งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัฑฒ์ ณ นคร, กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, และอัศวิน คำภูแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้นำเสนอ: อัฑฒ์ ณ นคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัฑฒ์ ณ นคร, กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, และอัศวิน คำภูแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้นำเสนอ: อัฑฒ์ ณ นคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัฑฒ์ ณ นคร, กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, และอัศวิน คำภูแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้นำเสนอ: อัฑฒ์ ณ นคร (nanakorn.a@gmail.com) http://www.thai-uddi.net

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสที่พัฒนา โครงสร้างของระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิส ฟังก์ชันการใช้งานของระบบ โอเพนซอร์สที่ใช้ในการพัฒนาระบบ การใช้งานและพัฒนาระบบในส่วนเว็บ 2.0 แนวทางการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อไป 2http://www.thai-uddi.net

3 ผู้ให้บริการเซอร์วิส ผู้ใช้บริการเซอร์วิส ทำอย่างไรให้เว็บเซอร์วิสถูก เรียกใช้ 3http://www.thai-uddi.net

4 ถ้ามีระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิส ? ผู้ให้บริการเซอร์วิส ผู้ใช้บริการเซอร์วิส ระบบทะเบียน เว็บเซอร์วิส ลงทะเบียนเซอร์วิส ค้นหาเซอร์วิส เรียกใช้เซอร์วิส 4http://www.thai-uddi.net

5 ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสที่ พัฒนา ที่อยู่ : http://www.thai-uddi.net พัฒนาโดยใช้มาตรฐาน UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) เวอร์ชัน 2.0 ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสจะต้องลงทะเบียน ก่อนที่จะประกาศเว็บเซอร์วิส ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้จากหน้าเว็บของ ระบบ ผู้ใช้บริการยังสามารถค้นหาผ่านการเรียกใช้ เว็บเซอร์วิส 5http://www.thai-uddi.net

6 โครงสร้างของระบบทะเบียนเว็บ เซอร์วิส MySQL DB jUDDI UDDI4J on JSP jUDDI Engine Web Any UDDI Client User 6http://www.thai-uddi.net

7 ฟังก์ชันการใช้งานของระบบ ลงทะเบียนค้นหา ดูสถิติจัดการระบบ Web Services 7http://www.thai-uddi.net

8 8

9 ฟังก์ชันการใช้งาน : ลงทะเบียน ลงทะเบียนผู้ใช้ สร้าง Business Entity สร้าง Business Service 9http://www.thai-uddi.net

10 ฟังก์ชันการใช้งาน : ค้นหา 10http://www.thai-uddi.net

11 ฟังก์ชันการใช้งาน : ดูสถิติ เว็บเซอร์วิสที่มีคนเยี่ยม ชมมากที่สุด หรือ แนะนำมากที่สุด จำนวนการค้นหาเว็บ เซอร์วิส แท็กที่ใช้ในการจัด หมวดหมู่เซอร์วิสมาก ที่สุด ประวัติการลงทะเบียน เว็บเซอร์วิส คำสำคัญ (Keyword) ที่ มีการใช้ค้นหามากที่สุด 11http://www.thai-uddi.net

12 ฟังก์ชันการใช้งาน : จัดการระบบ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน Business Entity Business Service CategoryBag 12http://www.thai-uddi.net

13 ทำอย่างไรให้ระบบใช้งานง่าย ออกแบบเมนูให้ใช้งานง่าย มีคู่มือในการใช้งานทั้งแบบ PDF และแบบ Wiki พัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบของเว็บ 2.0 13http://www.thai-uddi.net

14 โอเพนซอร์สที่ใช้ในการ พัฒนาระบบ Apache Tomcat – Web Server MySQL – DBMS jUDDI – ซอฟต์แวร์ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสตามมาตรฐาน UDDI UDDI4J – API ที่ใช้ติดต่อกับ UDDI AutoComplete 1.2 Scriptaculous – แนะนำ keyword การ ค้นหา Walter Zorn – Tooltips library http://www.thai-uddi.net14

15 เว็บ 2.0 เป็นอย่างไร ? อยู่บนเว็บข้อมูลสำคัญที่สุด และมาจากผู้ใช้ไม่ต้องมีเวอร์ชันใหม่ เรียกใช้เซอร์วิสมากกว่าอุปกรณ์เดียวคล้าย Native Application 15http://www.thai-uddi.net

16 การใช้งานและพัฒนาระบบใน ส่วนเว็บ 2.0 พัฒนาระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสให้เป็น ซอฟต์แวร์แบบเว็บ 2.0 การใช้ทูลทิป อธิบายว่าแต่ละเมนูใช้งานอย่างไรเมื่อเมาส์ วางบนเมนูนั้น การใช้แท็กในการจัดกลุ่มเซอร์วิส ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการจัดประเภทของเซอร์วิสที่ ลงทะเบียน การแนะนำคีย์เวิร์ดโดยใช้ AJAX ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เคยถูกป้อน ในระบบ 16http://www.thai-uddi.net

17 การใช้ทูลทิป 17http://www.thai-uddi.net

18 การใช้แท็กในการจัดกลุ่ม เซอร์วิส 18http://www.thai-uddi.net

19 การแนะนำคีย์เวิร์ดโดยใช้ AJAX 19http://www.thai-uddi.net

20 แนวทางการประยุกต์ใช้และ พัฒนาต่อไป การค้นหาเว็บเซอร์วิสที่มีคำสำคัญที่ใกล้เคียงกับ คำที่ค้นหา การแนะนำเว็บเซอร์วิสที่สามารถรวมกันได้ หรือ ทำงานร่วมกันได้ การรองรับการลงทะเบียนและการค้นหาเว็บ เซอร์วิสแบบ REST 20http://www.thai-uddi.net

21 กิตติกรรมประกาศ โครงการนี้ได้รับทุนและพื้นที่โฮสต์ในการ ทดสอบและติดตั้ง ระบบเพื่อนำไปใช้งานจริงสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) http://www.thai-uddi.net21

22 22http://www.thai-uddi.net


ดาวน์โหลด ppt อัฑฒ์ ณ นคร, กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, และอัศวิน คำภูแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้นำเสนอ: อัฑฒ์ ณ นคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google