งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม Fertility in Dairy Cattle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม Fertility in Dairy Cattle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม Fertility in Dairy Cattle

2 หัวข้อการศึกษา ความสมบูรณ์พันธุ์ และความไม่ สมบูรณ์พันธุ์ ลักษณะของความไม่สมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโค นม แนวทางการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์

3 ความสมบูรณ์พันธุ์และความไม่ สมบูรณ์พันธุ์ - แม่โคนมในอุดมคติ (Ideal cow) : ให้ ลูกได้ 1 ตัวในรอบ 1 ปี - ความเป็นจริง ? 1) Calving interval 2) Postpartum 1st Oestrous (Oestrus, Estrous, Estrus) 3) Service/Conception

4 ปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์ 1) Non-estrus 1.1) Anestrus 1.2) ตรวจไม่พบ Estrus 2) Non-inseminate, Non- service

5 3) Non-Conceive 3.1) Infertile cow 3.2) Infertile bull (semen) 3.3) Inefficient AI 4) Early embryonic death (EED) 5) Stillborn and Abortion 6) Early Labor and Dystocia

6 สาเหตุของความไม่สมบูรณ์พันธุ์ 1) แม่โค ** 2) ผู้เลี้ยง *****

7 1) สาเหตุจากแม่โค 1.1) Abnormality in term of physical morphology 1.2) Abnormal of ovulation 1.3) Loss of ovum 1.4) Insufficient fertilization 1.5) EED 1.6) Stillborn ความผิดปกติต่างๆ นี้ เกิดจากสาเหตุ ใดแน่ ?

8 สาเหตุความผิดปกติต่างๆ - Endocrine system - Body condition and health status - Natural environment - Management

9 Endocrine System ปัญหาที่พบ - Silent heat - Cystic ovary - Anestrus

10 การควบคุมพฤติกรรมการสืบพันธุ์โดย ฮอร์โมน (female) -1

11 Cystic ovary (Ovarian cyst) Follicular cyst Luteal cyst

12 Anestrus 1) Preservice anestrus: 12-15% 2) Postservice anestrus: 30- 35%

13 Body condition and health status Time : Postpartum to 1st estrus Scoring the cows Health and disease

14 Natural Environment Temperature Humidity Weather Pressure

15 Management - Heat detection - Service technique - Nutritional management - Housing management - Sanitation and disease prevention

16 แนวทางการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์ 1) Anestrus 1.1) Intensive heat detection 1.2) Hormone treatment: - PGF 25 mg - GnRH 100 microgram 1.3) Other hormones: FSH, Estrogen

17 2) Cystic ovary 2.1) Manual enucleation of CL


ดาวน์โหลด ppt ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม Fertility in Dairy Cattle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google