งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ อินเตอร์เน็ต - inter มีความหมายแสดงว่าระหว่าง, อยู่ในระหว่าง, ซึ่งกันและกัน เช่น international = ระหว่างประเทศ - net แปลว่า ตาข่าย แห สวิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ อินเตอร์เน็ต - inter มีความหมายแสดงว่าระหว่าง, อยู่ในระหว่าง, ซึ่งกันและกัน เช่น international = ระหว่างประเทศ - net แปลว่า ตาข่าย แห สวิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของ อินเตอร์เน็ต - inter มีความหมายแสดงว่าระหว่าง, อยู่ในระหว่าง, ซึ่งกันและกัน เช่น international = ระหว่างประเทศ - net แปลว่า ตาข่าย แห สวิง อินเตอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อๆ กัน ( โดยใช้ ระบบ สายโทรศัพท์ หรือ ระบบอื่นๆ ) โยงใยไปทั่วโลก ในบ้านเราก็เห็นจะ คุ้นกับสายโทรศัพท์ เป็นส่วนใหญ่ ครับ ในบรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ต่อเชื่อมกันนี้ ก็มีอยู่หลาย ๆ เครื่อง ที่เปิดเครื่องไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ จุดมุ่งหมายแตกต่างกันไป เช่น... เพื่อให้ข้อมูล, เพื่อโฆษณาสินค้า, เพื่อ ให้บริการเก็บเนื้อที่เวบไซต์, เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเข้าระบบ อินเตอร์เน็ตในพื้นที่นั้น ๆ ( ISP ) และอื่น ๆ

2 ใครเป็นเจ้าของ อินเตอร์เน็ต หลังจากมีการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบ เครือข่ายขึ้น ก็มีหลาย ๆ องค์กรเข้ามามีบทบาทใน การกำหนดมาตรฐาน ต่างๆในการรับส่งข้อมูล ใน ที่สุดได้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเป็นสมาคม อินเตอร์เน็ต นานาชาติ Internet Socities ( ISOC ) ทำหน้าที่ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมด ส่วนใคร อยากรู้รายละเอียดของสมาคมนี้ ก็ค้นคว้าเพิ่มได้ โดย เลื่อนเมาส์ไปบนหัวข้อในแต่ละภาพ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ อินเตอร์เน็ต - inter มีความหมายแสดงว่าระหว่าง, อยู่ในระหว่าง, ซึ่งกันและกัน เช่น international = ระหว่างประเทศ - net แปลว่า ตาข่าย แห สวิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google