งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัตว์มีพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัตว์มีพิษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัตว์มีพิษ

2 คำนำ การจัดทำผลงานนำเสนอ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ถึงสัตว์
มีพิษต่างๆและให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึง อันตรายของสัตว์มีพิษต่างๆ

3 สัตว์มีพิษ หมายถึง สัตว์มีพิษอยู่ในตัวร้ายแรงถ้าโดน
พิษของมันเข้าก็อาจทำให้มีอันตราย ถ้ากับตายได้

4 งูเป็นสัตว์มีพิษถ้าคนถูกกัด
พิษของมันก็จะทำให้คนตายได้พิษ ของมันอยู่ตรงเคียว

5 แมลงป่องถ้าถูกต่อยจะทำให้
ปวดตรงบริเวณที่ถูกต่อยพิษของมัน อยู่ตรงหาง

6 ตะขาบถ้าถูกกัดอาจจะทำ
ให้ปวดแสบปวดร้อนบางรายทำ ให้ตายได้พิษของมันอยู่ตรงเคียว

7 แมงมุมถ้าถูกกัดจะทำให้
ปวดแสบปวดร้อนพิษของมันอยู่ ตรงปาก

8 ปลาปักเป้าพิษขิงปลาปักเป้า
พิษของมันจะอยู่ตรงหนามและ เครื่องในของปลาปักเป้า

9 ต่อถ้าถูกต่อยจะทำให้
ปวดบวมหรือแพ้พิษได้พิษ มันอยู่ตรงก้น

10 ผึ้งถ้าถูกต่อยจะทำให้
ปวดบวมหรือแพ้พิษได้พิษของ มันอยู่ตรงก้นแต่พิษของมัน จะน้อยกว่าต่อ

11 สรุป สัตว์มีพิษต่างๆมีอยู่รอบตัว เรามีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก
ชึ่งสามารถทำอันตรายเราได้ จึงควรระวัง

12 จัดทำโดย ชั้นม.1/5 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์วันทนีย์ จิกยอง
ดช.ชาญนนท์ ตาปาง ชั้นม.1/5 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์วันทนีย์ จิกยอง

13


ดาวน์โหลด ppt สัตว์มีพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google