งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดย... บุษบา ชัยมงคล 12 กุมภาพันธ์ 2553 ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

2  เลขประจำตัวนักเรียน
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง  เพศ  ชื่อ – นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน  รหัสโรงเรียน  เลขประจำตัวนักเรียน 2

3 แสดงต่อกก. คุมสอบทุกคาบ กก. คุมสอบคาบสุดท้ายเก็บ
การดำเนินการ 1. กรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6) 2. แนบหลักฐานประกอบ แสดงต่อกก. คุมสอบทุกคาบ กก. คุมสอบคาบสุดท้ายเก็บ 3

4 กรณีชื่อ- สกุล + เลขปชช. ผิด
แก้ไขข้อมูลใน สทศ.6 แนบสำเนาบัตรประชาชน มิฉะนั้น จะมีปัญหา ตอนประกาศผลสอบ 4

5 มีคำถาม... ? 5

6 กรณีปรับปรุงข้อมูลหลังกำหนด
มีนักเรียนย้ายเข้า รายชื่อตกหล่น นักเรียนย้ายออก 6

7 กรณีย้ายเข้า/ชื่อตกหล่น จะแจ้ง สทศ. ปรับปรุงข้อมูล
ทั้ง 3 กรณีต้องแจ้งศูนย์สอบฯ ด่วน !!! กรณีย้ายเข้า/ชื่อตกหล่น จะแจ้ง สทศ. ปรับปรุงข้อมูล และกำหนดเลขที่นั่งสอบใหม่ 7

8 ข้อมูลที่ต้องแจ้ง ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล นักเรียน เลขประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน 8

9 ข้อมูลที่ต้องแจ้ง (ต่อ)
4. เหตุผล : - ย้ายเข้ามาจาก... - เพิ่มชื่อใหม่เนื่องจาก... - ย้ายออกไปที่... 5. ความผิดปกติ (ถ้ามี) 9

10 ประกาศ สทศ. จะพิจารณาอนุมัติเพิ่มให้ เฉพาะกรณีที่มีที่นั่งสอบ
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ เพียงพอเท่านั้น 10

11 มีเลขที่นั่งสอบใหม่แล้ว
กรณีย้ายเข้าใหม่และ มีเลขที่นั่งสอบใหม่แล้ว ให้ไปสอบกับสนามสอบ เดียวกับ ร.ร.ใหม่ 11

12 ถ้าย้ายเข้าใหม่แต่ ไม่ได้แจ้งปรับปรุงฯ ต้องไปสอบกับสนามสอบ
ของ ร.ร.เดิม และ ผลสอบจะไปที่ร.ร.เดิม 12

13 กรณีมีเลขที่นั่งสอบใหม่แล้ว
การดำเนินการ กรณีมีเลขที่นั่งสอบใหม่แล้ว ไม่มีชื่อในใบลงลายมือฯ สอบห้องสุดท้าย ใช้กระดาษคำตอบสำรอง “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ” ลงชื่อใน สทศ. 3 13

14 ดังนั้น โรงเรียนต้องดำเนินการ
ดังนั้น โรงเรียนต้องดำเนินการ เข้าระบบฯ O-NET ในเว็ป สทศ. ตรวจสอบว่า สทศ. อนุมัติเพิ่มข้อมูล ? ถ้าอนุมัติ : ให้จดเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ สนามสอบ ให้นักเรียนเพื่อนำไปสอบ 14

15 การค้นหาข้อมูลนักเรียน
ในสนามสอบ ค้นใน CD ที่ให้ไป เข้าระบบ O-NET เว็ป สทศ. ใช้ username / password ต้องการหาข้อมูลนักเรียน ต้องการทราบเลขที่นั่งสอบ ต้องการทราบห้องสอบ 15

16 Click กรอกข้อมูล 16

17 17

18 หรือ 087-3751882 busaba@sut.ac.th ฝ่ายคอมพิวเตอร์ :
โทร หรือ

19 มีคำถาม... ?


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google