สัตว์มีพิษอยู่ในตัวร้ายแรงถ้าโดน พิษของมันเข้าก็อาจทำให้มีอันตราย ถ้ากับตายได้

4 งูเป็นสัตว์มีพิษถ้าคนถูกกัด พิษของมันก็จะทำให้คนตายได้พิษ ของมันอยู่ตรงเคียว

5 แมลงป่องถ้าถูกต่อยจะทำให้ ปวดตรงบริเวณที่ถูกต่อยพิษของ มัน อยู่ตรงหาง

6 ตะขาบถ้าถูกกัดอาจจะทำ ให้ปวดแสบปวดร้อนบางรายทำ ให้ตายได้พิษของมันอยู่ตรงเคียว

7 แมงมุมถ้าถูกกัดจะทำให้ ปวดแสบปวดร้อนพิษของมันอยู่ ตรงปาก

8 ปลาปักเป้าพิษขิงปลา ปักเป้า พิษของมันจะอยู่ตรงหนามและ เครื่องในของปลาปักเป้า

9 ต่อถ้าถูกต่อยจะทำให้ ปวดบวมหรือแพ้พิษได้พิษ มันอยู่ตรงก้น

10 ผึ้งถ้าถูกต่อยจะทำให้ ปวดบวมหรือแพ้พิษได้พิษของ มันอยู่ตรงก้นแต่พิษของมัน จะน้อยกว่าต่อ

11 สรุป สัตว์มีพิษต่างๆมีอยู่รอบตัว เรามีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ชึ่งสามารถทำอันตรายเราได้ จึงควรระวัง

12 จัดทำโดย ดช. ชาญนนท์ ตาปาง ชั้นม.1/5 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์วันทนีย์ จิกยอง

13 http://blog.school.net.th/blogs/RMXCM.php/2009/05 /01/r-1 http://blog.school.net.th/blogs/RMXCM.php/2009/05 /01/r-1


ดาวน์โหลด ppt คำนำ การจัดทำผลงานนำเสนอ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ถึงสัตว์ มีพิษต่างๆและให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึง อันตรายของสัตว์มีพิษต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google