งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างไทยในงานศิลปกรรม ช่างประณีตศิลป คือ ผู้ที่ใช้ฝีมือ ทำการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับการตกแต่ง เพิ่มพูนความสวยงาม ให้มีขึ้นแก่เครื่องอุปโภคบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างไทยในงานศิลปกรรม ช่างประณีตศิลป คือ ผู้ที่ใช้ฝีมือ ทำการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับการตกแต่ง เพิ่มพูนความสวยงาม ให้มีขึ้นแก่เครื่องอุปโภคบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างไทยในงานศิลปกรรม ช่างประณีตศิลป คือ ผู้ที่ใช้ฝีมือ ทำการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับการตกแต่ง เพิ่มพูนความสวยงาม ให้มีขึ้นแก่เครื่องอุปโภคบ้าง หรือ เครื่องบริโภค ที่จะได้ใช้ในโอกาสพิเศษ ใช้ในเทศกาล ใช้สำหรับพิธีกรรม อาทิ ช่างทำเครื่องสด ช่างทำดอกไม้ ช่างเย็บบายศรี ช่างปักสะดึง ช่างรัก ช่าง โลหะรูปพรรณ เป็นต้น ช่างวิจิตรศิลป คือ ผู้ที่ใช้ฝีมือ ทำการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออก ซึ่งศิลปลักษณะ ให้ปรากฏพร้อมสมบูรณ์ โดยมิพักคำนึง หรือเอื้อต่อประโยชน์ทางกายภาพ หากมุ่งหมายผล ในทางสุนทรียภาพ อันจะบังเกิด และรับรู้ได้แก่ผู้คนทั่วไปได พบเห็นเป็นสำคัญ อาทิ ช่างเขียนภาพจิตรกรรม ช่างปั้น ช่างสลักไม้ ช่างสลักหนังใหญ่ เป็นต้น

2

3

4 ช่างสิบหมู่

5 ช่างเขียน Drawing

6 ช่างแกะ Carving งานแกะเครื่อง สด งานแกะเครื่อง วัตถุถาวร

7 ช่างสลัก Engraving

8 ช่างกลึง Turning

9 ช่างหล่อ Moulding

10 ช่างปั้น Sculpting

11 ช่างหุ่น Modelling

12 ช่างรัก Lacquering

13 ช่างบุ Metal Beating

14 ช่างปูน Plastering


ดาวน์โหลด ppt ช่างไทยในงานศิลปกรรม ช่างประณีตศิลป คือ ผู้ที่ใช้ฝีมือ ทำการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับการตกแต่ง เพิ่มพูนความสวยงาม ให้มีขึ้นแก่เครื่องอุปโภคบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google