งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม Fertility in Dairy Cattle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม Fertility in Dairy Cattle"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม Fertility in Dairy Cattle

2 หัวข้อการศึกษา ความสมบูรณ์พันธุ์ และความไม่สมบูรณ์พันธุ์
ลักษณะของความไม่สมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโคนม แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์

3 ความสมบูรณ์พันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์
- แม่โคนมในอุดมคติ (Ideal cow) :ให้ลูกได้ 1 ตัวในรอบ 1ปี - ความเป็นจริง ? 1) Calving interval 2) Postpartum 1st Oestrous (Oestrus, Estrous, Estrus) 3) Service/Conception

4 ปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์
1) Non-estrus 1.1) Anestrus 1.2) ตรวจไม่พบ Estrus 2) Non-inseminate, Non-service

5 3) Non-Conceive 3.1) Infertile cow 3.2) Infertile bull (semen) 3.3) Inefficient AI 4) Early embryonic death (EED) 5) Stillborn and Abortion 6) Early Labor and Dystocia

6 สาเหตุของความไม่สมบูรณ์พันธุ์
1) แม่โค ** 2) ผู้เลี้ยง *****

7 1) สาเหตุจากแม่โค 1.1) Abnormality in term of physical morphology
1.2) Abnormal of ovulation 1.3) Loss of ovum 1.4) Insufficient fertilization 1.5) EED 1.6) Stillborn ความผิดปกติต่างๆ นี้ เกิดจากสาเหตุใดแน่?

8 สาเหตุความผิดปกติต่างๆ
- Endocrine system - Body condition and health status - Natural environment - Management

9 Endocrine System ปัญหาที่พบ - Silent heat - Cystic ovary - Anestrus

10 การควบคุมพฤติกรรมการสืบพันธุ์โดยฮอร์โมน (female) -1

11 Cystic ovary (Ovarian cyst)
Follicular cyst Luteal cyst

12 Anestrus 1) Preservice anestrus: 12-15%
2) Postservice anestrus: 30-35%

13 Body condition and health status
Time : Postpartum to 1st estrus Scoring the cows Health and disease

14 Natural Environment Temperature Humidity Weather Pressure

15 Management - Heat detection - Service technique
- Nutritional management - Housing management - Sanitation and disease prevention

16 แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์
1) Anestrus 1.1) Intensive heat detection 1.2) Hormone treatment: - PGF 25 mg - GnRH 100 microgram 1.3) Other hormones: FSH, Estrogen

17 2) Cystic ovary 2.1) Manual enucleation of CL


ดาวน์โหลด ppt ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม Fertility in Dairy Cattle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google