งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดาทำการผลิตนมยูเอชทีรส จืด ทั้งนมโรงเรียน และนมพาณิชย์ โดยจะรับซื้อน้ำนมดิบ จากสหกรณ์โคนมต่าง ๆ มาประมาณวันละ ๒๔ ตัน ทำการ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดาทำการผลิตนมยูเอชทีรส จืด ทั้งนมโรงเรียน และนมพาณิชย์ โดยจะรับซื้อน้ำนมดิบ จากสหกรณ์โคนมต่าง ๆ มาประมาณวันละ ๒๔ ตัน ทำการ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดาทำการผลิตนมยูเอชทีรส จืด ทั้งนมโรงเรียน และนมพาณิชย์ โดยจะรับซื้อน้ำนมดิบ จากสหกรณ์โคนมต่าง ๆ มาประมาณวันละ ๒๔ ตัน ทำการ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบ แล้วจึงนำน้ำนมดิบเข้ามา สู่กระบวนการยูเอชที แล้วทำการบรรจุในระบบปลอดเชื้อ ทั้งในบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง และ แบบถุง

3 ประวัติโดยย่อของโรงนมอัดเม็ด ปี พ. ศ. 2527 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ก่อสร้างโรงนมอัดเม็ดขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้เคยทดลอง ผลิตเมื่อ พ. ศ. 2512 แต่ประสบปัญหาทางเทคนิค ปัจจุบัน โรงนมเม็ดได้ผลิตนมเม็ดให้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริม โภชนาการแก่ผู้บริโภค และเพื่อรับซื้อนมจากโรงนมผง มา ใช้ผลิต ทำให้การดำเนินการของโรงนมผงคล่องตัวยิ่งขึ้น

4 การดำเนินงานของโรงนมอัดเม็ด ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการมานมเม็ดสวนดุสิต ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทางโรงนมเม็ดจึงได้เพิ่ม ปริมาณการผลิตโดยสั่งซื้อเครื่องมือ เพิ่มเติม รวมทั้ง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมเม็ด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาดที่สนใจบริโภคอาหารนม โดยสำรวจความ ต้องการของ ผู้บริโภค และทดลองผลิตนมเม็ดหลายรส อาทิ นมเม็ดรสหวาน รสช็อกโกแลต และรสกาแฟ จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะตามโรงเรียนทั่วไป

5 ประวัติโดยย่อของโรงนมสวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา ในวันที่ ๒ กันยายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ พร้อมมี พระราชกระแสรับสั่งให้จัดหาเครื่อง บรรจุนม ยูเอชที แบบถุงพลาสติก เพื่อเป็นการ ลด ต้นทุนในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง ซึ่งได้เริ่ม ดำเนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดาทำการผลิตนมยูเอชทีรส จืด ทั้งนมโรงเรียน และนมพาณิชย์ โดยจะรับซื้อน้ำนมดิบ จากสหกรณ์โคนมต่าง ๆ มาประมาณวันละ ๒๔ ตัน ทำการ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google