งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตจอมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตจอมทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจอมทอง ( อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเป็น วิทยาเขต ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง โรงเรียนณัทชวิทย์ ( โรงเรียนเอกชน ) โรงเรียนสุทธิวงค์ดำรงวิทย์ ( โรงเรียนเอกชน ) โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา ( โรงเรียนนักธรรม เปิดสอนระดับ ม.1- ม.6) โรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว ( โรงเรียนเอกชน ) โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 โรงเรียนชุนชนบ้านข่วงเปาเหนือ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ โรงเรียนบ้านแปะ โรงเรียนขุนกลาง โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด โรงเรียนบ้านโรงวัว โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ โรงเรียนบ้านดงหาดนาค โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยทราย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

11

12 ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมทอง กาดแลงหน้อย กาดเจ้าหน้อย ตลาดโชคเจริญ ตลาดแม่ดวงดีสามแยกขึ้นดอยอินทนนท์ ตลาดจำหน่ายดอกไม้ พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของหมู่บ้านม้งขุนกลาง หลัก ก. ม. ที่ 31 ถ. จอมทอง - อินทนนท์

13

14 อำเภอจอมทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 106 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบล หมู่บ้าน 1. บ้านหลวง 2. ข่วงเปา 3. สบเตี๊ยะ 4. บ้านแปะ 5. ดอยแก้ว 6. แม่สอย

15

16 แหล่งดูนกบนดอยอิน ทนนท์ กิ่วแม่ปาน โครงการหลวงอิน ทนนท์ ถ้ำบริจินดา น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่เตี๊ยะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุน ภพลภูมิสิริ


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google