งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
โรงนมสวนจิตรลดา

2 โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดาทำการผลิตนมยูเอชทีรสจืด ทั้งนมโรงเรียน และนมพาณิชย์ โดยจะรับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมต่าง ๆ มาประมาณวันละ ๒๔ ตัน ทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบ แล้วจึงนำน้ำนมดิบเข้ามาสู่กระบวนการยูเอชที แล้วทำการบรรจุในระบบปลอดเชื้อ ทั้งในบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง และ แบบถุง

3 ประวัติโดยย่อของโรงนมอัดเม็ด 
ปี พ.ศ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ก่อสร้างโรงนมอัดเม็ดขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้เคยทดลองผลิตเมื่อ พ.ศ แต่ประสบปัญหาทางเทคนิค ปัจจุบันโรงนมเม็ดได้ผลิตนมเม็ดให้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมโภชนาการแก่ผู้บริโภค และเพื่อรับซื้อนมจากโรงนมผง มาใช้ผลิต ทำให้การดำเนินการของโรงนมผงคล่องตัวยิ่งขึ้น

4 การดำเนินงานของโรงนมอัดเม็ด
ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการมานมเม็ดสวนดุสิตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทางโรงนมเม็ดจึงได้เพิ่มปริมาณการผลิตโดยสั่งซื้อเครื่องมือ เพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมเม็ด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่สนใจบริโภคอาหารนม โดยสำรวจความต้องการของ ผู้บริโภค และทดลองผลิตนมเม็ดหลายรส อาทิ นมเม็ดรสหวาน รสช็อกโกแลต และรสกาแฟ จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะตามโรงเรียนทั่วไป 

5 ประวัติโดยย่อของโรงนมสวนจิตรลดา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา ในวันที่ ๒ กันยายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ พร้อมมี พระราชกระแสรับสั่งให้จัดหาเครื่องบรรจุนม ยูเอชที แบบถุงพลาสติก เพื่อเป็นการ ลดต้นทุนในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

6 ภาพเกี่ยวกับโรงนม

7

8

9

10

11

12 ภาพอื่นๆในโครงการสวนจิตรลดา


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google